Miejsce we wnętrzu Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, to hipocentrum.