1.Liczby y –1, 3, y + 7są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz y.

2.Wyznacz wartość x, jeżeli liczby 2, x, 7 w podanej kolejności są:

a)pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego,

b)pierwszym, piątym i dziewiętnastym wyrazem ciągu arytmetycznego,

c)trzecim, siódmym i dziewiętnastym wyrazem ciągu arytmetycznego.

3.a)Wyznacz x, jeżeli liczby x, 6, 18 są pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu geometrycznego.

b)Wyznacz x, jeżeli liczby x, 12, 96są pierwszym, drugim i piątym wyrazem ciągu geometrycznego.

c)Wyznacz x, jeżeli liczby x, 24, 384są pierwszym, trzecim i siódmym wyrazem ciągu geometrycznego.

4.Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla n≥ 1. Suma sześciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 18, a średnia arytmetyczna wyrazów: a3, a5, a13jest równa 4. Wyznacz różnicę r ciągu arytmetycznego.

5.Ciąg arytmetyczny (an) jest określony dla n≥ 1, wzorem an= 4n –1. Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu począwszy od wyrazu a30do wyrazu a40, czyli sumę: a30+ a31+ a32+ ... + a39+ a40.

6. Ciąg (an) określonymdla n≥ 1, jest ciągiem arytmetycznym. Jedenasty wyraz tego ciągu jest o dziesięć większy od wyrazu szóstego. Ponadto przy dzieleniu

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Matematyka (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.