1, opisz ruch harmoniczny:

-wychylenie

-predkosc

-przyspieszenie

-siłę

2. cialo drga harmonicznie wykonując 100 pełnych drgań w ciągu 15 sekund. oblicz amplitude drgan,jezeli maksymalna wartosc przyspieszenia ciala to 20 m/s

3,Oblicz okres drgan ukladu zlożonego z dwóch równoległych połączonych sprężyn o wsp sprężysości k1=30,0N/m k2=10,0N/m  i masach m1=300g  m2=200g

4,jak zmieni sie częstotliwość drgań wahadła matematycznego jeżeli jego długość zwiększymy o25%

5,opisz drgania sprężyn

6.opisz energię i jej zmiany w ruchu harmonicznym 

-energie potencjalną

-kinetyczną całkowitą

7,ciało wprawione w ruh harmoniczny o amplitudzie 7cm i osiaga maxx predkość 10m/s.Ile pełnych drgań wykona ciało w ciągu 30s?

8.oblicz częstotliwość układu złożonego z dwóch szeregowo położonchsprężyn, o wspólczynnikach sprężysości k1=20,0N/m k2=10,0N/m i masach m1=200g m2=400g

9.opisz ruch wahadła matematycznego

 

Odpowiedzi (1)

joanna24 05.11.2018 10:26

Zgłoś

1. Ruch harmoniczny to ruch okresowy, czyli ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu, w którym przemieszczenie x ciała zmienia się w funkcji czasu t w sposób sinusoidalny lub kosinusoidalny. Zależność przemieszczenia x(t) ciała w ruchu harmonicznym opisuje poniższy wzór:
x(t)=A cos(ωt + φ)
przemieszczenie ciała w ruchu harmonicznym - ruch harmoniczny - opis
gdzie A jest amplitudą drgań ciała, ω – częstością kołową (kątową) drgań, φ – początkową fazą drgań, z kolei wielkość (ωt + φ) – fazą ruchu.

- Wychylenie z położenia równowagi:
x=A⋅sin(ωt+ϕ).
xmax= A.
-Prędkość:
v=Aω⋅cos(ωt+ϕ).
vmax= Aω.
-Przyspieszenie:
a= −Aω2 ⋅ sin(ωt+ϕ).
amax= A ω2.
Można zauważyć, że:
a= −ω2 ⋅ x.

9.Wahadło matematyczne (wahadło proste) jest to ciało o masie punktowej zawieszone na cienkiej, nierozciągliwej nici. Kiedy ciało wytrącimy z równowagi, zaczyna się ono wahać w płaszczyźnie pionowej pod wpływem siły ciężkości. Jest to ruch okresowy. Znajdziemy okres tego ruchu.

0
0

Potrzebujesz pomocy?

Ruch i jego powszechność (Fizyka)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.