Wierzchołki: 

 • Trójkątny (6)
 • Czworokątny (8) 
 • Sześciokątny (12)
 • N-kątny (2n) 

Krawędzie: 

 • Trójkątny (9)
 • Czworokątny (12)
 • Sześciokątny (18)
 • N-kątny (3n) 

Ściany:

 • Trójkątny (5)
 • Czworokątny (6)
 • Sześciokątny (8)
 • N-kątny (n-2)