Forma ich möchte znaczy chciałbym/chciałabym:

Ich möchte eine Pizza. - Chciałbym/Chciałabym pizzę.

Er möchte einen Saft. - On chciałby sok.

Odmiana:

ich möchte

du möchtest

er/sie/es möchte

wir möchten

ihr möchtet

sie/Sie möchten

UWAGA!

Czasownik möchte... odmienia się niereguralnie: formy 1. i 3. osoby liczby pojedynczej są takie same.