Mógłby ktkt podać wszystkie ważne daty 2 wojny  światowej? Pliss

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

_darek_ 06.09.2019 16:53

Zgłoś

Cześć oto daty najważniejsze z okresu II WŚ


1939

1 IX – agresja Niemiec na Polskę
9 – 20 IX – bitwa nad Bzurą
17 IX – agresja ZSRR na Polskę
30 IX – atak ZSRR na Finlandię
(zima wojna radziecko – fińska)
2 – 5 X – bitwa pod Kockiem

1940
listopad ’39 – marzec ’40 – wojna zimowa
9 IV – atak Niemiec na Danię i Norwegię
10 V – atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg
12 V – inwazja na Francję
8 VIII – 31 X – bitwa o Anglię
38 X – atak na Grecję
(IX) jesień – wojna w Afryce

1941
początek bitwy o Atlantyk
22 VI - atak Niemiec na ZSRR
7 XII – atak Japonii na Pearl Harbor

1942
wojna na Pacyfiku
VII 1942 - II 1943 walki pod Stalingradem
4 – 8 V – bitwa na Morzu Koralowym
3 – 5 VI – bitwa o Midway
wiosna – armia niemiecka zdobywa Zagłębie Donieckie
19 X – 3 XI – bitwa pod El Alamein

1943
ofensywa aliantów nad Pacyfikiem
14 IX - 2 II – bitwa o Stalingrad
5 VII – 23 VIII – bitwa pod Kurskiem
10 VII – aliancki desant na Sycylię
12 – 13 X – bitwa pod Lenino
powstanie w getcie warszawskim
13 maja 1943, Kapitulacja Wojsk Faszystowskich w Afryce Północnej
1944
(I) – ofensywa zimowa Armii Czerwonej
11 – 18 V - bitwa o Monte Casino
4 VI – wojska alianckie wkraczają do Rzymu (przerwanie linii Gustawa)
6 VI – wojska alianckie tworzą drugi front w Normandii
operacja „Market Garden” i bitwa pod Arnhem
niemiecka kontrofensywa w Ardenach
1 VIII – 2X – powstanie warszawskie
X ’44 – VII ’45 – walki na Filipinach
bitwa w zatoce Leyte
1945
amerykański desant na Okinawę
6 i 8 VII – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
włączenie się ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie
(III) - przekroczenie Renu przez wojska alianckie
12 I – A.Cz. przekroczyła Wisłę i opanowała pozostałe ziemie polskie
17 I – A.Cz. wkroczyła do Warszawy
=======================================================
8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja „Lew Morski”).
===============================================================
28 października 1940 roku Włochy zaatakowały Grecję. Wojska włoskie zostały jednak szybko powstrzymane i odrzucone, a w grudniu oddziały greckie wkroczyły do południowej Albanii. Szerokiego poparcia Grekom udzielili Brytyjczycy, wysyłając swoje siły ekspedycyjne. Obecność Brytyjczyków w Grecji i niepomyślny rozwój sytuacji politycznej w Jugosławii doprowadził do niemieckiej inwazji na oba te kraje (6 kwietnia 1941 roku). Oprócz Włoch do ataku przyłączyły się również Węgry i Bułgaria. Już 12 kwietnia Niemcy wkroczyli do Belgradu (5 dni później skapitulowała jugosłowiańska armia), a do 30 kwietnia opanowali lądową część terytorium Grecji.
=================================================================
Walki w północnej Afryce rozpoczęły się w chwili przystąpienia Włoch do wojny po stronie Niemiec. 13 września 1940 armia włoska pod dowództwem marszałka Rodolfo Grazianiego, atakując z Libii, wtargnęła do Egiptu i zdobyła Sidi Barrani. Mimo zdecydowanej przewagi liczebnej zatrzymała się tam i zaczęła się umacniać, czekając na zaopatrzenie. Brytyjczycy, dowodzeni przez generała Archibalda Wavella, wycofali się do Marsa Matruh. 9 grudnia ruszyła brytyjska kontrofensywa. Włosi zostali wyparci z Egiptu i utracili Cyrenajkę z Bardią i Tobrukiem.
================================================================
22 czerwca 1941 roku III Rzesza wypowiedziała wojnę[7] i dokonała zbrojnej agresji na Związek Radziecki, co otworzyło po raz pierwszy od października 1939 front wschodni II wojny światowej. Historiografia sowiecka, a następnie rosyjska określa wojnę niemiecko-sowiecką jako wielką wojnę ojczyźnianą[8]. W działaniach wojennych sojusznikami Rzeszy były Rumunia, Finlandia, Węgry, Włochy oraz oddziały ochotników z Belgii, Holandii, Francji i Hiszpanii. W pierwszych miesiącach wojny Armia Czerwona ponosiła olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie, a wojska niemieckie zajęły rozległe obszary dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i republik nadbałtyckich, docierając aż pod Leningrad i Moskwę. Grudniowa kontrofensywa sowiecka pod Moskwą odrzuciła jednak Niemców spod bram miasta. Zakrojone na dużą skalę działania zaczepne Sowieci kontynuowali na początku 1942 roku, jednak zakończyły się one niepowodzeniem. Umożliwiło to odzyskanie inicjatywy strategicznej przez wojska niemieckie.
===============================================================
Wojna na Pacyfiku rozpoczęła się 7 grudnia 1941 atakiem japońskich sił powietrznych na bazę amerykańskiej floty w Pearl Harbor. Japończycy zadali duże straty amerykańskiej Flocie Pacyfiku. Dowódcą armii japońskich był Isoroku Yamamoto. Następnie kierując atak na południe, 8 grudnia Japończycy wylądowali na Filipinach, gdzie stawiały im długotrwały opór siły amerykańsko-filipińskie pod dowództwem generała Douglasa MacArthura. Opór obrońców został ostatecznie złamany po zdobyciu twierdzy na wyspie Corregidor 5 maja 1942. Również 8 grudnia 1941 siły japońskie zaatakowały Malaje i 15 lutego 1942, po ofensywie lądowej, zdobyły największą na Dalekim Wschodzie bazę brytyjskiej marynarki wojennej i zarazem twierdzę lądową – Singapur. Uwaga Japończyków skierowała się na wyspę Borneo i Indie Holenderskie, które zaatakowali w styczniu 1942. Desanty morskie i powietrzne opanowały roponośne obszary Borneo i Sumatry, a broniąca wysp flota aliancka poniosła porażkę w bitwie na Morzu Jawajskim. 9 marca naczelny dowódca wojsk holenderskich podpisał kapitulację Jawy. Indie Holenderskie znalazły się w rękach Japończyków.
================================================================
6 czerwca 1944 alianci dokonali wielkiej operacji desantowej we francuskiej Normandii, w ramach operacji „Overlord”. Umocnienia Wału Atlantyckiego nie wytrzymały naporu wojsk inwazyjnych pod dowództwem generała Eisenhowera, wspieranych przez siły morskie, powietrzne oraz powietrznodesantowe. 29 czerwca Amerykanie wyzwolili Cherbourg, a w połowie lipca wojska brytyjskie opanowały po krwawych bojach Caen. W sierpniu doszło do załamania się obrony Niemców w Normandii i okrążenia ich sił w kotle pod Falaise, z czym zbiegło się lądowanie aliantów na południu Francji. 19 sierpnia w Paryżu wybuchło powstanie, któremu przyszły z odsieczą czołgi gen. Leclerca. 25 sierpnia, po czteroletniej okupacji, miasto zostało wyzwolone. Trzy dni później padł garnizon Marsylii. Pierwszy tydzień września przyniósł również wyzwolenie Calais, Rouen, Lyonu oraz znacznej części Belgii z Antwerpią i Brukselą.
=================================================================
17 września rozpoczęła się aliancka operacja „Market Garden”. Miała ona na celu uchwycenie mostów na wielkich przeszkodach wodnych w Holandii i otwarcie drogi do przemysłowego serca Niemiec, Zagłębia Ruhry, co zdaniem jej pomysłodawcy Bernarda Montgomery’ego dawało szansę zakończenia wojny przed końcem 1944 roku. Operacja zakończyła się jednak niepowodzeniem, o czym zadecydowała klęska brytyjskich spadochroniarzy pod Arnhem. Porażka ta oraz nadmiernie rozciągnięte linie zaopatrzeniowe aliantów spowodowały zastój na froncie aż do zimy. Dało to Niemcom czas na odbudowanie sił; w grudniu 1944 rozpoczęli oni kontrofensywę w Ardenach, która po początkowych sukcesach zakończyła się klęską, m.in. dzięki amerykańskiej obronie Bastogne i przerwaniu pierścienia okalającego miasto przez wojska gen. Pattona. Zachodni alianci wkroczyli na terytorium Niemiec i w marcu 1945 sforsowali Ren, dokonując wielkiego okrążenia wojsk niemieckich w Zagłębiu Ruhry. Następnie ich czołowe oddziały dotarły do Łaby, gdzie 25 kwietnia 1945 nastąpiło spotkanie z idącymi od wschodu Sowietami.
==================================================================
6 stycznia 1944 roku Sowieci przekroczyli dawną granicę Polski. 22 czerwca, w trzecią rocznicę inwazji Niemiec na Związek Radziecki, rozpoczęli ofensywę strategiczną na Białorusi, zakończoną rozbiciem niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Dzięki temu w lipcu sforsowali Bug i wyszli na linię Wisły. 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, zainicjowane przez Armię Krajową w celu opanowania stolicy Polski przed nadejściem Armii Czerwonej. Po 63 dniach walki upadło, nie doczekawszy się pomocy ze strony radzieckiej.

We wrześniu wyczerpana wojną Finlandia poprosiła Związek Radziecki o podpisanie rozejmu i wkrótce potem podjęła działania zbrojne przeciwko swym niedawnym sojusznikom, Niemcom. W październiku Sowieci po raz pierwszy od wybuchu wojny przekroczyli przedwojenną granicę III Rzeszy (w Prusach Wschodnich). W styczniu 1945 roku ruszyła ich kolejna wielka ofensywa, która odrzuciła Niemców od Wisły aż do Wału Pomorskiego, Odry i Nysy Łużyckiej.
================================================================
1940

10 czerwca – Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.
18 czerwca – armia włoska rozpoczęła inwazję na Somali Francuskie.
28 czerwca – namiestnik włoskiej Libii marszałek Italo Balbo zginął w wyniku omyłkowego zestrzelenia jego samolotu przez własną obronę przeciwlotniczą.
3-5 lipca – marynarka brytyjska zniszczyła zespół floty francuskiej w bazie Mers el-Kebir w Algierii (operacja Catapult).
3 sierpnia – wojska włoskie rozpoczęły inwazję na Somali Brytyjskie.
13 września – armia włoska pod dowództwem marszałka Grazianiego rozpoczęła z terenu Libii atak na Egipt.
16 września – Włosi zajęli miasto Sidi Barrani. Marszałek Graziani wstrzymał włoską ofensywę w celu podciągnięcia zaopatrzenia.
23-25 września – nieudany atak sił brytyjskich i Wolnej Francji na Dakar w Senegalu (operacja Menace).
27 października – 19 listopada – Kampania o Gabon: siły Wolnej Francji i brytyjskie opanowały Gabon.
7 grudnia – wojska alianckie zaatakowały siły włoskie w zachodnim Egipcie i wschodniej Libii (operacja Compass).
10 grudnia – początek brytyjskiej ofensywy pod dowództwem gen. Archibalda Wavella przeciwko wojskom włoskim, którego efektem było wyparcie ich z Cyrenajki i niemal całkowite zniszczenie włoskiej Grupy Armii Libia.

1941

3 stycznia – początek ofensywy brytyjskiej na miasto Bardija w Libii.
5 stycznia – wojska brytyjskie zdobyły okupowane przez Włochów miasto Bardija w Libii.
9 stycznia – Adolf Hitler podjął decyzję o wsparciu włoskich działań wojennych w Afryce.
19 stycznia – początek brytyjskiej ofensywy przeciwko wojskom włoskim w Afryce Wschodniej.
22 stycznia – skapitulowały wojska włoskie w Tobruku w Libii.
6 lutego – wojska brytyjskie wkroczyły do miasta Bengazi w Libii.
12 lutego – generał Erwin Rommel wylądował w Afryce Północnej. Dwa dni później do Trypolisu przybyły pierwsze niemieckie jednostki Afrika Korps.
24 marca – rozpoczęła się niemiecko-włoska ofensywa w Cyrenajce w Afryce północnej.
31 marca – w Afryce północnej ruszyło natarcie wojsk niemiecko-włoskich.
4 kwietnia – wojska niemieckie Afrika Korps gen. Erwina Rommla zdobyły libijski port Bengazi.
6 kwietnia – Brytyjczycy zajęli miasto Addis Abeba w Etiopii.
11 kwietnia – odparcie pierwszego ataku Afrika Korps na Tobruk. Awangarda wojsk niemieckich dotarła do Sollum na granicy Egiptu.
18 kwietnia – wybuchła wojna brytyjsko-iracka.
15 maja – pierwsza brytyjska próba dotarcia do oblężonego Tobruku (operacja Brevity).
17 maja – zwycięstwo wojsk brytyjskich nad włoskimi w bitwie pod Amba Alagi w Etiopii.
8 czerwca – Alianci dokonali inwazji na Syrię i Liban.
9 czerwca – operacja „Exporter”: zwycięstwo Aliantów nad wojskami Francji Vichy w bitwie nad rzeką Litani w Libanie.
15 czerwca – druga próba przełamania niemieckiego okrążenia (operacja Battleaxe). Po kolejnej klęsce Brytyjczyków, gen. Archibalda Wavella zastąpił gen. Claude Auchinleck.
18 listopada – armia brytyjska rozpoczęła operację Crusader, w wyniku której wojska niemiecko-włoskie ponownie zostały wyparte z Cyrenajki.
27 listopada:
kapitulacja wojsk włoskich w Etiopii.
zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła się bitwa o Tobruk.
28 listopada – ostatnie włoskie jednostki skapitulowały przed Brytyjczykami w mieście Gondar w Etiopii; likwidacja Włoskiej Afryki Wschodniej.
13 grudnia – kampania śródziemnomorska: w bitwie koło przylądka Bon (Tunezja) alianckie niszczyciele zatopiły dwa włoskie krążowniki; zginęło ponad 900 osób.
17 grudnia – nierozstrzygnięta brytyjsko-włoska I bitwa morska pod Syrtą.
26 grudnia – u wybrzeży Libii zatonął storpedowany przez niemiecki okręt podwodny U-559 statek pasażersko-drobnicowy SS Warszawa; zginęło 29 osób.

1942

21 stycznia – rozpoczęła się niemiecko-włoska kontrofensywa w Cyrenajce.
5 maja – rozpoczęła się bitwa o Madagaskar.
26 maja:
oddziały Afrika Korps przełamały brytyjskie linie obronne pod El Ghazala.
w Libii rozpoczęła się bitwa o Bir Hakeim; 1 Dywizja Wolnych Francuzów na 2 tygodnie powstrzymała natarcie wielokrotnie liczniejszych pancernych i zmotoryzowanych niemiecko-włoskich sił gen. Rommla.
11 czerwca – taktyczne zwycięstwo wojsk Osi w bitwie o Bir Hakeim w Libii.
20 czerwca – Niemcy rozpoczęli atak na Tobruk.
21 czerwca – wojska niemieckie gen. Rommla wkroczyły do zdobytego Tobruku.
23 czerwca – wojska niemieckie feldmarszałka Rommla dotarły do granicy egipskiej.
1 lipca – rozpoczęła się I bitwa pod El Alamein, zakończona sytuacją patową.
22 lipca – nieudany atak wojsk brytyjskich na pozycje włoskie w Libii. Alianci stracili 146 czołgów, a 1400 żołnierzy wzięto do niewoli. Straty włoskie były znikome.
27 lipca – zakończyła się I bitwa pod El Alamein, której skutkiem było zatrzymanie ofensywy Afrika Korps na Aleksandrię.
30 sierpnia – rozpoczęła się bitwa pod Alam Halfa, na południowy wschód od El Alamein w Egipcie.
12 września – o godzinie 22 niemiecki okręt podwodny U-156 zatopił u wybrzeży Afryki Zachodniej brytyjski statek „Laconia” ze 136-osobową załogą, 80 cywilami, 268 brytyjskimi żołnierzami oraz 1800 włoskimi jeńcami strzeżonymi przez 160 żołnierzy polskich.
23 października – uderzenie brytyjskiej 8 Armii pod dowództwem gen. Bernarda Law Montgomery’ego na oddziały Afrika Korps przeważyło szalę zwycięstwa w II bitwie pod El Alamein na stronę aliantów.
5 listopada – koniec II bitwy pod El Alamein, odwrót Afrika Korps.
6 listopada – zwycięstwo Brytyjczyków nad wojskami Francji-Vichy i japońską flotą w bitwie o Madagaskar.
8 listopada – lądowanie wojsk amerykańsko-brytyjskich w portach Francuskiej Afryki Zachodniej (operacja Torch).
12 listopada – po klęsce pod El Alamein wojska niemieckie i włoskie opuściły Tobruk.

1943

14 stycznia – początek konferencji alianckiej w Casablance.
23 stycznia – ewakuacja niemieckiej Armii Pancernej Afryka z Trypolisu i początek odwrotu w kierunku Tunezji.
24 stycznia – zakończyła się konferencja w Casablance, na której ustalono, że wojna będzie prowadzona aż do bezwarunkowej kapitulacji państw Osi.
14 lutego – rozpoczęła się niemiecko-włoska ofensywa w Tunezji, która doprowadziła do bitwy o przełęcz Kasserine.
25 lutego – zwycięstwo wojsk włosko-niemieckich w bitwie na przełęczy Kasserine.
9 marca – feldmarszałek Erwin Rommel przekazał dowództwo Grupy Armii Afryka generałowi Hansowi Jürgenowi von Arnimowi, a sam udał się na urlop zdrowotny.
7 maja – wojska brytyjskie wyzwoliły Tunis.
13 maja – kapitulacja ostatnich oddziałów niemiecko-włoskich w Afryce.

Wojna w Azji i na Pacyfiku

Osobny artykuł: Kalendarium wojny na Pacyfiku.

1937

7 lipca – incydent na moście Marco Polo w Fengtai, południowym przedmieściu Pekinu.
Początek lipca – rozpoczęła się bitwa pod Tiencinem.
Początek sierpnia – zakończyła się bitwa pod Tiencinem.
Sierpień – operacja Chahar.
Sierpień – rozpoczęła się operacja zajęcia linii kolejowej z Tiencinu do Pukou.
Sierpień – rozpoczęła się operacja zajęcia linii kolejowej z Pekinu do Hankou.
13 sierpnia – rozpoczęła się bitwa pod Szanghajem.
1 września – rozpoczęła się bitwa pod Taiyuan.
13 września – rozpoczęła się bitwa pod Xinkou.
9 listopada – zakończyła się bitwa pod Taiyuan.
11 listopada – zakończyła się bitwa pod Xinkou.
26 listopada – zakończyła się bitwa pod Szanghajem.
Grudzień – zakończyła się operacja zajęcia linii kolejowej z Pekinu do Hankou.
9 grudnia – rozpoczęła się bitwa pod Nankinem.
13 grudnia – armia japońska zdobyła Nankin, który stał się stolicą marionetkowego państwa chińskiego. Żołnierze rozpoczęli masakrę ludności cywilnej.

1938

31 stycznia – zakończyła się bitwa pod Nankinem.
24 marca – rozpoczęła się bitwa pod Xuzhou i bitwa pod Tai’erzhuang.
7 kwietnia – zakończyła się bitwa pod Tai’erzhuang.
1 maja – zakończyła się bitwa pod Xuzhou.
10 maja – rozpoczęła się operacja Amoy.
12 maja – zakończyła się operacja Amoy.
11 czerwca – rozpoczęła się bitwa pod Wuhan.
Październik – rozpoczęła się operacja Canton.
27 października – zakończyła się bitwa pod Wuhan.
Grudzień – zakończyła się operacja Canton.

1939

17 marca – rozpoczęła się bitwa pod Nanchang.
20 kwietnia – rozpoczęła się bitwa pod Suizhou i Zaoyang.
9 maja – zakończyła się bitwa pod Nanchang.
24 maja – zakończyła się bitwa pod Suizhou i Zaoyang.
20 sierpnia – Sowieci przerzucili znaczne siły na front dalekowschodni i rozpoczęli atak na Japończyków.
13 września – rozpoczęła się bitwa pod Changsha.
15 września – ZSRR podpisał rozejm z Japonią.
8 października – zakończyła się bitwa pod Changsha.
15 listopada – rozpoczęła się bitwa o południowe Kuangsi.

1940

27 września – Oś Rzym-Berlin-Tokio – przystąpienie Japonii.
30 listopada – zakończyła się bitwa o południowe Kuangsi.
9 grudnia – Chiny wypowiedziały wojnę Japonii, Niemcom i Włochom.

1941

17 stycznia – bitwa pod Ko Chang podczas wojny francusko-tajlandzkiej 1940–1941.
31 stycznia – koniec wojny francusko-tajlandzkiej przy mediacji Japonii.
5 czerwca – w wyniku pożaru wywołanego japońskim nalotem na chińskie miasto Chongqing udusiło się około 4 tys. osób kryjących się przed bombami w tunelu.
24 czerwca – zwodowano japoński lotniskowiec Hiyō.
28 lipca – wojska japońskie wkroczyły do Wietnamu, Kambodży i Laosu na podstawie porozumień z rządem francuskim w Vichy.
19 listopada – bitwa australijskiego krążownika HMAS Sydney z niemieckim HSK Kormoran. Zginęło 645 Australijczyków i 80 Niemców.
26 listopada – amerykański sekretarz stanu Cordell Hull przekazał ambasadorowi Cesarstwa Japonii notę dyplomatyczną w formie ultimatum, będącą ostatnim elementem sankcji Stanów Zjednoczonych wobec Japonii.
7 grudnia:
atak powietrzny Japończyków na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor na Hawajach. Zniszczono osiem okrętów i ponad sto samolotów znajdujących się na ziemi. W nalotach zginęło ponad 3 tysiące amerykańskich marynarzy i pilotów.
początek japońskiej operacji, której celem było zajęcie przez Japonię całych Indochin i Półwyspu Malajskiego.
7–13 grudnia – incydent na Niʻihau na Hawajach, który doprowadził do umieszczenia 120 tysięcy mieszkających na terytorium USA Japończyków w obozach internowania.
8 grudnia:
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i jej dominia oraz sojusznicy wypowiedzieli wojnę Japonii.
wojska japońskie opanowały Bangkok.
atak Japończyków na wyspy Filipińskie.
rozpoczęła się bitwa o Malaje.
rozpoczęła się bitwa o opanowanie przez Japończyków amerykańskiej bazy na atolu Wake. Atak został odparty.
10 grudnia – bitwa pod Kuantanem, pierwsze w czasie wojny starcie brytyjsko-japońskiego. Zatopienie przez Japończyków brytyjskiego pancernika „Prince of Wales” i krążownika „Repulse”.
13 grudnia – wojska japońskie wkroczyły do południowej Birmy.
16 grudnia – do służby wszedł Yamato, największy pancernik świata i największy okręt II wojny światowej.
21 grudnia – zawarto tajlandzko-japoński sojusz wojskowy.
22 grudnia – wojska japońskie wylądowały na filipińskiej wyspie Luzon.
23 grudnia – wojska japońskie ponownie uderzyły na atol Wake, tym razem zdobywając wyspę.
25 grudnia – wojska japońskie zajęły Hongkong.
26 grudnia – stolica Filipin Manila ogłoszona została miastem otwartym.
31 grudnia – admirał Chester Nimitz został mianowany głównodowodzącym amerykańskiej floty na Pacyfiku.

1942

1 stycznia:
zahamowano na pewien czas japońską ofensywę na Malajach (Indochiny).
jednostki armii Filipin zorganizowały obronę na linii Borac-Guagua, osłaniającej odwrót na półwysep Bataan na wyspie Luzon.
2 stycznia – wojska japońskie zdobyły stolicę Filipin Manilę i Kampar w Indochinach.
6 stycznia – Japończycy wysadzili desant w Brunei na Borneo.
11 stycznia – Japonia wypowiedziała wojnę Holandii. Wojska japońskie uderzyły na Holenderskie Indie Wschodnie i na holenderskie Borneo.
16 stycznia – wojska japońskie zaatakowały port Tavoy, rozpoczynając tym samym wojnę z Birmą.
19 stycznia – wojska japońskie zdobyły Sandakan, stolicę brytyjskiego Borneo Północnego.
23 stycznia – wybuchły walki na Nowej Gwinei.
24 stycznia – taktyczne zwycięstwo niszczycieli amerykańskich w bitwie pod Balikpapan.
25 stycznia – Tajlandia wypowiedziała wojnę Wielkiej Brytanii i USA.
31 stycznia − zwycięstwem Japończyków zakończyła się bitwa o Malaje.
6 lutego – rozpoczęła się bitwa o Sumatrę.
10 lutego – japoński okręt podwodny ostrzelał amerykańską wyspę Midway.
15 lutego – siły japońskie zdobyły Singapur i Sumatrę.
17 lutego – kapitulacja wojsk brytyjskich w Singapurze.
19 lutego:
Japończycy zbombardowali australijskie miasto Darwin; zginęło 250 osób.
prezydent Franklin Delano Roosevelt wydał dekret umożliwiający internowanie Amerykanów pochodzenia japońskiego.
20 lutego – armia japońska dokonała inwazji na należącą do neutralnej Portugalii wyspę Timor.
19–20 lutego – starcie morskie w cieśninie Badung, zakończone niewielką porażką aliancką.
23 lutego – japoński okręt podwodny ostrzelał rafinerię ropy w Santa Barbara w Kalifornii. Był to pierwszy japoński atak na obiekt na kontynencie amerykańskim.
25 lutego – nalot na Zachodnie Wybrzeże: obrona przeciwlotnicza ostrzelała niezidentyfikowany obiekt latający, który pojawił się nad Los Angeles.
27–28 lutego – bitwa morska na Morzu Jawajskim zakończona klęską zespołu alianckiego.
1 marca – rozpoczęła się bitwa o Jawę.
3 marca – co najmniej 88 osób zginęło w wyniku japońskiego nalotu na australijskie miasto Broome.
4 marca – na południe od Jawy został zatopiony przez Japończyków australijski eskortowiec HMAS Yarra; zginęło 138 ze 151 członków załogi.
7 marca – wojska japońskie zdobyły Rangun, stolicę Birmy.
8 marca:
Holendrzy poddali się na Jawie wojskom japońskim.
wojska japońskie zajęły ewakuowany przez Brytyjczyków Rangun.
12 marca – zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa o Jawę.
23 marca – wojska japońskie dokonały inwazji na Andamany w Zatoce Bengalskiej.
24 marca – admirał Chester Nimitz został głównodowodzącym armii amerykańskiej na Pacyfiku.
29 marca – zwycięstwem Japończyków zakończyła się bitwa o Sumatrę.
31 marca:
rozpoczął się rajd japoński na Ocean Indyjski.
wojska japońskie zajęły Wyspę Bożego Narodzenia.
1 kwietnia:
w Waszyngtonie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wojennej Pacyfiku.
zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa o Borneo.
5 kwietnia – lotnictwo japońskie zbombardowało port i miasto Kolombo na Cejlonie, w wyniku czego zginęło 190 osób. Kilka godzin później japońskie bombowce zatopiły około 100 mil morskich na południowy zachód od Cejlonu brytyjskie krążowniki HMS Dorsetshire i MMS Cornwall. Zginęło 426 członków załóg, 1122 zostało uratowanych.
6 kwietnia – pierwsze oddziały amerykańskie przybyły do Australii.
9 kwietnia:
rajd japoński na Ocean Indyjski: 91 japońskich bombowców w eskorcie 38 myśliwców dokonało nalotu na zajmowany przez Brytyjczyków port Trincomalee na Sri Lance.
75 tysięcy żołnierzy amerykańskich i filipińskich, broniących półwyspu Bataan na Luzonie, skapitulowało przed wojskami japońskimi.
rozpoczął się Bataański Marsz Śmierci – przemarsz amerykańskich i filipińskich jeńców wojennych z półwyspu Bataan do japońskiego obozu koncentracyjnego w O’Donnel na filipińskiej wyspie Luzon. Spośród początkowych 70 tys. do celu dotarło jedynie 54 tys. jeńców.
10 kwietnia – wojska amerykańskie na Filipinach skapitulowały przed Japończykami.
1–12 kwietnia – wypad floty japońskiej na Ocean Indyjski, zakończony porażką floty brytyjskiej.
18 kwietnia – pierwszy nalot lotnictwa amerykańskiego z lotniskowców na Tokio, Jokohamę, Nagoję i Kobe.
29 kwietnia – Japończycy zdobyli Lashio, przecinając tym samym drogę zaopatrzenia dla Czang Kaj-szeka.
1 maja – Japończycy zajęli Mandalay w Birmie.
3 maja – Japończycy zajęli wyspę Tulagi w archipelagu Wysp Salomona.
4–8 maja – bitwa powietrzno-morska na Morzu Koralowym zakończona taktyczną porażką floty japońskiej.
6 maja – zwycięstwo Japończyków w bitwie o wyspę Corregidor na Filipinach.
12 maja – skapitulowały resztki broniących się wojsk amerykańskich na wyspie Mindanao.
20 maja – Japończycy zajęli całą Birmę dochodząc do granicy indyjskiej.
31 maja – japoński atak na port w Sydney z wykorzystaniem miniaturowych łodzi podwodnych.
3 czerwca:
rozpoczęły się walki o Wyspy Aleuckie.
Japończycy zbombardowali amerykańską bazę w Dutch Harbour na wyspie Unalaska (Aleuty).
4 czerwca – rozpoczęła się powietrzno-morska bitwa o Midway.
5 czerwca – po utracie 4 lotniskowców i ciężkiego krążownika japońska flota rozpoczęła odwrót spod Midway.
6–7 czerwca – desant japoński na wyspach Attu i Kiska (Aleuty).
7 czerwca – zakończyła się bitwa w rejonie wyspy Midway, Japończycy ponieśli klęskę i duże straty. Bitwa stała się przełomowym momentem w wojnie na Oceanie Spokojnym.
7 sierpnia – Amerykanie dokonali desantu na wyspie Guadalcanal (w archipelagu Wysp Salomona).
9 sierpnia – bitwa morska w rejonie wyspy Savo koło Guadalcanalu, zakończona porażką aliantów.
17 sierpnia – wojska amerykańskie rozpoczęły rajd na Makin.
24 sierpnia – bitwa powietrzno-morska koło wschodnich Wysp Salomona, zakończona porażką Japończyków.
25 sierpnia – bitwa o Milne Bay (Papua-Nowa Gwinea).
26 sierpnia – wojska japońskie zajęły wyspę Nauru.
20 września – Amerykanie przeprowadzili pierwszy lot testowy przejętego w stanie nienaruszonym japońskiego myśliwca Mitsubishi A6M (tzw. Zero z Akutan).
11 października – w czasie walk o Guadalcanal (Wyspy Salomona) miała miejsce bitwa koło przylądka Ésperance.
26 października – taktyczna porażka Amerykanów w powietrzno-morskiej bitwie koło wysp Santa Cruz.
12–13 listopada – Bitwa morska w rejonie Guadalcanal, zakończona niewielkim zwycięstwem Japończyków.
13 listopada – został zatopiony na Pacyfiku amerykański okręt USS Juneau – z pięcioma służącymi na nim braćmi Sullivan. Tragedia ta stała się impulsem do wprowadzenia wojskowej zasady jedynego ocalałego w rodzinie, co stanowi kanwę filmu Szeregowiec Ryan.
15 listopada – II bitwa morska w rejonie Guadalcanal, zakończona taktycznym zwycięstwem amerykańskim.
30 listopada – bitwa morska w rejonie Tassafarongi (bitwa pod Lunga) – taktyczne zwycięstwo japońskie.

1943

1 stycznia – rozpoczęła się ewakuacja wojsk japońskich z wyspy Guadalcanal.
22 stycznia – zwycięstwo aliantów w bitwie pod Sananandą.
29 stycznia – rozpoczęła się bitwa o wyspę Rennell (Wyspy Salomona).
31 stycznia – koniec ewakuacji Japończyków z wyspy Guadalcanal.
8 lutego – wojska amerykańskie zdobyły wyspę Guadalcanal.
2 marca – rozpoczęła się morska bitwa na Morzu Bismarcka.
4 marca – zakończyła się bitwa na Morzu Bismarcka, w której australijskie i amerykańskie samoloty zniszczyły japoński konwój transportujący wojska do portu Lae na Nowej Gwinei.
6 marca – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie w Cieśninie Blackett (Wyspy Salomona).
25 marca – lotnictwo amerykańskie dokonało pierwszego nalotu bombowego na okupowaną przez Japończyków wyspę Nauru.
27 marca – taktyczne zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie koło Wysp Komandorskich.
7 kwietnia – zwodowano japoński lotniskowiec Taihō.
18 kwietnia – śmierć dowódcy floty japońskiej admirała Isoroku Yamamoto zestrzelonego przez amerykańskie myśliwce.
11 maja – wojska amerykańskie przeprowadziły desant na okupowaną przez Japończyków wyspę Attu na Aleutach.
14 maja – japoński okręt podwodny zatopił australijski statek szpitalny AHS Centaur; zginęło 268 spośród 332 osób na pokładzie.
29 maja – prawie 3 tys. japońskich żołnierzy na wyspie Attu (Aleuty) rzuciło się z bagnetami na Amerykanów w samobójczym ataku. Do niewoli zostało wziętych tylko 28 z nich.
31 maja – wojska amerykańskie wyparły Japończyków z archipelagu Aleutów.
8 czerwca – w wyniku eksplozji na pokładzie japońskiego pancernika Mutsu na Morzu Wewnętrznym zginęło 1474 osób, uratowano 353.
20 czerwca – rozpoczęła się bitwa o Nową Georgię na Wyspach Salomona.
5 lipca – rozpoczęła się bitwa w Zatoce Kula.
13 lipca – taktyczne zwycięstwo Japończyków w bitwie pod Kolombangarą.
1 sierpnia – okupowana przez Japończyków brytyjska kolonia Birma ogłosiła niepodległość; na czele marionetkowego państwa stanął Ba Maw.
7 sierpnia – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie w zatoce Vella na Wyspach Salomona.
18 sierpnia – amerykańska eskadra zatopiła 4 japońskie barki i uszkodziła 2 niszczyciele u wybrzeży wyspy Vella Lavella.
4 października – wojska amerykańskie zdobyły Wyspy Salomona.
9 października – zwycięstwo wojsk amerykańsko-nowozelandzkich w bitwie o wyspę Vella Lavella (Wyspy Salomona).
2 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie w Zatoce Cesarzowej Augusty (Wyspy Salomona).
20 listopada – rozpoczęły się walki o Wyspy Gilberta.
23 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Wyspy Gilberta.
26 listopada – zwycięstwo marynarki amerykańskiej w bitwie koło Przylądka św. Jerzego.
28 listopada – początek konferencji tzw. wielkiej trójki w Teheranie.
1 grudnia – zakończenie konferencji w Teheranie.

1944

2 stycznia – alianci wysadzili desant w Saidor (Nowa Gwinea).
30 stycznia – wojska amerykańskie wyzwoliły Majuro, stolicę Wysp Marshalla.
31 stycznia – desant wojsk amerykańskich na Wyspy Marshalla.
14 lutego – wybuchło powstanie antyjapońskie na Jawie.
15 lutego – wojska japońskie wycofują się definitywnie z okupowanych Wysp Salomona.
17 lutego – wojska amerykańskie rozpoczęły atak na wyspę Truk w archipelagu Karolinów.
18 lutego – wojska amerykańskie zniszczyły japońską bazę morską na wyspie Truk w archipelagu Karolinów.
20 lutego – wojska amerykańskie zdobyły atol Enewetak na Wyspach Marshalla.
29 lutego – rozpoczęły się walki o Wyspy Admiralicji.
7 marca – wszedł do służby japoński lotniskowiec Taihō.
9 marca – amerykańskie oddziały piechoty morskiej zdobyły lotnisko Talasea na Nowej Brytanii.
26 marca – na północ od Palau po eksplozji własnej torpedy zatonął amerykański okręt podwodny USS Tullibee; zginęło 79 spośród 80 członków załogi.
22 kwietnia – wojska amerykańskie wylądowały na Nowej Gwinei.
30 kwietnia – amerykański atak na Truk w archipelagu Karolinów.
27 maja – alianci zaatakowali wyspę Biak.
15 czerwca – rozpoczęły się walki o archipelag Marianów.
19 czerwca – rozpoczęła się bitwa na Morzu Filipińskim.
20 czerwca – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie na Morzu Filipińskim.
28 czerwca – zwodowano amerykański lotniskowiec USS „Randolph”.
9 lipca – wojska amerykańskie zdobyły wyspę Saipan.
21 lipca – rozpoczęła się bitwa o Guam.
3 sierpnia – amerykańskie i chińskie wojska po dwumiesięcznym oblężeniu zdobyły miasto Myitkyina w Birmie.
10 sierpnia – siły amerykańskie pokonały ostatnie japońskie oddziały na Guam.
16 sierpnia – II wojna chińsko-japońska: rozpoczęła się bitwa pod Guilin-Liuzhou.
18 sierpnia – amerykański okręt podwodny zatopił japoński lotniskowiec Taiyō.
15 września – rozpoczęła się bitwa o Peleliu.
30 września – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Angaur.
19 października – na Filipinach utworzono pierwszy oddział kamikaze.
20 października – wojska amerykańskie pod dowództwem gen. Douglasa MacArthura wylądowały na Filipinach, na wyspie Leyte.
23–25 października – bitwa w Zatoce Leyte.
25 października – wystartował pierwszy kamikaze.
10 listopada – Wyspy Admiralicji: 372 osoby zginęły bądź zaginęły, a 371 zostało rannych w wyniku eksplozji na statku zaopatrzeniowym USS Mount Hood.
20 listopada – pierwszy japoński atak przeciwko amerykańskiej flocie z wykorzystaniem żywych torped Kaiten.
21 listopada – okręt podwodny USS Sealion zatopił japoński krążownik liniowy Kongō; zginęło 1250 członków załogi, uratowało się 237.
24 listopada:
lotnictwo amerykańskie zbombardowało Tokio.
II wojna chińsko-japońska: zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa pod Guilin-Liuzhou.
25 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Peleliu.
18 grudnia – w wyniku uderzenia tajfunu na amerykańską flotyllę na Morzu Filipińskim zatonęły 3 niszczyciele, a krążownik, 5 lotniskowców i 3 inne niszczyciele zostały uszkodzone; zginęło 790 marynarzy, a 80 zostało rannych.
19 grudnia – japoński lotniskowiec Unryū został storpedowany i zatopiony na Morzu Wschodniochińskim przez okręt podwodny USS Redfish. Zginął dowódca, komandor Kaname Konishi i 1238 członków załogi, uratowano 149 osób.
25 grudnia – wojska amerykańskie wylądowały na wyspie Luzon, głównej wyspie archipelagu Filipin.

1945

27 stycznia – została odblokowana tzw. Droga Birmańska, łącząca pozycje zajmowane przez wojska alianckie i chińskie.
3 lutego – rozpoczęła się bitwa o stolicę Filipin Manilę.
5 lutego – wojska amerykańskie zajęły stolicę Filipin Manilę.
16 lutego – rozpoczęła się bitwa o wyspę Corregidor.
19 lutego – oddziały amerykańskie wylądowały na wyspie Iwo Jima.
23 lutego – Amerykanie zatknęli swoją flagę na japońskiej wyspie Iwo Jima.
23/24 lutego – w nocy na Tokio zrzucone zostały pierwsze amerykańskie bomby zapalające, niszcząc około 2 km² miasta.
24 lutego – amerykańskie oddziały piechoty zdobyły zaciekle bronione przez Japończyków wzgórze Suribachi na wyspie Iwo Jima.
26 lutego – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Corregidor na Filipinach.
3 marca – wojska amerykańskie wyzwoliły stolicę Filipin Manilę.
9 marca/10 marca – w nocy 279 bombowców B-29 przeprowadziło nalot dywanowy na Tokio, zrzucając 1650 ton bomb zapalających na drewnianą zabudowę miasta. W wyniku powstałej burzy ogniowej zginęło ok. 120 tys. osób (niektóre dane mówią nawet o prawie 200 tys. ofiar).
11 marca – nieudany japoński atak na główne kotwicowisko okrętów alianckich na wodach atolu Ulithi na Karolinach, przeprowadzony przez 24 samoloty-kamikaze i 6 ciężkich łodzi latających, które miały zbombardować okręty przeciwnika.
17 marca – w japońskim Kobe po amerykańskim nalocie bombowym wybuchła burza ogniowa pochłaniając ponad 8 tys. ofiar.
19 marca – 724 marynarzy zginęło, a 265 zostało rannych w wyniku japońskiego ataku bombowego na lotniskowiec USS Franklin.
21 marca – alianci zdobyli Mandalay w Birmie.
25 marca – koniec japońskiego oporu na Iwo Jimie.
26 marca – zakończyła się bitwa o Iwo Jimę. Z liczącego około 21 tys. żołnierzy japońskiego garnizonu do niewoli oddało się zaledwie 200. W walkach o wyspę zginęło 7 tys. żołnierzy amerykańskich, a 19 tys. zostało rannych.
27 marca – w Birmie wybuchło powstanie antyjapońskie.
28 marca – wojska amerykańskie wyzwoliły Talisay na filipińskiej wyspie Cebu.
1 kwietnia – o godz. 8.30 czasu miejscowego rozpoczęła się inwazja wojsk amerykańskich na Okinawę.
7 kwietnia – w czasie bitwy o Okinawę lotnictwo amerykańskie zatopiło pancernik japoński Yamato i niszczyciel Hamakaze.
3 maja – Japończycy skapitulowali w Rangunie.
14 maja – w wyniku amerykańskiego nalotu bombowego spłonął zamek w japońskiej Nagoi.
16 maja – brytyjska 26. Flotylla Niszczycieli zatopiła w cieśninie Malakka japoński ciężki krążownik Haguro. Zginęło około 900 członków załogi.
26 maja – 464 amerykańskie bombowce B-29 dokonały nalotu bombowego na Tokio.
10 czerwca – oddziały australijskie wylądowały w Brunei na Borneo.
13 czerwca – w Japonii rozwiązano Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej.
18 czerwca – filipińska wyspa Mindanao została wyzwolona spod okupacji japońskiej.
21 czerwca – wojska amerykańskie zdobyły Okinawę.
24 lipca – poddały się ostatnie stawiające opór jednostki japońskie na Okinawie.
6 sierpnia – o godz. 8.15 czasu miejscowego eksplodowała bomba atomowa zrzucona przez amerykański bombowiec B-29 na japońskie miasto Hiroszima.
8 sierpnia – pomimo podpisanego w dniu 13 kwietnia 1941 roku paktu o neutralności, Związek Radziecki wypowiedział Japonii wojnę.
9 sierpnia – o godz. 0.10 czasu miejscowego Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę w Mandżurii przeciwko japońskiej Armii Kwantuńskiej.
9 sierpnia – o godz. 11.01 czasu miejscowego bombowiec amerykański zrzucił drugą bombę atomową. Celem było japońskie miasto Nagasaki.
15 sierpnia – cesarz Japonii Hirohito ogłosił osobiście przez radio kapitulację kraju.
19 sierpnia – japońska delegacja w bombowcu Mitsubishi G4M ląduje na wyspie Iwo Jima w celu podpisania kapitulacji.
22 sierpnia – dowódca Armii Kwantuńskiej podpisał kapitulację.
2 września – o godz. 10.30 czasu miejscowego, w Zatoce Tokijskiej na pokładzie amerykańskiego pancernika Missouri minister spraw zagranicznych Japonii – Shigemitsu i generał Umezu – szef japońskiego Sztabu Generalnego podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii. Ze strony aliantów akt podpisał generał Douglas MacArthur.
4 września – garnizon japoński na atolu Wake poddał się Amerykanom.
9 września – skapitulowała armia japońska w Chinach.
24 września – skapitulowały ostatnie garnizony japońskie na Pacyfiku oraz na kontynencie.

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (1)

_darek_ 06.09.2019 16:53

Zgłoś

Cześć oto daty najważniejsze z okresu II WŚ


1939

1 IX – agresja Niemiec na Polskę
9 – 20 IX – bitwa nad Bzurą
17 IX – agresja ZSRR na Polskę
30 IX – atak ZSRR na Finlandię
(zima wojna radziecko – fińska)
2 – 5 X – bitwa pod Kockiem

1940
listopad ’39 – marzec ’40 – wojna zimowa
9 IV – atak Niemiec na Danię i Norwegię
10 V – atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg
12 V – inwazja na Francję
8 VIII – 31 X – bitwa o Anglię
38 X – atak na Grecję
(IX) jesień – wojna w Afryce

1941
początek bitwy o Atlantyk
22 VI - atak Niemiec na ZSRR
7 XII – atak Japonii na Pearl Harbor

1942
wojna na Pacyfiku
VII 1942 - II 1943 walki pod Stalingradem
4 – 8 V – bitwa na Morzu Koralowym
3 – 5 VI – bitwa o Midway
wiosna – armia niemiecka zdobywa Zagłębie Donieckie
19 X – 3 XI – bitwa pod El Alamein

1943
ofensywa aliantów nad Pacyfikiem
14 IX - 2 II – bitwa o Stalingrad
5 VII – 23 VIII – bitwa pod Kurskiem
10 VII – aliancki desant na Sycylię
12 – 13 X – bitwa pod Lenino
powstanie w getcie warszawskim
13 maja 1943, Kapitulacja Wojsk Faszystowskich w Afryce Północnej
1944
(I) – ofensywa zimowa Armii Czerwonej
11 – 18 V - bitwa o Monte Casino
4 VI – wojska alianckie wkraczają do Rzymu (przerwanie linii Gustawa)
6 VI – wojska alianckie tworzą drugi front w Normandii
operacja „Market Garden” i bitwa pod Arnhem
niemiecka kontrofensywa w Ardenach
1 VIII – 2X – powstanie warszawskie
X ’44 – VII ’45 – walki na Filipinach
bitwa w zatoce Leyte
1945
amerykański desant na Okinawę
6 i 8 VII – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
włączenie się ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie
(III) - przekroczenie Renu przez wojska alianckie
12 I – A.Cz. przekroczyła Wisłę i opanowała pozostałe ziemie polskie
17 I – A.Cz. wkroczyła do Warszawy
=======================================================
8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja „Lew Morski”).
===============================================================
28 października 1940 roku Włochy zaatakowały Grecję. Wojska włoskie zostały jednak szybko powstrzymane i odrzucone, a w grudniu oddziały greckie wkroczyły do południowej Albanii. Szerokiego poparcia Grekom udzielili Brytyjczycy, wysyłając swoje siły ekspedycyjne. Obecność Brytyjczyków w Grecji i niepomyślny rozwój sytuacji politycznej w Jugosławii doprowadził do niemieckiej inwazji na oba te kraje (6 kwietnia 1941 roku). Oprócz Włoch do ataku przyłączyły się również Węgry i Bułgaria. Już 12 kwietnia Niemcy wkroczyli do Belgradu (5 dni później skapitulowała jugosłowiańska armia), a do 30 kwietnia opanowali lądową część terytorium Grecji.
=================================================================
Walki w północnej Afryce rozpoczęły się w chwili przystąpienia Włoch do wojny po stronie Niemiec. 13 września 1940 armia włoska pod dowództwem marszałka Rodolfo Grazianiego, atakując z Libii, wtargnęła do Egiptu i zdobyła Sidi Barrani. Mimo zdecydowanej przewagi liczebnej zatrzymała się tam i zaczęła się umacniać, czekając na zaopatrzenie. Brytyjczycy, dowodzeni przez generała Archibalda Wavella, wycofali się do Marsa Matruh. 9 grudnia ruszyła brytyjska kontrofensywa. Włosi zostali wyparci z Egiptu i utracili Cyrenajkę z Bardią i Tobrukiem.
================================================================
22 czerwca 1941 roku III Rzesza wypowiedziała wojnę[7] i dokonała zbrojnej agresji na Związek Radziecki, co otworzyło po raz pierwszy od października 1939 front wschodni II wojny światowej. Historiografia sowiecka, a następnie rosyjska określa wojnę niemiecko-sowiecką jako wielką wojnę ojczyźnianą[8]. W działaniach wojennych sojusznikami Rzeszy były Rumunia, Finlandia, Węgry, Włochy oraz oddziały ochotników z Belgii, Holandii, Francji i Hiszpanii. W pierwszych miesiącach wojny Armia Czerwona ponosiła olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie, a wojska niemieckie zajęły rozległe obszary dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i republik nadbałtyckich, docierając aż pod Leningrad i Moskwę. Grudniowa kontrofensywa sowiecka pod Moskwą odrzuciła jednak Niemców spod bram miasta. Zakrojone na dużą skalę działania zaczepne Sowieci kontynuowali na początku 1942 roku, jednak zakończyły się one niepowodzeniem. Umożliwiło to odzyskanie inicjatywy strategicznej przez wojska niemieckie.
===============================================================
Wojna na Pacyfiku rozpoczęła się 7 grudnia 1941 atakiem japońskich sił powietrznych na bazę amerykańskiej floty w Pearl Harbor. Japończycy zadali duże straty amerykańskiej Flocie Pacyfiku. Dowódcą armii japońskich był Isoroku Yamamoto. Następnie kierując atak na południe, 8 grudnia Japończycy wylądowali na Filipinach, gdzie stawiały im długotrwały opór siły amerykańsko-filipińskie pod dowództwem generała Douglasa MacArthura. Opór obrońców został ostatecznie złamany po zdobyciu twierdzy na wyspie Corregidor 5 maja 1942. Również 8 grudnia 1941 siły japońskie zaatakowały Malaje i 15 lutego 1942, po ofensywie lądowej, zdobyły największą na Dalekim Wschodzie bazę brytyjskiej marynarki wojennej i zarazem twierdzę lądową – Singapur. Uwaga Japończyków skierowała się na wyspę Borneo i Indie Holenderskie, które zaatakowali w styczniu 1942. Desanty morskie i powietrzne opanowały roponośne obszary Borneo i Sumatry, a broniąca wysp flota aliancka poniosła porażkę w bitwie na Morzu Jawajskim. 9 marca naczelny dowódca wojsk holenderskich podpisał kapitulację Jawy. Indie Holenderskie znalazły się w rękach Japończyków.
================================================================
6 czerwca 1944 alianci dokonali wielkiej operacji desantowej we francuskiej Normandii, w ramach operacji „Overlord”. Umocnienia Wału Atlantyckiego nie wytrzymały naporu wojsk inwazyjnych pod dowództwem generała Eisenhowera, wspieranych przez siły morskie, powietrzne oraz powietrznodesantowe. 29 czerwca Amerykanie wyzwolili Cherbourg, a w połowie lipca wojska brytyjskie opanowały po krwawych bojach Caen. W sierpniu doszło do załamania się obrony Niemców w Normandii i okrążenia ich sił w kotle pod Falaise, z czym zbiegło się lądowanie aliantów na południu Francji. 19 sierpnia w Paryżu wybuchło powstanie, któremu przyszły z odsieczą czołgi gen. Leclerca. 25 sierpnia, po czteroletniej okupacji, miasto zostało wyzwolone. Trzy dni później padł garnizon Marsylii. Pierwszy tydzień września przyniósł również wyzwolenie Calais, Rouen, Lyonu oraz znacznej części Belgii z Antwerpią i Brukselą.
=================================================================
17 września rozpoczęła się aliancka operacja „Market Garden”. Miała ona na celu uchwycenie mostów na wielkich przeszkodach wodnych w Holandii i otwarcie drogi do przemysłowego serca Niemiec, Zagłębia Ruhry, co zdaniem jej pomysłodawcy Bernarda Montgomery’ego dawało szansę zakończenia wojny przed końcem 1944 roku. Operacja zakończyła się jednak niepowodzeniem, o czym zadecydowała klęska brytyjskich spadochroniarzy pod Arnhem. Porażka ta oraz nadmiernie rozciągnięte linie zaopatrzeniowe aliantów spowodowały zastój na froncie aż do zimy. Dało to Niemcom czas na odbudowanie sił; w grudniu 1944 rozpoczęli oni kontrofensywę w Ardenach, która po początkowych sukcesach zakończyła się klęską, m.in. dzięki amerykańskiej obronie Bastogne i przerwaniu pierścienia okalającego miasto przez wojska gen. Pattona. Zachodni alianci wkroczyli na terytorium Niemiec i w marcu 1945 sforsowali Ren, dokonując wielkiego okrążenia wojsk niemieckich w Zagłębiu Ruhry. Następnie ich czołowe oddziały dotarły do Łaby, gdzie 25 kwietnia 1945 nastąpiło spotkanie z idącymi od wschodu Sowietami.
==================================================================
6 stycznia 1944 roku Sowieci przekroczyli dawną granicę Polski. 22 czerwca, w trzecią rocznicę inwazji Niemiec na Związek Radziecki, rozpoczęli ofensywę strategiczną na Białorusi, zakończoną rozbiciem niemieckiej Grupy Armii „Środek”. Dzięki temu w lipcu sforsowali Bug i wyszli na linię Wisły. 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, zainicjowane przez Armię Krajową w celu opanowania stolicy Polski przed nadejściem Armii Czerwonej. Po 63 dniach walki upadło, nie doczekawszy się pomocy ze strony radzieckiej.

We wrześniu wyczerpana wojną Finlandia poprosiła Związek Radziecki o podpisanie rozejmu i wkrótce potem podjęła działania zbrojne przeciwko swym niedawnym sojusznikom, Niemcom. W październiku Sowieci po raz pierwszy od wybuchu wojny przekroczyli przedwojenną granicę III Rzeszy (w Prusach Wschodnich). W styczniu 1945 roku ruszyła ich kolejna wielka ofensywa, która odrzuciła Niemców od Wisły aż do Wału Pomorskiego, Odry i Nysy Łużyckiej.
================================================================
1940

10 czerwca – Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.
18 czerwca – armia włoska rozpoczęła inwazję na Somali Francuskie.
28 czerwca – namiestnik włoskiej Libii marszałek Italo Balbo zginął w wyniku omyłkowego zestrzelenia jego samolotu przez własną obronę przeciwlotniczą.
3-5 lipca – marynarka brytyjska zniszczyła zespół floty francuskiej w bazie Mers el-Kebir w Algierii (operacja Catapult).
3 sierpnia – wojska włoskie rozpoczęły inwazję na Somali Brytyjskie.
13 września – armia włoska pod dowództwem marszałka Grazianiego rozpoczęła z terenu Libii atak na Egipt.
16 września – Włosi zajęli miasto Sidi Barrani. Marszałek Graziani wstrzymał włoską ofensywę w celu podciągnięcia zaopatrzenia.
23-25 września – nieudany atak sił brytyjskich i Wolnej Francji na Dakar w Senegalu (operacja Menace).
27 października – 19 listopada – Kampania o Gabon: siły Wolnej Francji i brytyjskie opanowały Gabon.
7 grudnia – wojska alianckie zaatakowały siły włoskie w zachodnim Egipcie i wschodniej Libii (operacja Compass).
10 grudnia – początek brytyjskiej ofensywy pod dowództwem gen. Archibalda Wavella przeciwko wojskom włoskim, którego efektem było wyparcie ich z Cyrenajki i niemal całkowite zniszczenie włoskiej Grupy Armii Libia.

1941

3 stycznia – początek ofensywy brytyjskiej na miasto Bardija w Libii.
5 stycznia – wojska brytyjskie zdobyły okupowane przez Włochów miasto Bardija w Libii.
9 stycznia – Adolf Hitler podjął decyzję o wsparciu włoskich działań wojennych w Afryce.
19 stycznia – początek brytyjskiej ofensywy przeciwko wojskom włoskim w Afryce Wschodniej.
22 stycznia – skapitulowały wojska włoskie w Tobruku w Libii.
6 lutego – wojska brytyjskie wkroczyły do miasta Bengazi w Libii.
12 lutego – generał Erwin Rommel wylądował w Afryce Północnej. Dwa dni później do Trypolisu przybyły pierwsze niemieckie jednostki Afrika Korps.
24 marca – rozpoczęła się niemiecko-włoska ofensywa w Cyrenajce w Afryce północnej.
31 marca – w Afryce północnej ruszyło natarcie wojsk niemiecko-włoskich.
4 kwietnia – wojska niemieckie Afrika Korps gen. Erwina Rommla zdobyły libijski port Bengazi.
6 kwietnia – Brytyjczycy zajęli miasto Addis Abeba w Etiopii.
11 kwietnia – odparcie pierwszego ataku Afrika Korps na Tobruk. Awangarda wojsk niemieckich dotarła do Sollum na granicy Egiptu.
18 kwietnia – wybuchła wojna brytyjsko-iracka.
15 maja – pierwsza brytyjska próba dotarcia do oblężonego Tobruku (operacja Brevity).
17 maja – zwycięstwo wojsk brytyjskich nad włoskimi w bitwie pod Amba Alagi w Etiopii.
8 czerwca – Alianci dokonali inwazji na Syrię i Liban.
9 czerwca – operacja „Exporter”: zwycięstwo Aliantów nad wojskami Francji Vichy w bitwie nad rzeką Litani w Libanie.
15 czerwca – druga próba przełamania niemieckiego okrążenia (operacja Battleaxe). Po kolejnej klęsce Brytyjczyków, gen. Archibalda Wavella zastąpił gen. Claude Auchinleck.
18 listopada – armia brytyjska rozpoczęła operację Crusader, w wyniku której wojska niemiecko-włoskie ponownie zostały wyparte z Cyrenajki.
27 listopada:
kapitulacja wojsk włoskich w Etiopii.
zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła się bitwa o Tobruk.
28 listopada – ostatnie włoskie jednostki skapitulowały przed Brytyjczykami w mieście Gondar w Etiopii; likwidacja Włoskiej Afryki Wschodniej.
13 grudnia – kampania śródziemnomorska: w bitwie koło przylądka Bon (Tunezja) alianckie niszczyciele zatopiły dwa włoskie krążowniki; zginęło ponad 900 osób.
17 grudnia – nierozstrzygnięta brytyjsko-włoska I bitwa morska pod Syrtą.
26 grudnia – u wybrzeży Libii zatonął storpedowany przez niemiecki okręt podwodny U-559 statek pasażersko-drobnicowy SS Warszawa; zginęło 29 osób.

1942

21 stycznia – rozpoczęła się niemiecko-włoska kontrofensywa w Cyrenajce.
5 maja – rozpoczęła się bitwa o Madagaskar.
26 maja:
oddziały Afrika Korps przełamały brytyjskie linie obronne pod El Ghazala.
w Libii rozpoczęła się bitwa o Bir Hakeim; 1 Dywizja Wolnych Francuzów na 2 tygodnie powstrzymała natarcie wielokrotnie liczniejszych pancernych i zmotoryzowanych niemiecko-włoskich sił gen. Rommla.
11 czerwca – taktyczne zwycięstwo wojsk Osi w bitwie o Bir Hakeim w Libii.
20 czerwca – Niemcy rozpoczęli atak na Tobruk.
21 czerwca – wojska niemieckie gen. Rommla wkroczyły do zdobytego Tobruku.
23 czerwca – wojska niemieckie feldmarszałka Rommla dotarły do granicy egipskiej.
1 lipca – rozpoczęła się I bitwa pod El Alamein, zakończona sytuacją patową.
22 lipca – nieudany atak wojsk brytyjskich na pozycje włoskie w Libii. Alianci stracili 146 czołgów, a 1400 żołnierzy wzięto do niewoli. Straty włoskie były znikome.
27 lipca – zakończyła się I bitwa pod El Alamein, której skutkiem było zatrzymanie ofensywy Afrika Korps na Aleksandrię.
30 sierpnia – rozpoczęła się bitwa pod Alam Halfa, na południowy wschód od El Alamein w Egipcie.
12 września – o godzinie 22 niemiecki okręt podwodny U-156 zatopił u wybrzeży Afryki Zachodniej brytyjski statek „Laconia” ze 136-osobową załogą, 80 cywilami, 268 brytyjskimi żołnierzami oraz 1800 włoskimi jeńcami strzeżonymi przez 160 żołnierzy polskich.
23 października – uderzenie brytyjskiej 8 Armii pod dowództwem gen. Bernarda Law Montgomery’ego na oddziały Afrika Korps przeważyło szalę zwycięstwa w II bitwie pod El Alamein na stronę aliantów.
5 listopada – koniec II bitwy pod El Alamein, odwrót Afrika Korps.
6 listopada – zwycięstwo Brytyjczyków nad wojskami Francji-Vichy i japońską flotą w bitwie o Madagaskar.
8 listopada – lądowanie wojsk amerykańsko-brytyjskich w portach Francuskiej Afryki Zachodniej (operacja Torch).
12 listopada – po klęsce pod El Alamein wojska niemieckie i włoskie opuściły Tobruk.

1943

14 stycznia – początek konferencji alianckiej w Casablance.
23 stycznia – ewakuacja niemieckiej Armii Pancernej Afryka z Trypolisu i początek odwrotu w kierunku Tunezji.
24 stycznia – zakończyła się konferencja w Casablance, na której ustalono, że wojna będzie prowadzona aż do bezwarunkowej kapitulacji państw Osi.
14 lutego – rozpoczęła się niemiecko-włoska ofensywa w Tunezji, która doprowadziła do bitwy o przełęcz Kasserine.
25 lutego – zwycięstwo wojsk włosko-niemieckich w bitwie na przełęczy Kasserine.
9 marca – feldmarszałek Erwin Rommel przekazał dowództwo Grupy Armii Afryka generałowi Hansowi Jürgenowi von Arnimowi, a sam udał się na urlop zdrowotny.
7 maja – wojska brytyjskie wyzwoliły Tunis.
13 maja – kapitulacja ostatnich oddziałów niemiecko-włoskich w Afryce.

Wojna w Azji i na Pacyfiku

Osobny artykuł: Kalendarium wojny na Pacyfiku.

1937

7 lipca – incydent na moście Marco Polo w Fengtai, południowym przedmieściu Pekinu.
Początek lipca – rozpoczęła się bitwa pod Tiencinem.
Początek sierpnia – zakończyła się bitwa pod Tiencinem.
Sierpień – operacja Chahar.
Sierpień – rozpoczęła się operacja zajęcia linii kolejowej z Tiencinu do Pukou.
Sierpień – rozpoczęła się operacja zajęcia linii kolejowej z Pekinu do Hankou.
13 sierpnia – rozpoczęła się bitwa pod Szanghajem.
1 września – rozpoczęła się bitwa pod Taiyuan.
13 września – rozpoczęła się bitwa pod Xinkou.
9 listopada – zakończyła się bitwa pod Taiyuan.
11 listopada – zakończyła się bitwa pod Xinkou.
26 listopada – zakończyła się bitwa pod Szanghajem.
Grudzień – zakończyła się operacja zajęcia linii kolejowej z Pekinu do Hankou.
9 grudnia – rozpoczęła się bitwa pod Nankinem.
13 grudnia – armia japońska zdobyła Nankin, który stał się stolicą marionetkowego państwa chińskiego. Żołnierze rozpoczęli masakrę ludności cywilnej.

1938

31 stycznia – zakończyła się bitwa pod Nankinem.
24 marca – rozpoczęła się bitwa pod Xuzhou i bitwa pod Tai’erzhuang.
7 kwietnia – zakończyła się bitwa pod Tai’erzhuang.
1 maja – zakończyła się bitwa pod Xuzhou.
10 maja – rozpoczęła się operacja Amoy.
12 maja – zakończyła się operacja Amoy.
11 czerwca – rozpoczęła się bitwa pod Wuhan.
Październik – rozpoczęła się operacja Canton.
27 października – zakończyła się bitwa pod Wuhan.
Grudzień – zakończyła się operacja Canton.

1939

17 marca – rozpoczęła się bitwa pod Nanchang.
20 kwietnia – rozpoczęła się bitwa pod Suizhou i Zaoyang.
9 maja – zakończyła się bitwa pod Nanchang.
24 maja – zakończyła się bitwa pod Suizhou i Zaoyang.
20 sierpnia – Sowieci przerzucili znaczne siły na front dalekowschodni i rozpoczęli atak na Japończyków.
13 września – rozpoczęła się bitwa pod Changsha.
15 września – ZSRR podpisał rozejm z Japonią.
8 października – zakończyła się bitwa pod Changsha.
15 listopada – rozpoczęła się bitwa o południowe Kuangsi.

1940

27 września – Oś Rzym-Berlin-Tokio – przystąpienie Japonii.
30 listopada – zakończyła się bitwa o południowe Kuangsi.
9 grudnia – Chiny wypowiedziały wojnę Japonii, Niemcom i Włochom.

1941

17 stycznia – bitwa pod Ko Chang podczas wojny francusko-tajlandzkiej 1940–1941.
31 stycznia – koniec wojny francusko-tajlandzkiej przy mediacji Japonii.
5 czerwca – w wyniku pożaru wywołanego japońskim nalotem na chińskie miasto Chongqing udusiło się około 4 tys. osób kryjących się przed bombami w tunelu.
24 czerwca – zwodowano japoński lotniskowiec Hiyō.
28 lipca – wojska japońskie wkroczyły do Wietnamu, Kambodży i Laosu na podstawie porozumień z rządem francuskim w Vichy.
19 listopada – bitwa australijskiego krążownika HMAS Sydney z niemieckim HSK Kormoran. Zginęło 645 Australijczyków i 80 Niemców.
26 listopada – amerykański sekretarz stanu Cordell Hull przekazał ambasadorowi Cesarstwa Japonii notę dyplomatyczną w formie ultimatum, będącą ostatnim elementem sankcji Stanów Zjednoczonych wobec Japonii.
7 grudnia:
atak powietrzny Japończyków na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor na Hawajach. Zniszczono osiem okrętów i ponad sto samolotów znajdujących się na ziemi. W nalotach zginęło ponad 3 tysiące amerykańskich marynarzy i pilotów.
początek japońskiej operacji, której celem było zajęcie przez Japonię całych Indochin i Półwyspu Malajskiego.
7–13 grudnia – incydent na Niʻihau na Hawajach, który doprowadził do umieszczenia 120 tysięcy mieszkających na terytorium USA Japończyków w obozach internowania.
8 grudnia:
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i jej dominia oraz sojusznicy wypowiedzieli wojnę Japonii.
wojska japońskie opanowały Bangkok.
atak Japończyków na wyspy Filipińskie.
rozpoczęła się bitwa o Malaje.
rozpoczęła się bitwa o opanowanie przez Japończyków amerykańskiej bazy na atolu Wake. Atak został odparty.
10 grudnia – bitwa pod Kuantanem, pierwsze w czasie wojny starcie brytyjsko-japońskiego. Zatopienie przez Japończyków brytyjskiego pancernika „Prince of Wales” i krążownika „Repulse”.
13 grudnia – wojska japońskie wkroczyły do południowej Birmy.
16 grudnia – do służby wszedł Yamato, największy pancernik świata i największy okręt II wojny światowej.
21 grudnia – zawarto tajlandzko-japoński sojusz wojskowy.
22 grudnia – wojska japońskie wylądowały na filipińskiej wyspie Luzon.
23 grudnia – wojska japońskie ponownie uderzyły na atol Wake, tym razem zdobywając wyspę.
25 grudnia – wojska japońskie zajęły Hongkong.
26 grudnia – stolica Filipin Manila ogłoszona została miastem otwartym.
31 grudnia – admirał Chester Nimitz został mianowany głównodowodzącym amerykańskiej floty na Pacyfiku.

1942

1 stycznia:
zahamowano na pewien czas japońską ofensywę na Malajach (Indochiny).
jednostki armii Filipin zorganizowały obronę na linii Borac-Guagua, osłaniającej odwrót na półwysep Bataan na wyspie Luzon.
2 stycznia – wojska japońskie zdobyły stolicę Filipin Manilę i Kampar w Indochinach.
6 stycznia – Japończycy wysadzili desant w Brunei na Borneo.
11 stycznia – Japonia wypowiedziała wojnę Holandii. Wojska japońskie uderzyły na Holenderskie Indie Wschodnie i na holenderskie Borneo.
16 stycznia – wojska japońskie zaatakowały port Tavoy, rozpoczynając tym samym wojnę z Birmą.
19 stycznia – wojska japońskie zdobyły Sandakan, stolicę brytyjskiego Borneo Północnego.
23 stycznia – wybuchły walki na Nowej Gwinei.
24 stycznia – taktyczne zwycięstwo niszczycieli amerykańskich w bitwie pod Balikpapan.
25 stycznia – Tajlandia wypowiedziała wojnę Wielkiej Brytanii i USA.
31 stycznia − zwycięstwem Japończyków zakończyła się bitwa o Malaje.
6 lutego – rozpoczęła się bitwa o Sumatrę.
10 lutego – japoński okręt podwodny ostrzelał amerykańską wyspę Midway.
15 lutego – siły japońskie zdobyły Singapur i Sumatrę.
17 lutego – kapitulacja wojsk brytyjskich w Singapurze.
19 lutego:
Japończycy zbombardowali australijskie miasto Darwin; zginęło 250 osób.
prezydent Franklin Delano Roosevelt wydał dekret umożliwiający internowanie Amerykanów pochodzenia japońskiego.
20 lutego – armia japońska dokonała inwazji na należącą do neutralnej Portugalii wyspę Timor.
19–20 lutego – starcie morskie w cieśninie Badung, zakończone niewielką porażką aliancką.
23 lutego – japoński okręt podwodny ostrzelał rafinerię ropy w Santa Barbara w Kalifornii. Był to pierwszy japoński atak na obiekt na kontynencie amerykańskim.
25 lutego – nalot na Zachodnie Wybrzeże: obrona przeciwlotnicza ostrzelała niezidentyfikowany obiekt latający, który pojawił się nad Los Angeles.
27–28 lutego – bitwa morska na Morzu Jawajskim zakończona klęską zespołu alianckiego.
1 marca – rozpoczęła się bitwa o Jawę.
3 marca – co najmniej 88 osób zginęło w wyniku japońskiego nalotu na australijskie miasto Broome.
4 marca – na południe od Jawy został zatopiony przez Japończyków australijski eskortowiec HMAS Yarra; zginęło 138 ze 151 członków załogi.
7 marca – wojska japońskie zdobyły Rangun, stolicę Birmy.
8 marca:
Holendrzy poddali się na Jawie wojskom japońskim.
wojska japońskie zajęły ewakuowany przez Brytyjczyków Rangun.
12 marca – zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa o Jawę.
23 marca – wojska japońskie dokonały inwazji na Andamany w Zatoce Bengalskiej.
24 marca – admirał Chester Nimitz został głównodowodzącym armii amerykańskiej na Pacyfiku.
29 marca – zwycięstwem Japończyków zakończyła się bitwa o Sumatrę.
31 marca:
rozpoczął się rajd japoński na Ocean Indyjski.
wojska japońskie zajęły Wyspę Bożego Narodzenia.
1 kwietnia:
w Waszyngtonie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wojennej Pacyfiku.
zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa o Borneo.
5 kwietnia – lotnictwo japońskie zbombardowało port i miasto Kolombo na Cejlonie, w wyniku czego zginęło 190 osób. Kilka godzin później japońskie bombowce zatopiły około 100 mil morskich na południowy zachód od Cejlonu brytyjskie krążowniki HMS Dorsetshire i MMS Cornwall. Zginęło 426 członków załóg, 1122 zostało uratowanych.
6 kwietnia – pierwsze oddziały amerykańskie przybyły do Australii.
9 kwietnia:
rajd japoński na Ocean Indyjski: 91 japońskich bombowców w eskorcie 38 myśliwców dokonało nalotu na zajmowany przez Brytyjczyków port Trincomalee na Sri Lance.
75 tysięcy żołnierzy amerykańskich i filipińskich, broniących półwyspu Bataan na Luzonie, skapitulowało przed wojskami japońskimi.
rozpoczął się Bataański Marsz Śmierci – przemarsz amerykańskich i filipińskich jeńców wojennych z półwyspu Bataan do japońskiego obozu koncentracyjnego w O’Donnel na filipińskiej wyspie Luzon. Spośród początkowych 70 tys. do celu dotarło jedynie 54 tys. jeńców.
10 kwietnia – wojska amerykańskie na Filipinach skapitulowały przed Japończykami.
1–12 kwietnia – wypad floty japońskiej na Ocean Indyjski, zakończony porażką floty brytyjskiej.
18 kwietnia – pierwszy nalot lotnictwa amerykańskiego z lotniskowców na Tokio, Jokohamę, Nagoję i Kobe.
29 kwietnia – Japończycy zdobyli Lashio, przecinając tym samym drogę zaopatrzenia dla Czang Kaj-szeka.
1 maja – Japończycy zajęli Mandalay w Birmie.
3 maja – Japończycy zajęli wyspę Tulagi w archipelagu Wysp Salomona.
4–8 maja – bitwa powietrzno-morska na Morzu Koralowym zakończona taktyczną porażką floty japońskiej.
6 maja – zwycięstwo Japończyków w bitwie o wyspę Corregidor na Filipinach.
12 maja – skapitulowały resztki broniących się wojsk amerykańskich na wyspie Mindanao.
20 maja – Japończycy zajęli całą Birmę dochodząc do granicy indyjskiej.
31 maja – japoński atak na port w Sydney z wykorzystaniem miniaturowych łodzi podwodnych.
3 czerwca:
rozpoczęły się walki o Wyspy Aleuckie.
Japończycy zbombardowali amerykańską bazę w Dutch Harbour na wyspie Unalaska (Aleuty).
4 czerwca – rozpoczęła się powietrzno-morska bitwa o Midway.
5 czerwca – po utracie 4 lotniskowców i ciężkiego krążownika japońska flota rozpoczęła odwrót spod Midway.
6–7 czerwca – desant japoński na wyspach Attu i Kiska (Aleuty).
7 czerwca – zakończyła się bitwa w rejonie wyspy Midway, Japończycy ponieśli klęskę i duże straty. Bitwa stała się przełomowym momentem w wojnie na Oceanie Spokojnym.
7 sierpnia – Amerykanie dokonali desantu na wyspie Guadalcanal (w archipelagu Wysp Salomona).
9 sierpnia – bitwa morska w rejonie wyspy Savo koło Guadalcanalu, zakończona porażką aliantów.
17 sierpnia – wojska amerykańskie rozpoczęły rajd na Makin.
24 sierpnia – bitwa powietrzno-morska koło wschodnich Wysp Salomona, zakończona porażką Japończyków.
25 sierpnia – bitwa o Milne Bay (Papua-Nowa Gwinea).
26 sierpnia – wojska japońskie zajęły wyspę Nauru.
20 września – Amerykanie przeprowadzili pierwszy lot testowy przejętego w stanie nienaruszonym japońskiego myśliwca Mitsubishi A6M (tzw. Zero z Akutan).
11 października – w czasie walk o Guadalcanal (Wyspy Salomona) miała miejsce bitwa koło przylądka Ésperance.
26 października – taktyczna porażka Amerykanów w powietrzno-morskiej bitwie koło wysp Santa Cruz.
12–13 listopada – Bitwa morska w rejonie Guadalcanal, zakończona niewielkim zwycięstwem Japończyków.
13 listopada – został zatopiony na Pacyfiku amerykański okręt USS Juneau – z pięcioma służącymi na nim braćmi Sullivan. Tragedia ta stała się impulsem do wprowadzenia wojskowej zasady jedynego ocalałego w rodzinie, co stanowi kanwę filmu Szeregowiec Ryan.
15 listopada – II bitwa morska w rejonie Guadalcanal, zakończona taktycznym zwycięstwem amerykańskim.
30 listopada – bitwa morska w rejonie Tassafarongi (bitwa pod Lunga) – taktyczne zwycięstwo japońskie.

1943

1 stycznia – rozpoczęła się ewakuacja wojsk japońskich z wyspy Guadalcanal.
22 stycznia – zwycięstwo aliantów w bitwie pod Sananandą.
29 stycznia – rozpoczęła się bitwa o wyspę Rennell (Wyspy Salomona).
31 stycznia – koniec ewakuacji Japończyków z wyspy Guadalcanal.
8 lutego – wojska amerykańskie zdobyły wyspę Guadalcanal.
2 marca – rozpoczęła się morska bitwa na Morzu Bismarcka.
4 marca – zakończyła się bitwa na Morzu Bismarcka, w której australijskie i amerykańskie samoloty zniszczyły japoński konwój transportujący wojska do portu Lae na Nowej Gwinei.
6 marca – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie w Cieśninie Blackett (Wyspy Salomona).
25 marca – lotnictwo amerykańskie dokonało pierwszego nalotu bombowego na okupowaną przez Japończyków wyspę Nauru.
27 marca – taktyczne zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie koło Wysp Komandorskich.
7 kwietnia – zwodowano japoński lotniskowiec Taihō.
18 kwietnia – śmierć dowódcy floty japońskiej admirała Isoroku Yamamoto zestrzelonego przez amerykańskie myśliwce.
11 maja – wojska amerykańskie przeprowadziły desant na okupowaną przez Japończyków wyspę Attu na Aleutach.
14 maja – japoński okręt podwodny zatopił australijski statek szpitalny AHS Centaur; zginęło 268 spośród 332 osób na pokładzie.
29 maja – prawie 3 tys. japońskich żołnierzy na wyspie Attu (Aleuty) rzuciło się z bagnetami na Amerykanów w samobójczym ataku. Do niewoli zostało wziętych tylko 28 z nich.
31 maja – wojska amerykańskie wyparły Japończyków z archipelagu Aleutów.
8 czerwca – w wyniku eksplozji na pokładzie japońskiego pancernika Mutsu na Morzu Wewnętrznym zginęło 1474 osób, uratowano 353.
20 czerwca – rozpoczęła się bitwa o Nową Georgię na Wyspach Salomona.
5 lipca – rozpoczęła się bitwa w Zatoce Kula.
13 lipca – taktyczne zwycięstwo Japończyków w bitwie pod Kolombangarą.
1 sierpnia – okupowana przez Japończyków brytyjska kolonia Birma ogłosiła niepodległość; na czele marionetkowego państwa stanął Ba Maw.
7 sierpnia – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie w zatoce Vella na Wyspach Salomona.
18 sierpnia – amerykańska eskadra zatopiła 4 japońskie barki i uszkodziła 2 niszczyciele u wybrzeży wyspy Vella Lavella.
4 października – wojska amerykańskie zdobyły Wyspy Salomona.
9 października – zwycięstwo wojsk amerykańsko-nowozelandzkich w bitwie o wyspę Vella Lavella (Wyspy Salomona).
2 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie w Zatoce Cesarzowej Augusty (Wyspy Salomona).
20 listopada – rozpoczęły się walki o Wyspy Gilberta.
23 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Wyspy Gilberta.
26 listopada – zwycięstwo marynarki amerykańskiej w bitwie koło Przylądka św. Jerzego.
28 listopada – początek konferencji tzw. wielkiej trójki w Teheranie.
1 grudnia – zakończenie konferencji w Teheranie.

1944

2 stycznia – alianci wysadzili desant w Saidor (Nowa Gwinea).
30 stycznia – wojska amerykańskie wyzwoliły Majuro, stolicę Wysp Marshalla.
31 stycznia – desant wojsk amerykańskich na Wyspy Marshalla.
14 lutego – wybuchło powstanie antyjapońskie na Jawie.
15 lutego – wojska japońskie wycofują się definitywnie z okupowanych Wysp Salomona.
17 lutego – wojska amerykańskie rozpoczęły atak na wyspę Truk w archipelagu Karolinów.
18 lutego – wojska amerykańskie zniszczyły japońską bazę morską na wyspie Truk w archipelagu Karolinów.
20 lutego – wojska amerykańskie zdobyły atol Enewetak na Wyspach Marshalla.
29 lutego – rozpoczęły się walki o Wyspy Admiralicji.
7 marca – wszedł do służby japoński lotniskowiec Taihō.
9 marca – amerykańskie oddziały piechoty morskiej zdobyły lotnisko Talasea na Nowej Brytanii.
26 marca – na północ od Palau po eksplozji własnej torpedy zatonął amerykański okręt podwodny USS Tullibee; zginęło 79 spośród 80 członków załogi.
22 kwietnia – wojska amerykańskie wylądowały na Nowej Gwinei.
30 kwietnia – amerykański atak na Truk w archipelagu Karolinów.
27 maja – alianci zaatakowali wyspę Biak.
15 czerwca – rozpoczęły się walki o archipelag Marianów.
19 czerwca – rozpoczęła się bitwa na Morzu Filipińskim.
20 czerwca – zwycięstwo floty amerykańskiej w bitwie na Morzu Filipińskim.
28 czerwca – zwodowano amerykański lotniskowiec USS „Randolph”.
9 lipca – wojska amerykańskie zdobyły wyspę Saipan.
21 lipca – rozpoczęła się bitwa o Guam.
3 sierpnia – amerykańskie i chińskie wojska po dwumiesięcznym oblężeniu zdobyły miasto Myitkyina w Birmie.
10 sierpnia – siły amerykańskie pokonały ostatnie japońskie oddziały na Guam.
16 sierpnia – II wojna chińsko-japońska: rozpoczęła się bitwa pod Guilin-Liuzhou.
18 sierpnia – amerykański okręt podwodny zatopił japoński lotniskowiec Taiyō.
15 września – rozpoczęła się bitwa o Peleliu.
30 września – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Angaur.
19 października – na Filipinach utworzono pierwszy oddział kamikaze.
20 października – wojska amerykańskie pod dowództwem gen. Douglasa MacArthura wylądowały na Filipinach, na wyspie Leyte.
23–25 października – bitwa w Zatoce Leyte.
25 października – wystartował pierwszy kamikaze.
10 listopada – Wyspy Admiralicji: 372 osoby zginęły bądź zaginęły, a 371 zostało rannych w wyniku eksplozji na statku zaopatrzeniowym USS Mount Hood.
20 listopada – pierwszy japoński atak przeciwko amerykańskiej flocie z wykorzystaniem żywych torped Kaiten.
21 listopada – okręt podwodny USS Sealion zatopił japoński krążownik liniowy Kongō; zginęło 1250 członków załogi, uratowało się 237.
24 listopada:
lotnictwo amerykańskie zbombardowało Tokio.
II wojna chińsko-japońska: zwycięstwem wojsk japońskich zakończyła się bitwa pod Guilin-Liuzhou.
25 listopada – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Peleliu.
18 grudnia – w wyniku uderzenia tajfunu na amerykańską flotyllę na Morzu Filipińskim zatonęły 3 niszczyciele, a krążownik, 5 lotniskowców i 3 inne niszczyciele zostały uszkodzone; zginęło 790 marynarzy, a 80 zostało rannych.
19 grudnia – japoński lotniskowiec Unryū został storpedowany i zatopiony na Morzu Wschodniochińskim przez okręt podwodny USS Redfish. Zginął dowódca, komandor Kaname Konishi i 1238 członków załogi, uratowano 149 osób.
25 grudnia – wojska amerykańskie wylądowały na wyspie Luzon, głównej wyspie archipelagu Filipin.

1945

27 stycznia – została odblokowana tzw. Droga Birmańska, łącząca pozycje zajmowane przez wojska alianckie i chińskie.
3 lutego – rozpoczęła się bitwa o stolicę Filipin Manilę.
5 lutego – wojska amerykańskie zajęły stolicę Filipin Manilę.
16 lutego – rozpoczęła się bitwa o wyspę Corregidor.
19 lutego – oddziały amerykańskie wylądowały na wyspie Iwo Jima.
23 lutego – Amerykanie zatknęli swoją flagę na japońskiej wyspie Iwo Jima.
23/24 lutego – w nocy na Tokio zrzucone zostały pierwsze amerykańskie bomby zapalające, niszcząc około 2 km² miasta.
24 lutego – amerykańskie oddziały piechoty zdobyły zaciekle bronione przez Japończyków wzgórze Suribachi na wyspie Iwo Jima.
26 lutego – zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie o Corregidor na Filipinach.
3 marca – wojska amerykańskie wyzwoliły stolicę Filipin Manilę.
9 marca/10 marca – w nocy 279 bombowców B-29 przeprowadziło nalot dywanowy na Tokio, zrzucając 1650 ton bomb zapalających na drewnianą zabudowę miasta. W wyniku powstałej burzy ogniowej zginęło ok. 120 tys. osób (niektóre dane mówią nawet o prawie 200 tys. ofiar).
11 marca – nieudany japoński atak na główne kotwicowisko okrętów alianckich na wodach atolu Ulithi na Karolinach, przeprowadzony przez 24 samoloty-kamikaze i 6 ciężkich łodzi latających, które miały zbombardować okręty przeciwnika.
17 marca – w japońskim Kobe po amerykańskim nalocie bombowym wybuchła burza ogniowa pochłaniając ponad 8 tys. ofiar.
19 marca – 724 marynarzy zginęło, a 265 zostało rannych w wyniku japońskiego ataku bombowego na lotniskowiec USS Franklin.
21 marca – alianci zdobyli Mandalay w Birmie.
25 marca – koniec japońskiego oporu na Iwo Jimie.
26 marca – zakończyła się bitwa o Iwo Jimę. Z liczącego około 21 tys. żołnierzy japońskiego garnizonu do niewoli oddało się zaledwie 200. W walkach o wyspę zginęło 7 tys. żołnierzy amerykańskich, a 19 tys. zostało rannych.
27 marca – w Birmie wybuchło powstanie antyjapońskie.
28 marca – wojska amerykańskie wyzwoliły Talisay na filipińskiej wyspie Cebu.
1 kwietnia – o godz. 8.30 czasu miejscowego rozpoczęła się inwazja wojsk amerykańskich na Okinawę.
7 kwietnia – w czasie bitwy o Okinawę lotnictwo amerykańskie zatopiło pancernik japoński Yamato i niszczyciel Hamakaze.
3 maja – Japończycy skapitulowali w Rangunie.
14 maja – w wyniku amerykańskiego nalotu bombowego spłonął zamek w japońskiej Nagoi.
16 maja – brytyjska 26. Flotylla Niszczycieli zatopiła w cieśninie Malakka japoński ciężki krążownik Haguro. Zginęło około 900 członków załogi.
26 maja – 464 amerykańskie bombowce B-29 dokonały nalotu bombowego na Tokio.
10 czerwca – oddziały australijskie wylądowały w Brunei na Borneo.
13 czerwca – w Japonii rozwiązano Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej.
18 czerwca – filipińska wyspa Mindanao została wyzwolona spod okupacji japońskiej.
21 czerwca – wojska amerykańskie zdobyły Okinawę.
24 lipca – poddały się ostatnie stawiające opór jednostki japońskie na Okinawie.
6 sierpnia – o godz. 8.15 czasu miejscowego eksplodowała bomba atomowa zrzucona przez amerykański bombowiec B-29 na japońskie miasto Hiroszima.
8 sierpnia – pomimo podpisanego w dniu 13 kwietnia 1941 roku paktu o neutralności, Związek Radziecki wypowiedział Japonii wojnę.
9 sierpnia – o godz. 0.10 czasu miejscowego Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę w Mandżurii przeciwko japońskiej Armii Kwantuńskiej.
9 sierpnia – o godz. 11.01 czasu miejscowego bombowiec amerykański zrzucił drugą bombę atomową. Celem było japońskie miasto Nagasaki.
15 sierpnia – cesarz Japonii Hirohito ogłosił osobiście przez radio kapitulację kraju.
19 sierpnia – japońska delegacja w bombowcu Mitsubishi G4M ląduje na wyspie Iwo Jima w celu podpisania kapitulacji.
22 sierpnia – dowódca Armii Kwantuńskiej podpisał kapitulację.
2 września – o godz. 10.30 czasu miejscowego, w Zatoce Tokijskiej na pokładzie amerykańskiego pancernika Missouri minister spraw zagranicznych Japonii – Shigemitsu i generał Umezu – szef japońskiego Sztabu Generalnego podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii. Ze strony aliantów akt podpisał generał Douglas MacArthur.
4 września – garnizon japoński na atolu Wake poddał się Amerykanom.
9 września – skapitulowała armia japońska w Chinach.
24 września – skapitulowały ostatnie garnizony japońskie na Pacyfiku oraz na kontynencie.

Najlepsza odpowiedź
1
0

Potrzebujesz pomocy?

XIX wiek (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.