Witam proszę o pomoc.

 

Muszę napisać rozprawkę na temat- Człowiek w obliczu cierpienia przyjmuje różne postawy życiowe. Rozważ i uzasadnij swoje zdanie odwołując się do lektur z literatury wsółczesnej. Musi być około 250 słów

 

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

io7nll 20.05.2022 19:21

Zgłoś

Człowiek w obliczu cierpienia.
Życie człowieka to nieustanna walka dobra ze złem, walka w której człowiek musi przeciwstawić się przeciwnościom losu, wybierając tym samym drogę, którą będzie podążał.
Człowiek cierpiący, przeważnie doszukuje się w swoim cierpieniu ingerencji osób trzecich, najczęściej Boga.
Motyw cierpienia w sposób dobitny ukazany jest w trenach Jana Kochanowskiego.
Autor wciela się w rolę podmiotu lirycznego i odgrywa w utworach dwie role: cierpiącego ojca i filozofującego moralisty oraz jako ojciec ujawnia całą miłość i czułość, jaką czuł do swojej małej córeczki.
Tren I Utwór pełniący rolę pełni rolę w cyklach. Poeta poprzedza tu dwa wątki: komploracyjny i filozoficzny. Na samym początku występuje długie wyliczenie (.....ze,... łzy..., troski..., wzdychania, I frasunki, i ręce rąk ), które ma podkreślić ogrom bólu rodziców wywołanego stratą ukochanej córeczki. Podmiot liryczny pełni tu rolę cierpiącego ojca. W drugiej części utworu podmiot liryczny zaczyna próbę rozważania swojego położenia z pozycji myśliciela, który nie kryje się ze swoim bólem, czy też filozofa, który nie przestaje być istotą odczuwającą cierpienie, ale którego głoszone poglądy nie pozwalają okazywać wewnętrznej udręki innym ludzion. W trenie II poeta skarży się na swój los, iż nieszczęście zmusiło go “płakać nad głuchym grobem”, chociaż wolałby raczej pisać „nieważne mamkom pieśni” czyli kołysanki. Tren V.Podstawą kompozycyjną jest porównanie homeryckie, dzielące dzieło na dwa obrazy. Poeta porównuje do siebie drzewo oliwne i dziecko, aby silniej zaznaczyć przemoc śmierci. Młoda Orszulka podobna jest do podciętego przypadkiem przez ogrodnika wyrastającego pędu oliwki. Z bolesnym wyrzutem zwraca sie poeta do Persefony, bogini i władczyni podziemnego świata zmarłych, iż pozwoliła “tak wielu łzom (...) upłynąć płono".
Oliwka została poddana personifikacji, nosi ludzkie cechy, postrzegana jest
jako człowiek:
“Mdleje zaraz,a zbywszy siły przyrodzonej, upada pod nogami matki ulubionej”.

Tren X
Uczucie żalu prowadzi do postawienia rozpaczliwego pytania:
“Urszulko moja wdzięczna , gdzieś mi się podziała? W którą stronę, w którąś się kraina udała?”
Kochanowski stawia dziewięć pytań retorycznych, które jeszcze bardziej podkreślają jego rozpacz, całkowicie opuszczenie nadziei.
Tren XIX. Motyw snu, w którym pogrążonemu w smutku bohaterowi ukazują się bliscy zmarli. Śni się jemu matka, wybór postaci ma tu istotne znaczenie – matka jest kimś, kogo darzy się miłością i zaufaniem. Matka przekonuje go, że córka jest szczęśliwsza po śmierci, niż mogłaby być za życia. W trenie XIX występuje exhortacia czyli, napomnienie powiązane często z pocieszeniem.
Podsumowując, w swych trenach poeta opisuje: ból po stracie dziecka i rozpacz, przejawiająca się w buncie przeciwko istniejącemu porządkowi rzeczy oraz w zwątpieniu w wartość i słuszność humanistycznych ideałów,a wreszcie – rezygnacja i powrót do równowagi wewnętrznej, którą znajduje w pokorze chrześcijańskiej i pogodzeniu się z losem.

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (1)

io7nll 20.05.2022 19:21

Zgłoś

Człowiek w obliczu cierpienia.
Życie człowieka to nieustanna walka dobra ze złem, walka w której człowiek musi przeciwstawić się przeciwnościom losu, wybierając tym samym drogę, którą będzie podążał.
Człowiek cierpiący, przeważnie doszukuje się w swoim cierpieniu ingerencji osób trzecich, najczęściej Boga.
Motyw cierpienia w sposób dobitny ukazany jest w trenach Jana Kochanowskiego.
Autor wciela się w rolę podmiotu lirycznego i odgrywa w utworach dwie role: cierpiącego ojca i filozofującego moralisty oraz jako ojciec ujawnia całą miłość i czułość, jaką czuł do swojej małej córeczki.
Tren I Utwór pełniący rolę pełni rolę w cyklach. Poeta poprzedza tu dwa wątki: komploracyjny i filozoficzny. Na samym początku występuje długie wyliczenie (.....ze,... łzy..., troski..., wzdychania, I frasunki, i ręce rąk ), które ma podkreślić ogrom bólu rodziców wywołanego stratą ukochanej córeczki. Podmiot liryczny pełni tu rolę cierpiącego ojca. W drugiej części utworu podmiot liryczny zaczyna próbę rozważania swojego położenia z pozycji myśliciela, który nie kryje się ze swoim bólem, czy też filozofa, który nie przestaje być istotą odczuwającą cierpienie, ale którego głoszone poglądy nie pozwalają okazywać wewnętrznej udręki innym ludzion. W trenie II poeta skarży się na swój los, iż nieszczęście zmusiło go “płakać nad głuchym grobem”, chociaż wolałby raczej pisać „nieważne mamkom pieśni” czyli kołysanki. Tren V.Podstawą kompozycyjną jest porównanie homeryckie, dzielące dzieło na dwa obrazy. Poeta porównuje do siebie drzewo oliwne i dziecko, aby silniej zaznaczyć przemoc śmierci. Młoda Orszulka podobna jest do podciętego przypadkiem przez ogrodnika wyrastającego pędu oliwki. Z bolesnym wyrzutem zwraca sie poeta do Persefony, bogini i władczyni podziemnego świata zmarłych, iż pozwoliła “tak wielu łzom (...) upłynąć płono".
Oliwka została poddana personifikacji, nosi ludzkie cechy, postrzegana jest
jako człowiek:
“Mdleje zaraz,a zbywszy siły przyrodzonej, upada pod nogami matki ulubionej”.

Tren X
Uczucie żalu prowadzi do postawienia rozpaczliwego pytania:
“Urszulko moja wdzięczna , gdzieś mi się podziała? W którą stronę, w którąś się kraina udała?”
Kochanowski stawia dziewięć pytań retorycznych, które jeszcze bardziej podkreślają jego rozpacz, całkowicie opuszczenie nadziei.
Tren XIX. Motyw snu, w którym pogrążonemu w smutku bohaterowi ukazują się bliscy zmarli. Śni się jemu matka, wybór postaci ma tu istotne znaczenie – matka jest kimś, kogo darzy się miłością i zaufaniem. Matka przekonuje go, że córka jest szczęśliwsza po śmierci, niż mogłaby być za życia. W trenie XIX występuje exhortacia czyli, napomnienie powiązane często z pocieszeniem.
Podsumowując, w swych trenach poeta opisuje: ból po stracie dziecka i rozpacz, przejawiająca się w buncie przeciwko istniejącemu porządkowi rzeczy oraz w zwątpieniu w wartość i słuszność humanistycznych ideałów,a wreszcie – rezygnacja i powrót do równowagi wewnętrznej, którą znajduje w pokorze chrześcijańskiej i pogodzeniu się z losem.

Najlepsza odpowiedź
1
0

Potrzebujesz pomocy?

Rozprawki (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.