1.Objętość sześcianu jest równa 512. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe: A) 256 B) 384 C) 128 D) 64

2. Przekątna prostopadłościanu o krawędziach 6, 8 i 24 ma długość: A) 25 B) 10 C) 26 D) 5√26

3.Ostrosłup ma 51 wierzchołków. Liczba krawędzi tego ostrosłupa jest równa: A) 25 B) 50 C) 100 D) 150

4. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 108cm3 , a krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość 6cm. Wysokość tego ostrosłupa jest równa: A) 3 B) 9 C) 12 D) 18

5. W urnie znajdują się 3 kule zielone, 2 czerwone i 3 niebieskie. Losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej lub niebieskiej wynosi: A)1/4 B) 3/8 C) 5/8 D) 3/4

6. Cztery osoby w kolejce można ustawić na: A) 8 sposobów B) 4 sposoby C) 24 sposoby D) 120 sposobów

7. (2p.) Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Oblicz prawdopodobieństw, że iloczyn wyrzuconych oczek będzie liczbą parzystą.

8. (3p.) W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym dane są: krawędź boczna 12 cm i wysokość 6 cm. Oblicz kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Matematyka (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.