Nazwy państw sąsiadujących z Polską i ich stolic.

Naturalne granice Polski.

  1. rzeka graniczna na wschodzie: Bug
  2. rzeki graniczne na zachodzie: Odra i Nysa Łużycka
  3. nazwa moża: Morze Bałtyckie
  4. góry; od południowego zachodu: Sudety, od południa: Karpaty