System obejmujący gospodarki narodowe wszystkich państw, które powiązane są ze sobą poprzez handel, finanse, produkcję i technologię. To ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany towarów różnego rodzaju pomiędzy instytucjami i państwami, tworzący międzynarodową sieć powiązań ekonomicznych.