Retirement is the part of our lives as childhood and youth. Retirement as every period of our lives has some advantages and disadvantages. Some pensioners complain about everything, whereas the other ones try to take advantages of their lives and be happy. I would like to present the pros and cons of retirement.

Many pensioners are glad about that they have a lot of free time and they can do what they want. They do everything what for they have had no time earlier. They can travel across the country or arrange the trip around the world. They can spend a lot of time on their leisure activities such as reading books, taking a walk or gardening. Moreover, if they receive the high pension, they can realize their dreams. Pensioners used to take care of their grandchildren and spoil them. When you are retired, you will have enough time to meet with your friends. Pensioners often visit each other to play cards or chess. They used to mention about the old time, when they were young. They are experienced so they often advise their children or grandchildren what to do.

Unfortunately, there are some negative aspects of being retired. If you have a lot of free time, you may have some stupid ideas. Some pensioners think about death and they feel very lonely. What is more, some of them are very bothersome and they bother their children with everything. They become embittered, because everything has gone. They aren't young any more and they regret things they didn't do in the past. Sometimes they suffer from many diseases and the situation is getting worse, when they need the continuous care. Often they are afraid of modern techniques and don't accept the changes. They seem to be so old-fashioned!

No one is able to avoid the retirement. Everyday we are getting older and older and we can't stop this process. Retirement is the part of our lives. When we achieve the retired age, we will be very experienced and the younger will respect us. 

Temat: Zalety i wady życia na emeryturze.

Emerytura jest częścią naszego życia jak dzieciństwo i młodość. Emerytura jak każdy okres w naszym życiu ma swoje blaski i cienie. Niektórzy emeryci narzekają na wszystko, podczas gdy inni starają się korzystać z życia i być szczęśliwymi. Chciałabym zaprezentować zalety i wady emerytury.

Wielu emerytów jest szczęśliwych z tego powodu, że mają dużo wolnego czasu i mogą robić co tylko chcą. Robią wszystko to, na co nie mieli czasu wcześniej. Mogą podróżować po kraju lub zorganizować podróż dookoła świata. Mogą spędzać swój wolny czas na czytaniu książek, spacerowaniu czy uprawie ogródka. Poza tym, jeśli otrzymują wysoką emeryturę mogą zrealizować swoje marzenia. Emeryci często opiekują się swoimi wnuczętami i rozpieszczają je. Gdy osiągnie się wiek emerytalny, ma się wystarczająco dużo czasu, by spotykać się ze swoimi przyjaciółmi. Emeryci często odwiedzają się by pograć w karty czy w szachy. Często wspominają dawne czasy, kiedy byli młodzi. Emeryci są doświadczonymi ludzi, więc często doradzają dzieciom i wnukom, co należy robić.

Niestety są też negatywne aspekty emerytury. Gdy ma się za dużo wolnego czasu, do głowy przychodzą głupie myśli. Niektórzy emeryci myślą o śmierci i są bardzo samotni. Poza tym, niektórzy są bardzo uciążliwi i wtrącają się we wszystkie sprawy swoich dzieci. Stają się rozgoryczeni, ponieważ wszystko minęło. Nie są już młodzi i żałują rzeczy, których nie zrobili. Czasem cierpią z powodu licznych chorób, a sytuacja staje się jeszcze gorsza, gdy potrzebują ciągłej opieki. Często boją się nowych technik i nie akceptują zmian. Wydają się być tacy staroświeccy!

Nikt nie jest w stanie uniknąć emerytury. Każdego dnia stajemy się coraz starsi i nie możemy powstrzymać tego procesu. Emerytura jest częścią naszego życia. Gdy osiąga się wiek emerytalny, jest się doświadczonym człowiekiem i młodzi szanują nas.