Czasowniki stateczne to czasowniki nie opisujące ruchu. Przeważnie opisują one stany, które trwają przez określony okres czasu. 

Należy pamiętać, że czasowniki stateczne nie przyjmują końcówki - ing!

Czasowniki stateczne:

 • agree - zgadzać się
 • appear - zdawać się
 • believe -  wierzyć
 • belong - należeć
 • concern - niepokoić
 • consist - składać się  
 • dislike - nie lubić
 • contain - zawierać
 • depend - zależeć
 • deserve - zasługiwać
 • doubt - wątpić
 • feel - czuć
 • fit - pasować
 • hate - nienawidzić
 • hear - słyszeć 
 • imagine - wyobrażać
 • impress - impress 
 • have* - mieć
 • think* - myśleć
 • taste* - smakować, próbować
 • include - zawierać
 • know - wiedzieć 
 • like - lubić 
 • love - kochać
 • matter - liczyć się
 • mean - znaczyć
 • mind - nie mieć nic przeciwko
 • need - potrzebować 
 • owe - być winnym
 • see* - widzieć
 • understand - rozumieć
 • wish - życzyć 
 • own - posiadać
 • prefer - woleć
 • promise - obiecywać
 • realise - zdawać sobie sprawę
 • recognise - rozpoznawać
 • remember - pamiętać
 • seem - wydawać się
 • sound - brzmieć
 • suppose - przypuszczać
 • smell* - czuć, wąchać
 • want - chcieć

W całym zbiorze czasowników statecznych mamy również wyjątki, które są zaznaczone symbolem *