DOKUMENTACJA

 •   dokumentacja technologiczna -  zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowego przebiegu danych operacji

Elementy dokumentacji:

-karta technologiczna (spis operacji z podanym stanowiskiem roboczym, pomocami warsztatowymi, czasem przygotowawczo-zakonczeniowym)

-instrukcja obrobki (schemat operacji dla pracownika)

-karta kalkulacyjna (czasy ogolnego trwania operacji)

-spis pomocy warsztatowych (opis pomocy narzędziowych)

-strona tytulowa (podpis kontruktora, nazwa, nr czesci, liczba sztuk)

POMOCE WARSZTATOWE

 •   pomoce warsztatowe – srodki technologiczne do obrobki, montażu; uzupełniają maszyny i sluza pracownikom na miejscu pracy

Podzial pomocy warsztatowych w zależności od funkcji:

-przyrzady (przedluzenie maszyny poszerzające jej możliwości)

-narzedzia specjalne (wykonywane na zamowienie)

-uchwyty (przyrządy mocujące PP)

-narzedzia pomiarowe (do mierzenia)

-oprawki (zamocowanie narzedzi)

Podzial pomocy warsztatowych ze względu na inne kryteria klasyfikacyjne

-pomoce warsztatowe znormalizowane (tworzone wg norm polskich i zakładowych)

-pomoce warsztatowe specjalizowane (na bazie znormalizowanych ale na wieksza skale)

-pomoce warsztatowe specjalne (zaprojektowane dla wlasnych potrzeb, niezgodne z normami)

-UPS [uniwersalne przedmioty składane] (montowane z uniwersalnych elementow)

Cele stosowania pomocy warsztatowych:

-obnizenie kosztow

-zwiekszenie bezpieczeństwa

-zmniejszenie wysilku fizycznego

NARZEDZIA

Przeznaczenie narzedzi:

-do obrobki metali i innych materiałów

-operacje kontrolno-pomiarowe

Rodzaje narzedzi:

-do obrobki wiórowej (noze tokarskie)

-wielooostrzowe

-scierne

-skrawajace

-zawiesiny (pasta polerska)

Rodzaje narzedzi pomiarowych:

-metrowka

-wzorce chropowatości

-twardosciomierze (mierzenie twardości)

-zestawy pomiarowo-selekcyjne

Czynniki kształtujące uchwyt:

-cechy PP

-cechy produkcji

-cechy ergonomiczne

PRZEDMIOT PRACY

 •   przedmiot pracy – przedmiot obrabiany

3Fazy przedmiotu obrabianego:

1. material wyjściowy (do dalszego przetworzenia, np. blachy, pręty)

2. półfabrykat (niewykończony PP, poddawany dalszej obróbce technologicznej)

3. surowka (tworzywa specjalne do wytworzenia określonych czesci)

Rodzaje półfabrykatow:

-spawanie

-odkówki

-odlewy

-wykroje

-z procesow hutniczych

 •   zamocowanie – przyłożenie sil i momentow sil  w celu zapewnienia stalosci i niezmiennosci PP
 •   ustalenie – nadanie PP polozenia przez odebranie koniecznych stopni swobody

MASZYNY

 •   maszyna – konstrukcja zespołów i czesci z których co najmniej 1 czesci jest ruchoma
 •   zespol – czesci poskladane w calosc
 •   czesc – elementy (srubki, nakrętki)

Rodzaje maszyn:

-robocze (wykonuja okreslona prace)

-silniki (zamiana energii na prace)

Skład maszyn roboczych:

-maszyny transportowe (transport wyrobow; dzwignie, przenośniki)

-maszyny technologiczne (związane z procesem technologicznym; obrabiarki, maszyny gornicze, rolnicze)

-energetyczne (sprężarki, pompy)

Techniki wytwarzania czesci maszyn:

-technika bezubytkowa (odlewnictwo, obrobka plastyczna)

-technika ubytkowa (zdejmowanie naddatku)

-techniki najnowsze (lasery, ciecie wodą)

4 Fazy istnienia maszyny:

 1. wartosciowanie (przeznaczenie maszyny)
 2. projektowanie (projektowanie przez inżynierów)
 3. wytwarzanie (określamy proces i maszyny do danego procesu)
 4. eksploatacja (ocena stanu technicznego po okresie zuzycia)

Formy diagnozowania maszyn:

-diagnozowanie stanu (stwierdzenie stanu maszyny w danej chwili)

-monitorowanie (stale, ciagle diagnozowanie)

-generowanie (określenie stanu maszyny przed momentem rozpoczęcia pracy)

-prognozowanie (wyznaczenie przyszłych stanow maszyny)

Metody regeneracji maszyn:

-regeneracja (doprowadzenie do stanu technicznego, np. drobne prace reczne)

-konserwacja (zmniejszenie okresu zuzycia, np. smarowanie)

-obsluga techniczna (pilnowanie czystości i BHP maszyny)

-naprawa (doprowadzenie do stanu technicznego uszkodzonego podzespolu)

-remont (naprawa całego urzadzenia)

Podzial silnikow:

-wiatrowe (energia odnawialna)

-tlokowe (spalinowe, parowe)

-przeplywowe (turbiny, odrzutowce)