Karłowatość - zaburzenie rozwojowe, polegające na niskim wzroście dorosłego człowieka (do 150 cm) zależny najczęściej od niedoboru hormonu wzrostu w okresie dzieciństwa, a także wskutek zaburzeń genetycznych, zmian wrodzonych, chorób kośćca i gruczołów dokrewnych, awitaminoz i inne.