Interesuje mnie pelny opis ochrony przeciporazeniowej

 

Interesuje mnie pelny opis ochrony przeciporazeniowej - załącznik 1

Odpowiedzi (1)

gabi7050 03.07.2018 13:47

Zgłoś

Ochroną przeciwporażeniową nazywa się cykl działań oraz instalacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy z urządzeniami zasilanymi elektrycznie. Szereg działań w niej zawartych dzielimy na dwie główne grupy:

środki nietechniczne,
środki techniczne.
Wśród środków nietechnicznych można wyróżnić:

szkolenie wstępne oraz okresowe pracowników obsługujących urządzenia elektryczne,
wymóg posiadania wymagań kwalifikacyjnych przez pracowników obsługujących urządzenia elektryczne,
właściwa organizacja pracy osób obsługujących urządzenia elektryczne,
egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
popularyzacja zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych,
badania okresowe pracowników obsługujących urządzenia elektryczne,
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w przypadkach porażeń elektrycznych.
Środki techniczne dzieli się na:

ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa),
ochronę przy dotyku pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu),
ochronę przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim – poprzez zasilanie urządzeń napięciem bezpiecznym,
używanie sprzętu ochronnego (w tym środków ochrony indywidualnej) – w sytuacjach, w których powyższe środki ochrony nie mogą być użyte (np. podczas napraw urządzeń elektrycznych).
Ochrona podstawowa – ochrona przed zagrożeniami występującymi w wyniku dotyku do elementów urządzeń elektrycznych pod napięciem w warunkach braku uszkodzenia. Realizuje się ją poprzez uniemożliwienie człowiekowi dotyku do elementów pod napięciem – instalację osłon i zagrodzeń, izolowanie części lub umieszczanie ich poza zasięgiem ręki. Ochronę tę można też uzupełnić poprzez użycie ochronnych urządzeń różnicowoprądowych o dużej czułości (prąd wyzwalający max. 30 mA).

Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) – ochrona przed skutkami porażenia w przypadku dotknięcia do elementów elektrycznie czynnych (które normalnie są odizolowane, a chwilowo np. w wyniku awarii znalazły się pod napięciem) realizowana jest głównie poprzez zminimalizowanie wartości prądu rażeniowego, zminimalizowanie czasu przepływu prądu przez ciało człowieka lub poprzez całkowite uniemożliwienie tegoż przepływu. W tym celu należy zastosować przynajmniej jeden z poniższych środków:

samoczynne wyłączanie zasilania (SWZ),
stosowanie urządzeń o II klasie ochronności,
izolowanie stanowiska pracy,
separacji elektrycznej,
miejscowe połączenia wyrównawcze nieuziemione.
Ochrona przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim (ochrona uzupełniająca) – ochrona przed skutkami porażenia w postaci zasilania o bardzo niskim napięciu stosując: sieci SELV lub PELV[1], baterie, akumulatory, przetwornice prądu. Gniazda i wtyczki urządzeń niskonapięciowych nie mogą pasować do gniazd i wtyczek urządzeń innego typu. Źródłem zasilania może być transformator II klasy ochronności.

0
0

Potrzebujesz pomocy?

Technika i technologia (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.