,,Bitwa z Moskwą" Jan Chryzostom Pasek. Jakie właściwości tekstu zaświadczają o konstrukcji narratora?

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

Laura26 17.09.2018 11:56

Zgłoś

Bohater i narrator w Pamiętniki J. Ch. Paska s ą jedną osobą. Doszło do wyolbrzymienia ich czynów oraz zasług. Pasek chciał zaprezentować siebie w lepszym świetle niż postrzegali go ludzie, dlatego często pomija złe wydarzenia z życia lub zamaskowuje prawdę. Zdarza mu się również zmieniać przebieg zdarzeń by były dowcipniejsze. Istotne jest to, że nie zmyśla, tylko nagina prawdę. Do tego idealizuje elementy swojej opowieści. Uplastycznia ją i ożywia tak, że możemy sobie wyobrazić przedstawiane przez niego wydarzenia, bitwy oraz życie tamtejszych ludzi.
Pamiętniki mają formę gawędy stąd wiele wyrażeń gwarowych oraz obecność słownictwa potocznego. Występuje w nich bardzo dużo anegdot, przysłów i dygresji. Obecne struktury składniowe połączone są ze sobą luźno.
Pasek posługuje się żartem oraz humorem, który jest naiwny. Nosi on na sobie piętno otoczenia autora, w którym nie dominowała wysoka kultura. Pasek posiada zdolność do uwiarygodniania swoich dowcipów poprzez powołanie się na świadków tych zabawnych zajść. Okazuje się jednak, że bardziej śmieszy styl autora niż jego opowieści.
W Pamiętnikach występują również wstawki wierszowe oraz mowy, w rzeczywistości wymyślone przez autora, ponieważ ,,Pamiętniki” są niejednolite stylistycznie. Kiedy autor posługuje się stylem retorycznym używa z kolei łaciny. Poza nią obecne są również wpływy języka włoskiego, zapożyczenia francuskie, wyrażenia z niemieckiego czy tureckiego. Taki zabieg jest nazywany makaronizacją.
Pamiętniki są opowieścią o historii i życiu Paska. Gdy zachodzi taka potrzeba używa on zdań krótkich, bez czasowników, utartych sformułowań oraz przysłów. Robi tak, gdy opowiada swoje przygody. Jego język jest wtedy prosty, oszczędny, a słowa dobitne.

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (1)

Laura26 17.09.2018 11:56

Zgłoś

Bohater i narrator w Pamiętniki J. Ch. Paska s ą jedną osobą. Doszło do wyolbrzymienia ich czynów oraz zasług. Pasek chciał zaprezentować siebie w lepszym świetle niż postrzegali go ludzie, dlatego często pomija złe wydarzenia z życia lub zamaskowuje prawdę. Zdarza mu się również zmieniać przebieg zdarzeń by były dowcipniejsze. Istotne jest to, że nie zmyśla, tylko nagina prawdę. Do tego idealizuje elementy swojej opowieści. Uplastycznia ją i ożywia tak, że możemy sobie wyobrazić przedstawiane przez niego wydarzenia, bitwy oraz życie tamtejszych ludzi.
Pamiętniki mają formę gawędy stąd wiele wyrażeń gwarowych oraz obecność słownictwa potocznego. Występuje w nich bardzo dużo anegdot, przysłów i dygresji. Obecne struktury składniowe połączone są ze sobą luźno.
Pasek posługuje się żartem oraz humorem, który jest naiwny. Nosi on na sobie piętno otoczenia autora, w którym nie dominowała wysoka kultura. Pasek posiada zdolność do uwiarygodniania swoich dowcipów poprzez powołanie się na świadków tych zabawnych zajść. Okazuje się jednak, że bardziej śmieszy styl autora niż jego opowieści.
W Pamiętnikach występują również wstawki wierszowe oraz mowy, w rzeczywistości wymyślone przez autora, ponieważ ,,Pamiętniki” są niejednolite stylistycznie. Kiedy autor posługuje się stylem retorycznym używa z kolei łaciny. Poza nią obecne są również wpływy języka włoskiego, zapożyczenia francuskie, wyrażenia z niemieckiego czy tureckiego. Taki zabieg jest nazywany makaronizacją.
Pamiętniki są opowieścią o historii i życiu Paska. Gdy zachodzi taka potrzeba używa on zdań krótkich, bez czasowników, utartych sformułowań oraz przysłów. Robi tak, gdy opowiada swoje przygody. Jego język jest wtedy prosty, oszczędny, a słowa dobitne.

Najlepsza odpowiedź
1
0

Potrzebujesz pomocy?

Barok (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.