Karta pracy do dzieła sztuki

 

Albrecht Dürer Czterech jeźdźców Apokalipsy

 

 

 

Przyjrzyj się reprodukcji drzeworytu Albrechta Dürera zamieszczonej w podręczniku

 

i wykonaj polecenia.

 

 

 

1. Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wyjaśnij, na czym polegało mistrzostwo

 

i nowatorstwo niemieckiego artysty.

 

 

 

Cyklem Apokalipsy przedstawił się Dürer jednocześnie jako drzeworytnik, twórca nowych, wspaniałych kompozycji i wydawca. W 1498 r. wydał on tę ilustrowaną księgę w dwu językach: po niemiecku i łacinie. Teksty były drukowane na odwrocie każdej z 14 rycin. Zaskoczeniem był format. Do tej pory drzeworyty były skromnymi obrazkami, u Dürera dochodziły niemal do rozmiarów 30 x 40 cm. Wydanie tekstu biblijnego w tak nowatorski sposób miało następstwa i wkrótce w całej Europie mówiono o artyście, który miał odwagę, by do pełnego tekstu Apokalipsy dołączyć również komplet ilustracji. Dzieło to wprowadziło nadto zasadniczą zmianę w technice drzeworytu. Dürer nie ograniczył się, jak to dotąd praktykowano, do odtwarzania grubą linią konturów sztywnych postaci, ale ukazywał formy

 

w ich trójwymiarowości z unaocznieniem funkcji ruchowych ludzkiego ciała. Upodobnił tym drzeworyt do miedziorytu, potrafił wydobyć z klocka cienkie wibrujące linie, miękkie cienie

 

i zdecydowane światła. Pod wpływem włoskiej sztuki nasycił ryciny życiem i dramatyzmem.

 

Luciano Berti, Marco Rosci, Sztuka świata, wyd. pol. pod red. Przemysława Trzeciaka,

 

t. 6, Warszawa 1992, s. 293.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

2. Wymień rekwizyty wyróżniające każdego z czterech tytułowych jeźdźców.

 

 

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

 

 

3. Skorzystaj ze Słownika mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego i wyjaśnij symbolikę jeźdźców.

 

 

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

• …………………………………………………………………………

 

 

 

4. Przeanalizuj sposób przedstawienia tratowanych osób.

 

a) Z jakich grup społecznych prawdopodobnie wywodzą się ci ludzie?

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

b) Jak dobór postaci wpływa na wymowę dzieła?

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

5. Podaj cechy toposu Apokalipsy na podstawie analizy drzeworytu Dürera.

 

 

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

6. Czemu służyło ukazanie wyobrażenia Apokalipsy w czasach Dürera, a jaką funkcję pełnią takie obrazy współcześnie?

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

7. Rozważ, czy przedstawione na rycinie zagrożenia są równie niebezpieczne dla współczesnego człowieka jak w XV w. Uzasadnij swoją odpowiedź.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

8. Wymień kataklizmy, które można by zamieścić na współczesnym plakacie wieszczącym nadejście Apokalipsy.

 

 

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

9. W jakich momentach historycznych pojawiają się w sztuce nawiązania do motywu Apokalipsy? Wyjaśnij mechanizm powstawania tego zjawiska.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

10. Zapisz przykłady wykorzystania motywów apokaliptycznych we współczesnej popkulturze.

 

 

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

• ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

11. Wytłumacz, dlaczego topos Apokalipsy jest tak popularny.

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

12. Porównaj dwie wizje końca dziejów: z drzeworytu Albrechta Dürera oraz wiersza Czesława Miłosza.

 

 

 

Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

 

W dzień końca świata

 

Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji,

 

Rybak naprawia błyszczącą sieć.

 

Skaczą w morzu wesołe delfiny,

 

Młode wróble czepiają się rynny

 

I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.

 

W dzień końca świata

 

Kobiety idą polem pod parasolkami,

 

Pijak zasypia na brzegu trawnika,

 

Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa

 

I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,

 

Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa

 

I noc gwiaździstą odmyka.

 

A którzy czekali błyskawic i gromów,

 

Są zawiedzeni.

 

A którzy czekali znaków i archanielskich trąb,

 

Nie wierzą, że staje się już.

 

Dopóki słońce i księżyc są w górze,

 

Dopóki trzmiel nawiedza różę,

 

Dopóki dzieci różowe się rodzą,

 

Nikt nie wierzy, że staje się już.

 

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,

 

Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,

 

Powiada przewiązując pomidory:

 

Innego końca świata nie będzie,

 

Innego końca świata nie będzie.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Odpowiedzi (0)

Potrzebujesz pomocy?

Antyk i Biblia (Język polski)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.