Temat: Napisz krzyżówkę do hasła Odrzykoń. Pytania mają być związane z lekturą "Zemsta" lub z jej autorem.

 

Krzyżówka

 

 

SUROCHÓW

DASZEWSKI

SKARBKOWKA

WIERSZYKI

ŚLUBY

WOJSKOWĄ

HRABIOWSKI

WYGNAŃCA

 

Pytania do krzyżówki

 

1. Miejscowość narodzin Fredry

2. Nazwisko osoby, która wykonała plakat do „Zemsty”. ( podręcznik,

strona 317 )

3. Nazwisko kobiety, poślubionej przez Fredrę.

4. Autor pisał bajki oraz popularne ……………………. dla dzieci.

5. Jedna z książek Fredry – „……….. Panieńskie”

6. Na jaką służbę wyjechał w 1809-1815?

7. Jaki nosił tytuł Aleksander Fredry?

8. Dzieło wydane w 1880 – „Dziennik …………….”.

 

Hasło : Odrzykoń – połowa zrujnowanego zamku Zofii Skarbkowej którą poślubił Aleksander Fredro w 1828 roku