Popularność motywu śmierci w sztuce. 1.Przyczyny popularności motywu. 2. Obraz śmierci w epoce średniowiecza. 3. Różne funkcje motywu śmierci w sztuce. 4. Przykłady (trzy ) realizacji tego motywu w Dżumie A. Camusa.- proszę dokładnie opisać , posłużyć się cytatami. 5 Jaki jest stosunek bohaterów Dżumy wobec śmierci- proszę podać konkretne przykłady. 6. Podaj trzy przykłady filmów podejmujących temat śmierci- proszę uzasadnić. 7.Podaj trzy przykłady tekstów literackich podejmujących temat śmierci- proszę uzasadnić. Praca ma mieć formę notatki według podanych punktów, nie jest to wypracowanie.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Motywy (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.