Przejdź na stronę główną Interia.pl

Plastycznosc mózgu

 

Odpowiedzi (1)

joanna24 05.11.2018 10:17

Zgłoś

-Jest to zdolność mózgu do regeneracji i samo restrukturyzacji,
- odnosi się do zdolności układu nerwowego do zmiany jego struktury i funkcjonowania w ciągu całego życia,

Neuroplastyczność to podstawowa własność układu nerwowego, dzięki której możliwa jest nie tylko odbudowa funkcji, ale i naprawa zaburzeń rozwojowych, a przede wszystkim uczenie się i pamięć. Definiuje się ją jako trwałą zmianę własności neuronów zachodzącą pod wpływem doświadczenia. Wybitny neurofizjolog, Jerzy Konorski podał definicję , w której odróżnia zmiany reaktywności neuronów od zmian plastycznych. Pisał „Pierwszą własnością, dzięki której komórki nerwowe reagują na nadchodzące impulsy określonym cyklem zmian, nazywamy pobudliwością. Drugą własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany, zmianami plastycznymi.”
(Jerzy Konorski (1948) Conditioned reflexes and neuron organization, Cambridge University Press.)

0
0

Zobacz podobne

Potrzebujesz pomocy?

Człowiek (Biologia)

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.