PROSZĘ NA DZISIAJ 

                 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – ryby, płazy, gady 

W każdym z zadań 1 – 9 podkreśl jedną prawidłową odpowiedź: 

 1. Kręgowcem zmiennocieplnym jest:
 2. karp b) ropucha c) żółw d) każde wymienione zwierzę 
 1. Wężem jadowitym jest: 
 1. zaskroniec b) żmija zygzakowata c) wąż Eskulapa d) gniewosz 
 1. Na lądzie składają  jaja: 
 1. ropucha i krokodyl  b) rzekotka i żółw c) zaskroniec i jaszczurka  
 1. d) wszystkie gady i płazy
 1. Gadem, który opiekuje się potomstwem jest: 
 1. krokodyl b) żółw błotny c) żmija d) jaszczurka zwinka 
 1. Zapłodnienie wewnętrzne występuje u: 
 1. jaszczurki b) okonia c) ropuchy d) śledzia 
 1. Postać larwalna występuje u: 
 1. krokodyla b) żółwia c) rekina d) ropuchy 
 1. Zwierzęciem objętym całkowitą ochroną gatunkową w Polsce nie jest: 
 1. karp b) żmija c) żółw błotny d) jaszczurka zwinka 
 1. Śluz pokrywa ciało: 
 1. karpia i jaszczurki b) ropuchy i gniewosza c) salamandry i szczupaka  

d)śledzia i padalca 

 1. Błony płodowe występują w jajach: 
 1. leszcza i żółwia b) węża i jaszczurki c) żaby i jaszczurki d) karpia i ropuchy 

 

 1. Zapisz prawidłowe nazwy: 
 1. okres godowy ryb - TARTŁO 
 1. jajeczka płazów - IKRY 
 1. narząd wymiany gazowej ryb -  SKRZELA 
 1. narząd wymiany gazowej gadów -  
 1. larwa żaby -  KIJANKA  
 1. jajeczka składane przez samice ryb -  
 1. duże stado ryb - ŁAWICA 
 1. jadalna ikra jesiotra i łososia -  
 1. Prawda czy fałsz? Wpisz P lub F: 
 1. Ryby są zwierzętami zmiennocieplnymi.  P 
 1. Wszystkie bez wyjątku ryby są jajorodne.  
 1. Płetwy parzyste ryb to płetwy piersiowe i odbytowe.  
 1. W oddychaniu płazów  uczestniczy skóra.  
 1. Kijanki są roślinożerne.  
 1. Gady dzielimy na ogoniaste, bezogonowe i beznogie.  
 1. Ryby są najmniej liczną (jeśli chodzi o liczbę gatunków) grupą kręgowców.  
 1. Dorosłe płazy są roślinożerne.  
 1. Kijanka oddycha dzięki skrzelom.  
 1. Padalec to jeden z gatunków węży. F 
 1. W każdym podpunkcie znajdź i podkreśl „intruza”, czyli zwierzę, które nie pasuje do pozostałych: 
 1. kumak, ropucha, salamandra, grzebiuszka ziemna 
 1. salamandra plamista, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, padalec zwyczajny 
 1. krokodyl, żółw, jaszczurka, żaba 
 1. śledź, rekin, wieloryb, szczupak 
 1. gniewosz plamisty, padalec, zaskroniec, wąż Eskulapa 

 

Odpowiedzi (1)

cirrus 09.04.2021 09:24

Zgłoś

Kręgowcem zmiennocieplnym jest - D
Wężem jadowitym jest - B
Na lądzie składają jaja - C
Gadem, który opiekuje się potomstwem jest - A
Zapłodnienie wewnętrzne występuje u - C
Postać larwalna występuje u - D
Zwierzęciem objętym całkowitą ochroną gatunkową w Polsce nie jest - A
Śluz pokrywa ciało - B
Błony płodowe występują w jajach - B
Narząd wymiany gazowej gadów - skrzela
Jajeczka składane przez samice ryb - ikra
jadalna ikra jesiotra i łososia - kawior

0
0

Potrzebujesz pomocy?

Zoologia (Biologia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.