Przejdź na stronę główną Interia.pl

1.Wycena uzyskana za pomocą analizy fundamentalnej A) jest niższa od wyceny rynkowej B) jest wyższa od wyceny rynkowej C) jest wyższa od wyceny rynkowej D) sugeruje czy akcje na giełdzie są niedowartościowane czy przewartościowane 2.Przykładem dochodowej metody wyceny spółki jest A) metoda księgowa B) metoda zdyskontowanych dywidend C) metoda odtworzeniowa D) metoda likwidacyjna 3.Przykładem wskaźnika makroekonomicznego nie jest A) stopa zwrotu z aktywów B) stopa procentowa C) wzrost gospodarczy D) kurs walutowy 4.Elementem aktywów są A) zyski niepodzielone B) zapasy C) kapitał zakładowy D) kredyty bankowe 5.metoda dochodowa A) mówi, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile dywidenda w 3 najbliższych latach B) nie uwzględnia przyszłości C) opira się na aktywach firm D) skupia się na przyszłych nadwyżkach finansowych firmy

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Przedsiębiorczość (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.