Imiq:

Nazwisko:

 

 

zaoanie 1.

Podaj dziedzin§ funkcji f.

x + 5

 
  1. a) {x) = 3x —1
eaoanie y.

 

Data:

Klasa:

 

Praca kontrolna

 

 

  1. b) f{x) = 4 + 5

 

Naszkicuj  wykres funkcji   /(x) =  — 1

4’

z wykresu funkcji / jej zbior wartos’ci.

eaoanie o.

 

+ 2,  ktorej dziedzinq  jest zbior   D =  (—4; 0)      (2; 4). Odczytaj

 

Naszkicuj wykres funkcji J: R     R spelniajqcej warunek: f(x) > 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x e (2; 4).

 

 

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji

 

25

 

f px)     1

 

(x 5 — 3x4 — 15a° + l9x 2 + 30x).

 

Oblicz wartos’c najwi§ksz§ i wartos’c najmniejszq tej funkcji w przedziale (—2; 4).

He miejsc zerowych ma w tym przedziale funkcja J?

 

 

 

 

 

 

     

 

zaoanie ».

Mamie posprzqtanie calego domu zajmuje 3 godziny. Syn tg same pracg wykonuje w ciqgu 6 godzin. Ile czasu zajmie inn posprzqtanie domu, gdy b§dq pracowac razem?

 

 

Rozwiqz rownanie.

  1. a) x 2 — 36 = 0
eaoanie x.

Rozwiqz nierSwnos"c.

  1. a) 4x 2 — 1 0
eaoanie a.

 

  1. b) 9x 2 = 1 c) 7 — x 2 = 0

 

 

  1. b) x 2 + 5x > 2x 2 — 4x

 

  1. d) 81x2 + 16 = 0

 

Wierzcholki trojkqta ABC lezq na okr§gu o s"rodku S (zobacz rysunek). Oblicz miary kqtow wewnptrznych tego trojkqta, wiedzqc, ze < ASB —— 154°,

< BSC —— 30°.

 

 

 

 

 

eaoanie u.

W ukladzie wspslrz  dnych  zaznaczono  punkty  A(—4,  2),   B l,  5),    C(3,  —1), D(—3, 0),   ñ(3, 10),

F 9, —4). Sprawdz, czy trojkqty ABC i DEF sq podobne.

 

zaoanie zu.

Sprawdz, czy trsjkqt o bokach d1ugos’ci 22    — 2, 4 —    2 i      6 jest trojkqtem prostokqtnym.

zaoanie zz.

Na boku AB trsjkqta ABC wybrano punkt D, a na boku BC — punkt £ w taki sposob, ze odcinek D£ jest rownolegty do odcinka AC. Oblicz dlugos"c odcinka AD, jezeli BD| —— 3, |BE| —— 2 i |BC —— 10.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Matematyka (Pozostałe)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.