Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

1. Jakie wydarzenie rozpoczęło IWŚ? Dlaczego pozostałe kraje musiały przystąpić do konfliktu?

2. Jak wyglądał plan wygrania wojny przez Niemcy? Kto go opracował?

3. Wymień skutki IWŚ, postaraj się wymienić różne rodzaje (polityczne, militarne, społeczne, kulturalne).

4. W jaki sposób niemieckie społeczeństwo zareagowało na niemieckie klęski na froncie zachodnim w 1918 roku (ofensywa 100 dni). Czy miało to skutek na przebieg działań wojennych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

adrianna1999 18.02.2021 09:14

Zgłoś

1. I Wojna Światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku zamachem na austriackiego księcia Franciszka Ferdynanda, dokonanego przez serbskiego nacjonalistę Gwriło Principa. Głównie inne kraje musiały przystąpić do konfliktu, ponieważ były związane Ententą i Trójporozumieniem.

2. Plan został opracowany przez feldmarszałka Alfreda von Schlieffena. Plan zakładał pokonanie armii francuskiej w przeciągu 6 tygodni, a następnie rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Rosji.

3. Skutki polityczne:
- zmiany terytorialne (w tym rozpad Austro - Węgier, powstanie nowych niepodległych państw)
-obalenie caratu w Rosji
-osłabienie Niemiec i Turcji
-Wzrost znaczenia Japonii
-Napływ Żydów do Palestyny

Gospodarcze:
-inflacja
-wzrost zadłużenia Wielkiej Brytanii i Francji wobec USA
-Obciążenie Niemiec reparacjami wojennymi
-Wzrost produkcji broni i amunicji

Społeczne:
-miliony inwalidów
-emancypacja kobiet
-wzrost znaczenia komunistów
-w wielu krajach obowiązkowa służba wojskowa

4. Społeczeństwo niemieckie było już zmęczone przedłużającą się wojną. Po licznych niepowodzeniach także duże armie niemieckie zaczęły się poddawać. Doprowadziło to do całkowitego rozpadu Cesarstwa Niemieckiego.

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (1)

adrianna1999 18.02.2021 09:14

Zgłoś

1. I Wojna Światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku zamachem na austriackiego księcia Franciszka Ferdynanda, dokonanego przez serbskiego nacjonalistę Gwriło Principa. Głównie inne kraje musiały przystąpić do konfliktu, ponieważ były związane Ententą i Trójporozumieniem.

2. Plan został opracowany przez feldmarszałka Alfreda von Schlieffena. Plan zakładał pokonanie armii francuskiej w przeciągu 6 tygodni, a następnie rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Rosji.

3. Skutki polityczne:
- zmiany terytorialne (w tym rozpad Austro - Węgier, powstanie nowych niepodległych państw)
-obalenie caratu w Rosji
-osłabienie Niemiec i Turcji
-Wzrost znaczenia Japonii
-Napływ Żydów do Palestyny

Gospodarcze:
-inflacja
-wzrost zadłużenia Wielkiej Brytanii i Francji wobec USA
-Obciążenie Niemiec reparacjami wojennymi
-Wzrost produkcji broni i amunicji

Społeczne:
-miliony inwalidów
-emancypacja kobiet
-wzrost znaczenia komunistów
-w wielu krajach obowiązkowa służba wojskowa

4. Społeczeństwo niemieckie było już zmęczone przedłużającą się wojną. Po licznych niepowodzeniach także duże armie niemieckie zaczęły się poddawać. Doprowadziło to do całkowitego rozpadu Cesarstwa Niemieckiego.

Najlepsza odpowiedź
1
0

Potrzebujesz pomocy?

XX wiek - I wojna światowa (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.