Proszę o rozwiązanie tej karty pracy z lektury ("Ferdydurke" / Groteska) ;(

 

Karta pracy

  1. Wyjaśnij, na czym polega groteskowość dzieł plastycznych

gargulec z Narodowego Pałacu w Penie w Portugalii, 1842–1854

Leonardo da Vinci, Groteskowa głowa, ok. 1495

Jerzy Duda-Gracz, Motyw polski Wielka Emigracja, 1983

 

  1. Wpisz do tabeli te elementy z definicji groteski, które pasują do charakterystyki Ferdydurke. Wymień przykłady konkretnych rozwiązań fabularnych i stylistycznych z utworu.

Cecha groteski

Przykład z „Ferdydurke”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Podaj, do jakich gatunków nawiązuje Gombrowicz w przywołanych cytatach.

...gdy nagle w ustach zrobiło mi się gorzko, w gardle zaschło – spostrzegłem, że nie jestem sam. Był ktoś oprócz mnie w kącie, koło pieca, gdzie światło jeszcze nie dotarło – drugi człowiek był w pokoju. Jednakże drzwi były zamknięte na klucz. Zatem nie człowiek, tylko zjawa. Zjawa? Diabeł? Strach? Nieboszczyk? Naraz poczułem, że nie nieboszczyk, ale żywy człowiek, i momentalnie zjeżyłem się cały – poczułem człowieka jak pies psa. I znowu w ustach susza, bicie serca, zatamowanie oddechu – to ja sam stałem pod piecem. Tym razem nie był to sen – naprawdę pod piecem stał sobowtór.

– Do mnie, chłopięta, do mnie! – krzyknął Pylaszczkiewicz. – Brońcie mnie, ja jestem nieuświadomiony, jestem wasze chłopię, brońcie mnie! – krzyczał przejmująco. I na to wezwanie wielu poczuło w sobie chłopię przeciw chłopakowi. Otoczywszy Syfona zwartym kołem, stawili czoło poplecznikom Miętusa. Sypnęły się razy, a Syfon wskoczył na kamień i krzyczał, podniecając opór – lecz miętusowcy poczęli brać górę, zastęp Syfona cofał się i łamał. Już się zdawało, że chłopię przepadło. Nagle Syfon, wobec świtającej klęski, zaintonował ostatkiem sił na nutę Marsza Sokołów.

Wieśniak z Paryża pod koniec osiemnastego stulecia miał dziecko, to dziecko miało znowu dziecko, a  to dziecko znowu miało dziecko i znowu było dziecko; a ostatnie dziecko jako champion świata grało mecz tenisowy na korcie reprezentacyjnym paryskiego Racing Klubu, w  atmosferze wielkiego napięcia i  przy nieustannych, żywiołowych grzmotach oklasków.

Więc wycisnąłem całus na jej policzkach i wyznałem jej gorące uczucie, jąłem przepraszać, że porwałem, i tłumaczyłem, że rodzina jej nigdy nie byłaby zgodziła się na związek ze mną, ponieważ nie byłem dość zamożnie sytuowany, że od pierwszej chwili zapałałem do niej uczuciem i zrozumiałem, że i ona pała do mnie tym samym. – Nie było innej rady, tylko porwać cię, Zosiu – mówiłem – uciec razem.

  1. Odpowiedz, w jaki sposób pisarz uzyskał efekt satyryczny w wymienionych epizodach.

Epizod

Uzyskanie efektu satyrycznego

Przykład

szkoła

 

 

dom Młodziaków

 

 

dworek szlachecki

 

 

 

  1. Wyjaśnij, na czym polega odstępstwo przytoczonych sformułowań od normy językowej i jakie funkcje pełnią te anomalia. Dopisz własne przykłady tego typu sformułowań.

Przykład

Odstępstwo od normy językowej

Funkcja

starością i staroświeckością chciał zakochać mnie w młodości i w nowoczesności

 

 

bezwzględny belfer tak mnie nagle zbelfrzył absolutnym belfrem swoim

 

 

jak belfrem pobudzał ją do pensjonarki, ona zasię jego pensjonarką do belfra podniecała

 

 

Czy znana wam jest ta sensacja, gdy malejecie w kimś?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Napisz, na czym polega groteskowość Ferdydurke.

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Lektury (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.