Nie ukrywam   [...]   swojej sympatii do działań noszących znamiona obywatelskiego   nieposłuszeństwa, co nie oznacza oczywiście bezkrytycznego wspierania każdej akcji o tych   cechach. Trzeba bowiem pamiętać, że ta forma protestu może zostać wykorzystana zarówno   dla realizacji „szlachetnego celu”, jak i celu przeciwnego.   [...]   Etykietka obywatelskiego   nieposłuszeństwa sprawia, że protest uzyskuje swoistą nobilitację w oczach części opinii   publicznej, zresztą bardzo ważnej dla osób biorących udział w takiej akcji.   [...]   Punktem   wyjścia do tych rozważań jest założenie, że osoby podejmujące jakikolwiek protest społeczny   nie ograniczają swojej aktywności wyłącznie do działań destrukcyjnych. Oczywiście, można   przed rozpoczęciem akcji przyjąć, że po prostu łamiemy prawo, ale co dalej? Trudno   jednakże sobie wyobrazić, że Thoreau znalazł się w więzieniu   [...],   ponieważ nie chciał płacić   podatku. To raczej wątpliwa przyjemność, nawet w jego sytuacji, a przede wszystkim żaden   powód, by się tam znaleźć. Więcej nadziei budzi refleksja, że znalazł się za kratkami,   ponieważ również w ten sposób chciał wyrazić swój protest przeciwko konkretnym decyzjom,   ponieważ w ten jedynie sposób mógł odmówić wsparcia krytykowanym, bo niesprawiedliwym,   rozwiązaniom praktykowanym przez jego rząd. Trudno nie dostrzec, że było to działanie   wyłącznie o charakterze symbolicznym. Ale historia zjawiska pokazuje, że niektóre działania   w duchu obywatelskiego nieposłuszeństwa mają wyłącznie taki wydźwięk.   [...]   Analiza   przypadków odwoływania się do tej formy protestu prowadzi jednak do następującego   wniosku: nigdzie nie spotykamy się z unikaniem płacenia podatku lub niepłaceniem podatku,   czyli czymś co ma znamiona oszustwa, a zawsze z odmową zapłacenia podatku lub jego   części. Te terminologiczne niuanse są o tyle ważne, że pokazują zarówno aktywny aspekt, jak   i wskazują na „niekorzyściowy” charakter decyzji. A przecież powinno być tak, że chociaż   adresat protestu w tym wypadku traci najwyżej twarz, to często okazuje się, że jest to na tyle   wysoka cena lub bolesna strata, że zmusza do zmiany podjętej decyzji. Na tym założeniu   opierają swoje działania instytucje międzynarodowe, które próbują wywrzeć nacisk   społeczności globalnej na szczególnie krnąbrne państwa, łamiące przeróżne konwencje.   Źródło: R. Skrzypiec,   Zamiast włazić na drzewo. Różne aspekty protestów obywatelskich bez   stosowania przemocy ,   „Dzikie Życie”, październik 1998,   http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery- archiwalne,2209,article,3875   A. Wymień opisane w tekście kryteria, które mogą służyć odróżnieniu akcji obywatelskiego   nieposłuszeństwa od innego rodzaju protestów lub działań.

 

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Prawo (Wiedza o społeczeństwie)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.