1. Skutki koniunktury na zboże w Europie Zachodniej 2. Rozwój rolnictwa na wschód od Łaby Pojęcia: dualizm w rozwoju gospodarczym Europy, poddaństwo chłopów, folwark pańszczyźniany, pańszczyzna 3. Folwarki szlacheckie 4. Znaczenie Gdańska Z poprzedniej lekcji: 5. Struktura narodowa i religijna Rzeczpospolitej 6. Tolerancja religijna

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

sunflowers_study

sunflowers_study

Nadzieja Bryka

sunflowers_study 05.11.2020 10:22

Zgłoś

1. -dodatni bilans handlowy
-zwiększony polski udział w handlu międzynarodowym
-eksport zboża z Polski wzrósł z ok 30 tyś. ton rocznie do około 80 tyś
2.Panował system folwarczno - pańszczyźniany, czyli właściciele gospodarstw zakładali folwarki, którymi zajmowała się pańszczyźniana siłą robotnicza
dualizm- podział gospodarczy na Europę Zachodnią, gdzie dominowała gospodarka kapitalistyczna, a w Europie Wschodniej był to system folwarczno - pańszczyźniany. Granicą tych dwóch podziałów była rzeka Łaba
poddaństwo chłopów- ograniczenie praw chłopów na tle osobistym, gruntowym i sądowym
pańszczyzna- posiadanie przez chłopów gospodarstw na ziemiach pańszczyźnianych
3. Folwarki- gospodarstwa, którymi właścicielami była szlachta, wykorzystująca tania siłę roboczą w postaci przywiązanych do niej chłopów
4. W 1466 roku Polska odzyskała Gdańsk, który umożliwił większy eksport zboża.
5.W 1569 roku podpisano umowę pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. W związku z czym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Kraj stał się różnorodny kulturowo i religijnie.
6. Obecni obywatele Rzeczpospolitej Obojga Narodów mieli problem z tolerancją religijną współobywateli

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (1)

sunflowers_study

sunflowers_study

Nadzieja Bryka

sunflowers_study 05.11.2020 10:22

Zgłoś

1. -dodatni bilans handlowy
-zwiększony polski udział w handlu międzynarodowym
-eksport zboża z Polski wzrósł z ok 30 tyś. ton rocznie do około 80 tyś
2.Panował system folwarczno - pańszczyźniany, czyli właściciele gospodarstw zakładali folwarki, którymi zajmowała się pańszczyźniana siłą robotnicza
dualizm- podział gospodarczy na Europę Zachodnią, gdzie dominowała gospodarka kapitalistyczna, a w Europie Wschodniej był to system folwarczno - pańszczyźniany. Granicą tych dwóch podziałów była rzeka Łaba
poddaństwo chłopów- ograniczenie praw chłopów na tle osobistym, gruntowym i sądowym
pańszczyzna- posiadanie przez chłopów gospodarstw na ziemiach pańszczyźnianych
3. Folwarki- gospodarstwa, którymi właścicielami była szlachta, wykorzystująca tania siłę roboczą w postaci przywiązanych do niej chłopów
4. W 1466 roku Polska odzyskała Gdańsk, który umożliwił większy eksport zboża.
5.W 1569 roku podpisano umowę pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. W związku z czym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Kraj stał się różnorodny kulturowo i religijnie.
6. Obecni obywatele Rzeczpospolitej Obojga Narodów mieli problem z tolerancją religijną współobywateli

Najlepsza odpowiedź
1
0

Potrzebujesz pomocy?

XVI wiek (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.