Geometria Analityczna

 

Zad.1 Wyznacz współrzędne pkt C wektora CD=[-6 , 6] gdy D=( 3,-8)

Zad. 2 Mając podane wektory a=[-4,5] b=[-3,-2] c=[4,1] wyznacz współrzędne i długość: 0,5a-3b+c=?

Zad.3 Wyznacz odległość punktu A( -1 ; 7) od prostej y = -3/4x -5

Zad.4 Wyznacz współrzędne środka odcinka AB gdy A=( 1/2 , 2 ) i B= ( -1, 1/3 )

Zad.5 Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty: A( 5 ,-1 ) B=( 12 ,4 )

Zad.6 Sprawdź dla jakiego „m” podane proste k i l są a) równoległe b) prostopadłe gdy:k: y= -3m + (2m-1) x l: y= m x -4

Zad.7 Sprawdź dla jakiego „m” podane proste k i l są a) równoległe b) prostopadłe gdy:k: (m+3)x –m y -2 = 0 l: (-m+4) x –(m-1) y -4=0

Zad.8 Zapisz równanie prostej prostopadłej do danej: y= -5x-6 iprzechodzącej przez punkt A( -6 , 4)

Zad. 9 Dla jakiegoparametru m odległość pkt A= (-3m, m-1) od prostej 3x-2y+1=0 wynosi 313

Zad.10 Zaznacz wektory o podanych współrzędnych: a=[ 4 ; 0 ] b=[ -1 ; -6]

Zad.11 Zapisz równanie prostej która jest symetralną odcinka AB gdy A=(-7,8), B=(4,-2)Zad. 12 Mając współrzędne wierzchołków trójkąta ABC , A=( -8,-2) B=( 5,3), C=( 2,8) wyznacz długość wysokości z wierzchołka A

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Matematyka (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.