Tryb rozkazujący tworzymy dla osób: Du, Wir, Ihr i formy grzecznościowej Sie.

Sposób w jaki tworzymy tryb rozkazujący:

Du - Usuwamy zaimek i końcówkę czasownika. Przykład: Czasownik - Lernen w trybie rozkazującym to Lern!

Ihr - Usuwamy zaimek Ihr. Przykład: Lernen - Lernen!

Wir - Trzeba zamienić zaimek Wir z czasownikiem. Przykład: Lernen - Lernen wir!

Forma grzecznościowa Sie - Trzeba zrobić to samo co w zaimku Wir, czyli zamienić zaimek z czasownikiem. Przykład: Lernen Sie!

UWAGA! W sposób jaki tworzymy tryb rozkazujący zależy od tego czy to czasownik regularny czy nieregularny