Erozja - jest to proces niszczenia powierzchni ziemi przez wodę, wiatr, siłę ciążenia, lód albo działalność człowieka.