1. Klimat
  • łagodny i ciepły
  • zimą opady deszczu
  • lata gorące
  • susze

2.  Przewarzają

  • góry
  • są wulkany
  • teren aktywny sejsmicznie

3.  Roślinność

  • Makia-roślina twardo listna, skórzasta, krzewiasta, występuję najczęściej w pasie wybrzeża