2FA to tzw. uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Zapewnia ona dodatkowe sprawdzianie, czy naprawdę jesteś tą osobą, za którą się podajesz. Sposób ten jest dostępny w wielu rodzajach usług np. na poczcie, lub w bankowości. Podczas konfigurowania 2FA, usługa prosi użytkownika o podanie tzw. drugiego składnika, do którego tylko on ma dostęp.