Ekologia

Dodaj do listy

Jakże trudno byłoby sobie wyobrazić obecnie życie bez energii czy to pod postacią ciepła, oświetlenia itp. Poziom współczesnej techniki wymusza coraz to większy wzrost zapotrzebowania na energię. Także codzienna egzystencja wymaga korzystanie...

450 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Informacje o użytkowaniu ołowiu pochodzą już z czasów prehistorycznych świadczą o tym np. znalezione ołowiane monety liczące ok. 7000 lat. W starożytnym Rzymie ołów wykorzystywano do budowy rurociągów. Przypuszcza się że użytkowanie ołowiu...

416 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Polichlorowane-dibenzo-para-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany to związki znane pod ogólną nazwą dioksyny. W literaturze funkcjonują w postaci skrótów PCDD i PCDF. Zaliczane są do grupy związków aromatycznych czyli związków pierścieniowych....

390 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Za główny warunek akceptacji polityki ekologicznej uważa się odpowiednio rozwinięty poziom świadomości ekologicznej. Poziom ten możliwy jest do osiągnięcia dzięki edukacji ekologicznej społeczeństwa. Edukacja ta umożliwia poprawne rozumienie przygotowywanych...

477 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ekologia jest to nauka należąca do działu biologii, która zajmuje się badaniem współzależności zachodzących pomiędzy żywymi organizmami oraz ich środowiskiem. Termin został wprowadzony w roku 1869 przez niemieckiego biologa E Heackela...

386 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Określenie wprowadził do nauki Ernest Haeckel w roku 1869 , zdefiniował on ekologię w następujący sposób. Nauka badająca ogół oddziaływań jakie zachodzą między zwierzętami oraz środowiskiem w jakim bytują. Dotyczy to żywej części środowiska...

325 osób poleca.

Szkoła: Liceum