liczebnosc-liczb. osobnikow na obszarze,zageszczenie-liczba na jednostke powierzchni.losowe-mniszek lekarski rownomierne-głuptaki skupiskowe-śledzie zalety:latwiej polowac,bronic,lepsza opieka nad mlodymi wady:mało zasobów środ to konflikt,choroby i pasozyty,walki o partnerki okres mlodzienczy,rozrodczy,starosci strkt pł-stosunek osobnikow zen do men wiekowa-osobnikow w poszcz. okresach rozw.