Wymień najważniejsze osiągnięcia króla ( stanisława poniatowskiego) oraz niepowodzenia jakie spotkały Rzeczpospolitą za jego czasów. WYSTARCZY MI PO 5 Z KAŻDEGO. PIERWSZA ODP JEST ZAZNACZONA JAKO NAJLEPSZA.

Autor wybrał najlepszą odpowiedź:

petithah 13.05.2021 20:33

Zgłoś

OSIĄGNIĘCIA:
- Jednym z największych osiągnięć króla było zwołanie Sejmu Czteroletniego oraz uchwalenie 3 maja 1791 r. pierwszej w Europie konstytucji, która znosiła liberum veto i wolną elekcję oraz wprowadzała szereg reform politycznych
- Od wstąpienia na tron Stanisław August podejmował starania w celu wzmocnienia polskiej kultury. W 1765 założył w Warszawie Teatr Narodowy.
- Na jego wniosek w 1773 została powołana Komisja Edukacji Narodowej.
- W roku 1740 założył w Warszawie szkołę wyższą, przeznaczoną dla przedstawicieli szlacheckich, nazwaną Collegium Nobilum.
- W 1765 założył Szkolę Rycerską (Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej), której siedzi mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie

NIEPOWODZENIA:
- Podczas rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego doszło do wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła w 1992r. Skutkiem wspomnianego wydarzenia był II rozbiór Polski
- Wybuchła przeciwko królowi i rosyjskiej dominacji konfederacja barska (1768 – 1772) i będący jej następstwem I Rozbiór były wstrząsem dla wielu środowisk w Rzeczpospolitej.
- Król Poniatowski wyraził aprobatę wobec przystąpienia Rzeczpospolitej do konfederacji targowickiej. Planował on w ten sposób uratować chociaż część renerom, jednak jego działania skończyły się niepowodzeniem, a Polska uległa kolejnym rozbiorom

Najlepsza odpowiedź

Odpowiedzi (2)

petithah 13.05.2021 20:33

Zgłoś

OSIĄGNIĘCIA:
- Jednym z największych osiągnięć króla było zwołanie Sejmu Czteroletniego oraz uchwalenie 3 maja 1791 r. pierwszej w Europie konstytucji, która znosiła liberum veto i wolną elekcję oraz wprowadzała szereg reform politycznych
- Od wstąpienia na tron Stanisław August podejmował starania w celu wzmocnienia polskiej kultury. W 1765 założył w Warszawie Teatr Narodowy.
- Na jego wniosek w 1773 została powołana Komisja Edukacji Narodowej.
- W roku 1740 założył w Warszawie szkołę wyższą, przeznaczoną dla przedstawicieli szlacheckich, nazwaną Collegium Nobilum.
- W 1765 założył Szkolę Rycerską (Akademię Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej), której siedzi mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie

NIEPOWODZENIA:
- Podczas rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego doszło do wojny polsko-rosyjskiej, która wybuchła w 1992r. Skutkiem wspomnianego wydarzenia był II rozbiór Polski
- Wybuchła przeciwko królowi i rosyjskiej dominacji konfederacja barska (1768 – 1772) i będący jej następstwem I Rozbiór były wstrząsem dla wielu środowisk w Rzeczpospolitej.
- Król Poniatowski wyraził aprobatę wobec przystąpienia Rzeczpospolitej do konfederacji targowickiej. Planował on w ten sposób uratować chociaż część renerom, jednak jego działania skończyły się niepowodzeniem, a Polska uległa kolejnym rozbiorom

Najlepsza odpowiedź
2
0

mochi159 13.05.2021 13:33

Zgłoś

nie obrażę się za większą ilość.

0
0

Potrzebujesz pomocy?

Biografie (Historia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.