Przejdź na stronę główną Interia.pl

Kto późno wstaje te drzewa przed Okrąglakiem sny go snygają czuję, jakie świetne, ale czuję - - - - - - - - - - - - - - - - jakie czają wyłaniania Ja późno dziś może te sny - - - skacze mnie one (sny) snygały chłopczyk – idę – chłop - - - - - - - - - - - - - - - - - czyka ojciec prowadzi kulawego Ubieram się, myję, ścielę już do mnie dochodzi na nich (tych snach) wy (snach) odzę kobieta: ich niepokój udzielam - jak by to panu posobie, ulicom, ciemnom, późnom wiedzieć, powiem od zamykom sklepów, lecę razu, brak mi dwa do apteki na Kredytową czterdzieści do Zalesia, całe szczęście, że mam klucze - - - (Miron Białoszewski, Z dziennika: 25 IX 62) 1. a) Z podanego utworu wypisz rzeczowniki w liczbie mnogiej, które stanowią innowację poetycką. .................................................................................................................................................. b) Która z tych form została utworzona od neologizmu? .................................................................................................................................................. c) Dwa z tych rzeczowników w l. mn. zostały utworzone od innej części mowy. Od jakiej? .................................................................................................................................................. 2 . Wskaż, jaka typowa konstrukcja została przetworzona w wyrażeniu „ich niepokój udzielam sobie”. .................................................................................................................................................. 3. Wymień przysłowie, do którego w sposób aluzyjny nawiązuje podany tekst. ................................................................................................................................................. 4. Wypisz z wiersza formy zaimków osobowych. Biorąc pod uwagę ich formę oraz związki, w jakie wchodzą z częściami zdania, określ, w jakim przypadku zostały użyte? Podkreśl te, które wystąpiły w formie nieakcentowanej (enklitycznej).

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Materiały do matury (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.