Informacje z całego 17 wieku Polski i Europy

Odpowiedzi (2)

UBDANN 01.03.2020 12:48

Zgłoś

pOCO

0
0

Piotrek1234567890

Wschodząca gwiazda

Piotrek1234567890 27.02.2020 23:06

Zgłoś

1. Działania Ludwika XIV, które uczyniły z Francji potęgę:
- absolutna władza w rękach króla
- silna, liczna armia żołnierzy w Europie
- rozbudowa gospodarcza kraju
- budowa systemu twierdz i umocowań obronnych
- rozbudowa floty francuskiej (podbój kolonialny)
- silny język francuski
2. Rozumiesz pojęcia:
Król Słońce - Ludwik XIV dawał swym poddanym życiodajną siłę, a oni krążyli wokół niego jak gwiazdy
Monarchia absolutna - państwo w którym rządzi tylko i wyłącznie król
"Państwo to ja" - słowa te miały podkreślić absolutyzm króla w kraju (dotyczy władzy)
3. Skutki konfliktu króla z Parlamentem:
- wojna domowa w 1640r.
- kara śmierci dla króla Karola I Stuarta w 1649r.
4. Wyjaśniasz zasadę:
"król panuje, ale nie rządzi" - głową państwa jest monarcha, ale jego kompetencje są jednak ograniczone do funkcji reprezentacyjnych
5. Wiesz kim byli i opowiadasz związane z nimi wydarzenia:
Zygmunt III Waza - król Szwecji i Rzeczpospolitej - wojna polsko-rosyjska 1609r.-1618r.
Władysław IV - król Rzeczpospolitej - pokój w Polanowie 1634r.
Dymitr Samozwaniec - rzekomo cudownie ocalały syn Iwana IV Groźnego - w zamian za objęcie tronu carskiego poślubił córkę Jerzego Mniszecha
Jan Kazimierz - król Polski i wielki książę litewski - przez to, że używał tytułu króla Szwecji Szwedzi najechali na ziemie Polskie
Augustyn Kordecki - zakonnik klasztoru paulinów na Jasnej Górze - bronił klasztoru jasnogórskiego przed wojskami szwedzkimi
Stefan Czarniecki - polski dowódca wojskowy - wyparł z Polski wojsk szwedzkich (Potop Szwedzki)
Jan III Sobieski - król Polski - zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem
6. Przyczyny i skutki konfliktu polsko-rosyjskiego:
Przyczyny:
- chęć zdobycia przez Rosję dostępu nad Morzem Bałtyckim
- zajęcie przez Iwana Groźnego sporej części Inflant

Skutki:
- osłabienie państwa polskiego, znikniecie z areny międzynarodowej
- Rosja wyrosła na mocarstwo
- Rosja ingerowała w sprawy państwa polskiego7. Przyczyny, przebieg i skutki powstania Chmielnickiego:
Przyczyny: kozacy korzystali z dofinansowania królewskiego (stanowili wojsko), szlachta niechętnie patrzyła na wzrost liczby Kozaków rejestrowych
Przebieg: 1648r.- bunt Kozaków na Ukrainie, Kozacy byli pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, podczas rządów Jana Kazimierza Polska zaczęła wygrywać z Kozakami
Skutki: zmniejszenie i zubożenie ludności ukraińskiej, podzielenie Ukrainy między Polskę a Rosję, wzrost znaczenia Rosji i Turcji, osłabienie Polski, utrata ziem wschodnich
8. Znaczenie:
Ugody w Perejasławiu: na jej mocy Ukraina została przyłączona do Rosji
Rozejm w Andruszowie: zakończenie wojen z Rosją, Rosja zawładnęła nad częścią Ukrainy, wraz z Polską Rosja miała wystąpić na Turcję
9. Znasz przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-szwedzkich:
Przyczyny:
- władcy Polski nie chcieli zrzec się tytułu króla Szwecji mimo, że rządy objęła tam literańska linia wazów
- oba kraje chciały panować nad morzem Bałtyckim
- opłaty nakładane na statki płynące z portów bałtyckich stanowiły, by pokaźne sumy
Przebieg:
1. 1600-1611- Szwedzi pod dowództwem Karola Sudermańskiego zajęli Inflanty ; zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem - 1605 rok - ostatecznie Polska odzyskała Inflanty
2. 1621-1622- rozejm w Mitawie - Polska utraciła Inflanty po Dźwinę wraz z Rygą
3. 1626-1629- zwycięstwo Stanisława Koniecpolskiego pod Oliwą , Trzcianą , rozejm w Starym Targu wszystkie porty ( bez Płocka Gdańska i Królewca przejęła Szwecja
4. 1635 - rozejm w Sztumskiej Wsi Polska odzyskała wszystko co utraciła w Altmarku (czyli te porty)
5.1655-1660- Potop Szwedzki- atak Karola X Gustawa na Polską - klęska Polaków pod Ujściem ugoda w Kiejdanach. Janusz Radziwiłł poddał się Szwecji ;oblężenie Jasnej Góry wojna podjazdowa Stefana Czarnieckiego
6. 1660- pokój w Oliwie - Inflanty do Szwecji ( do Polski południowo -wschodnia część Inflant ) wolność handlu nad Bałtykiem
Skutki:
unia personalna ze Szwecja rozpada się, Polacy i Szwedzi rywalizują w Rosji - Polska ma tam utrudnioną ekspansję.
Od 1629r. tracimy wszystkie porty inflanckie i pruskie, za wyjątkiem Królewca i Libawy oraz Gdańska i Pucka; tracimy cło z Gdańska.
Tracimy także Żuławy, Malbork i Sztum. Pomorze zdewastowane gospodarczo.
Utraciliśmy lenno pruskie w wyniku traktatów w Welawie i Bydgoszczy; kraj zrujnowany gospodarczo, wyludnienie, wzrost ksenofobii, zapoczątkowanie nietolerancji religijnej (np. wygnanie Arian); rezygnacja z pretensji dynastycznych Wazów.

10. Wymieniasz skutki polityczne, demograficzne i gospodarcze wojen XVII-wiecznych
Skutki polityczne: wojska polskie były niezadowolone, że nie dostawały wypłaty, dwuletnia wojna domowa, paraliż w życiu politycznym kraju (liberum veto)
Skutki demograficzne: śmierć 1/3 ludności polsko-litewskiej
Skutki gospodarcze: zrujnowanie budynków, opuszczone majątki szlacheckie, porzucone gospodarstwa chłopskie, wzrost pańszczyzny do 5 dni w tygodniu lub więcej, obrabowywania cennych dzieł sztuki, spadek dochodu podatkowego
11. Przyczyny i skutki wojen polsko-tureckich:
Przyczyny:
- Tatarzy najeżdżali na Polskę
- Kozacy najeżdżali na Turcję
- magnaci wyprawiali się na Mołdawię, a także na Wołoszczyznę
Skutki:
brak wpływów Polski w księstwach naddunajskich

12. Rozumiesz pojęcia:
haracz - roczna danina płacona przez lenne państwa chrześcijańskie na rzecz sułtańskiej Turcji
odsiecz wiedeńska - inna nazwa bitwy pod Wiedniem w 1683
barok - główny kierunek w kulturze europejskiej
sarmatyzm - ideologia i koncepcja kulturowa, z którą utożsamiała się szlachta polska
13. Cechy baroku w architekturze, malarstwie i rzeźbie, podajesz jej przykłady
Architektura - dominujący styl tzn. monumentalne świątynie, wnętrza kościołów pełne obrazów i rzeźb o treści religijnej, np. Barokowy ołtarz z kościoła w Leżajsku
Malarstwo - przepych bijący z rzeźb, obrazów miały uświadamiać potęgę Kościoła i papiestwa, np. Dziewczyna z perłą-Jan Vermeer van Delft
Rzeźba - przepych bijący z rzeźb, obrazów miały uświadamiać potęgę Kościoła i papiestwa, np. nagrobek błogosławionej Ludwiki Albertoni - Gianlorenzo Bernini

0
0

Potrzebujesz pomocy?

XVII wiek (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.