pomoże ktoś mam 8 testów do zrobienia do poniedziałku ????

 

Egzamin pisemny z przedmiotu „ Język niemiecki w ochronie zdrowia”dla słuchaczy kierunku OPIEKUN MEDYCZNY.Imię i nazwisko: .........................................................Liczba uzyskanych punktów:........... Ocena: ...............1. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania ( pełnym zdaniem):■ Wie heißt du?● ...................................................................................■ Und wie ist dein Vorname?● .................................................................................■ Wo wohnst du?● .........................................................................▪ Wie alt bist du?● ...........................................................................................2. Użyj czasownika sein we właściwej formie.Hallo, ich ____________Helmut Wer __________du? - Ich _____Heike.Ich ___________Frau Schuster. Wer ________Sie? - _____bin Herr Moor.Das _______Ute. Und wer _________ ihr? - Wir ______Helga und Judith.3 .Zapisz godziny cyframi.halb elfsiebzehn nach dreivier vor zwölfViertel vor fünf4. Utwórz zdania przeczące.Er ist da. ...................................................................Die Konferenz beginnt um 9 Uhr. ...................................................................Sie ist verwitwet. ...................................................................Das Konzert dauert 2 Stunden. ...................................................................Er möchte studieren ...................................................................5. Korzystając z oferty sklepu określ pełnym zdaniem ceny produktów spożyhwczych. Liczby proszęzapisać słownie.Was kostet eine Flasche Sekt?....................................................................................Was kostet ein Liter Milch?....................................................................................Was kostet ein Kilo Zucker?....................................................................................Was kostet ein Vollkornbrot ?....................................................................................6. Podpisz części ciała. Pamiętaj o użyciu rodzajniku der/die/das przy każdym słowie.7. Połącz pytania z odpowiedziami.1. Hast du morgen Nachmittag Zeit? a. Ja, um drei geht es.2. Treffen wir uns morgen Vormittag? b. Morgen habe ich keine Zeit.3. Möchtest du heute ins Kino gehen? c. Heute geht es nicht.4. Hast du um 3 der Uhr eine Stunde Zeit? d. Ja, gern.5. Wann haben Sie einen Termin frei? e. Am Dienstag um 10 Uhr.8.9. Dopisz do każdej kategorii tematycznej po 2 przykłady produktów spożywczych.dieMilchproduktedas Gebäck die Suppen vegetarischeGerichtedie Eigerichte10. Dopasuj podpisy do obrazków.11. Proszę przetłumaczyć poniższe zwroty na język polski:a) Können Sie mir helfen?...............................................................................................b) Richten Sie mein Kissen zurecht!.........................................................................................c) Öffnen Sie bitte das Fenster! ........................................................................................d) Machen Sie bitte das Licht aus! ........................................................................................e) Können Sie aufstehen? ........................................................................................f) Soll ich Sie rasieren? ........................................................................................g) Möchten Sie vielleicht ein bisschen im Gehwagen spazieren gehen?........................................................................................h) Was möchten Sie trinken? ........................................................................................i) Sind Sie noch hungrig? ........................................................................................12. Proszę przetłumaczyć poniższe zwroty na język polski:Czy chce Pan/Pani poczytać gazetę? -..............................................................Czy może się Pan/Pani samodzielnie poruszać?- .................................................................Mogę chodzić o kulach.- ....................................................................................................Proszę posadzić mnie na wózek inwalidzki. - ............................................................................Proszę mnie zabrać do parku. - ...............................................................................................

 

 

 

 

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Niemiecki (Języki)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.