Kultura polityczna partii rządządzących i opozycyjnych w polsce

Odpowiedzi (1)

joanna24 05.11.2018 16:03

Zgłoś

1.Są różne koncepcje kultury politycznej. Jedna z nich :
Gabriel Almond i Sidney Verba
-Kultura poddańcza
W kulturze poddańczej (podporządkowania) jednostki i grupy społeczne są zainteresowane życiem publicznym, ale podporządkowują się decyzjom politycznym w ośrodkach władzy. Jest to model charakterystyczny dla systemów autorytarnych oraz dla państw młodej demokracji.

-Kultura uczestnicząca
Jednostki i grupy społeczne mocno interesują się i silnie angażują się w życie publiczne. Znają zasady życia politycznego oraz są gotowi do oceniania, współdecydowania, angażowania się w politykę, a przede wszystkim do sprawowania władzy. Kulturą uczestniczącą charakteryzują się społeczeństwa demokratyczne.

-Kultura zaściankowa
Obywatele nie interesują się polityką i nie mają wiedzy dotyczącej systemu politycznego, ograniczają się jedynie do zainteresowania sprawami lokalnymi. Model życia obywateli jest niezmienny i istnieją określone role polityczne. Ten typ kultury politycznej charakteryzuje społeczności na niskim szczeblu rozwoju- występował bardzo często w średniowieczu, obecnie charakteryzuje społeczności afrykańskie. W społecznościach rozwiniętych występuje jako marginalny sposób odnoszenia się do polityki, który wynika z negowania systemu.
Moim zdaniem jest to kultura pomiędzy poddańczą a uczestniczącą.2.Kultura polityczna to ogół postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących wzajemnych stosunków władzy i obywateli.

Do kultury politycznej zaliczyć można:
-wiedzę o polityce, znajomość faktów, zainteresowanie nimi;
-ocenę zjawisk politycznych, sądy wartościujące tego, jak powinna być sprawowana władza;
-emocjonalną stronę postaw politycznych, jak miłość do ojczyzny, czy nienawiść do wrogów;
-uznane w społeczeństwie wzory zachowań politycznych, które określają jak można i jak należy postępować w życiu politycznym.

Wydaje mi się, że na podstawie informacji powyżej jesteś w stanie stwierdzić jaka jest kultura polityczna partii rządzących i opozycyjnych w Polsce. " :)

0
0

Potrzebujesz pomocy?

Prawo (Wiedza o społeczeństwie)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.