Dodaj do listy

Jakie są pozytywne skutki działania człowieka na środowisko

Główną cechą świadcząca o rozwijaniu się cywilizacji jest istotnie negatywny wpływ na środowisko naturalne człowieka oraz na jego faunę i florę, działalności wytwórczej rozpowszechnionej na skalę masową i często uwarunkowanej czynnikami ekonomicznymi. Wzrasta ponadto ilość , zasięg i siła niebezpiecznych i stwarzających zagrodzenie dla środowiska naturalnego czynników.

Dzis można stwierdzić że zostały określone oraz skategoryzowane elementy, stanowiące zagrożenie dla przyrody nawet w okresie pokoju międzynarodowego.

Oczywiście wszyscy wiemy jak bardzo niebezpieczne dla środowiska są wojny i wszystkie działania z wojna związane. Największymi dla współczesnego społeczeństwa ekologicznymi zagrożeniami są w XXI wieku :

1.. Naturalne klęski żywiołowe czyli miedzy innymi: powodzie, susze, pożary, huragany.

2.. Przemyslowe środki toksyczne

3.. Przemysłowe środki promieniotwórcze

4.. Geofizyczna broń

5.. Rosnąca liczba populacji

6.. Dewastacja lasów i wycinanie drzew

7.. Zużywanie odnawialnych i nieodnawialnych naturalnych zasobów

8.. Migracja ludzkiej populacji, epidemie, choroby, głód.

Rozwój społeczno - gospodarczy oraz wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny społecznej świadomości ekologicznej na temat przyrody nas otaczającej, dalej rosnąca znajomość zagrożeń rozwojem cywilizacyjnym są źródłem podejmowania coraz większej liczby działań na rzecz ochrony przyrody naturalnej. Problemowi temu nadaje się obecnie coraz większe znaczenie, artykułuje się ekologiczna świadomość wśród społeczeństwa, która ma za zadanie przyczynić się do wzrostu ekologicznego bezpieczeństwa i stanowi proces.

Wszystkie przedstawione powyżej działania wymagają szczególnego zgrania tzn koordynacji procesów i dużego skierowanego na określony cel wysiłku całego społeczeństwa. Problemy, które wymagają szybkich rozwiązań to:

1.. Powiekszajaca się dziura ozonowa i efekt cieplarniany

2.. Skażenie , występujące w wszechoceanie świata.

3.. Tropikalne lasy i ich ochrona

4.. Kwaśne deszcze

5.. Topienie się lodowców

6.. Wydzielanie Wydzielanie egzocytoza - uwalnianie na zewnątrz komórki substancji, które mają oddziaływać z zewnątrz na nią samą, na inne komórki lub na inne organizmy, spełniać rolę w środowisku zewnętrznym komórki. Produkcją... Czytaj dalej Słownik biologiczny substancji toksycznych

7.. Coraz mniejsze zapasy Ozonu na świecie

8.. Fotochemiczne zanieczyszczenia powodujące smog

9.. Oszczędne gospodarowanie energią

10.. Procesy erozyjne w glebach

11.. Rosnąca populacja Populacja podstawowa jednostka ekologiczna; zespół osobników danego gatunku występujących na określonym obszarze, np. populacja saren w lesie lub szczupaków w jeziorze. Każda populacja posiada charakterystyczną... Czytaj dalej Słownik biologiczny ludzka.

Środowisko naturalne jest obecnie bardzo obciążone a obciążenie to wynika z ciągle wzrastającej liczby ludzkości, wytwarzania rosnącej coraz bardziej ilości towarów i energii. Dalej, rozwijająca się ekspansja ekonomiczna, chodzi tutaj o tworzenie miejsc pracy. Wszystkie opisane powyżej zjawiska rodzą konieczność prowadzenia działań proekologicznych, takich które będą wstanie stawić opór dalszej degradacji przyrody i będą mogły odtworzyć elementy zniszczone.

Jak można czerpać korzyści z otaczającego nas środowiska:

Otóż przez wykorzystanie różne rodzajów energii.

Energia wody:

Ten rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur wędrowny; rodzaj... Czytaj dalej Słownik biologiczny energii był wykorzystywany już dawno temu. Wiemy że wodne kola były stosowane już w I w. n.e. Początkowo służyły one w celu napędzania używanych w młynach żaren. Natomiast w następnym stuleciu zaczęto korzystać z energii wody w szerszym zakresie. Otóż napędzali na młoty w kuźniach oraz ciężkie miechy, dalej w tartakach służyła ona do napędu pił oraz innych narzędzi. Obecnie energia wodna zgromadzona w tzw. turbinach służy do napędzania znajdujących się w wodnych elektrowniach ogromnych generatorów.

Woda używana jako źródło energii dla przemysłu tworzy jego gałąź tzw. Hydroenergetykę. Hydroelektrownie wykorzystują zbiorniki wody oraz zapór , które dzięki istniejącej różnicy poziomów umożliwiają spadek wody z dużej wysokości przez cały czas.

Falujące morza podobnie mogą być źródłem energii, którą niosą wielkie oceaniczne fale. Jednak nie ma jeszcze urządzenia które pozwalałyby na efektywne wykorzystanie energii płynącej z mórz. Czyli jest to problem techniczny. Przykladowo szkocka elektrownia Elektrownia zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną. Wyróżnia się elektrownie cieplne spalające paliwa stałe, płynne lub gazowe, elektrownie wodne wykorzystujące energię wód płynących oraz elektrownie... Czytaj dalej Słownik geograficzny morska w Islay ma sile wynoszącą zaledwie 180kW.

Uważa się że energia pochodząca z wody znajdującej się na kuli ziemskiej mogłaby dostarczyć około 2,25 miliarda kW energii elektrycznej, oczywiście przy jej pełnym wykorzystaniu.

Jest wiele kontynentów na których nie wykorzystuje się energii wód, przykładowo Afryka, Ameryka Południowa , Azja. W przeciwieństwie do innych krajów gdzie energia ta jest z powodzeniem eksploatowana. Przykładem mogą być tutaj wielki elektrownie wodę, które zostały zbudowane na rzekach w Kolumbii (USA), pomiędzy Brazylią a Paragwajem oraz W Rosji na rzece Jenisej.

Jak działa taka wodna elektrownia?

Otóż woda dostaje się rurami i trafia na generator. Turbina generatora wytwarza prąd w przeciągu około czterech do pięciu godzin. Cały proces odbywa się w porze szczytu , kiedy jest najwyższe zapotrzebowanie na prąd. Natomiast nocą gdy pobór energii elektrycznej jest niewielki , w elektrowni uruchamiany jest proces odwrotny. Generator, który napędzał w dzień turbinę i działał jak silnik, nocą jest ładowany prądem pochodzącym z sieci. Nocą jak to zostało zaznaczone powyżej jest nadmiar energii elektrycznej, dlatego w opisywanej elektrowni zwanej pompowo- szczytową nadmiar mocy jest przez nią odbierany. I w przeciągu mniej więcej 6 godzin górny zbiornik jest napełniony ponownie. W tym czasie w elektrowniach cieplnych aby to uczynić powinno się odstawić bloki a proces ten dostarcza wiele kłopotów , oraz jest nieekonomiczny.

Wykorzystanie energii wiatru:

Już w IV wieku n.e. czyli dość dawno zostały zauważone możliwości wiatru i korzyści jakie dawała możliwość pozyskiwania z niego energii. Wtedy to ludy w Persji zaczęli stosować młyny wiatrowe do obróbki ziarna. Natomiast pierwsze w Europie wiatrowe młyny powstały w VIII wieku w Holandii. Jednak dopiero w XX wieku Młyny te odrodziły się ponownie , po okresie kiedy ich działalność została zarzucona na skutek wynalezienia maszyny parowej w XVI i XVII wieku. Obecnie ich popularność wciąż rośnie , podobnie jak ich produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i popyt na nie, przykładowo młyny stanowią trzeci produkt Produkt dobro wytworzone w procesie produkcji rolniczej, przemysłowej i usługowej. Występuje jako dobro materialne oraz dobro niematerialne (usługa). Dobra (produkty) materialne dzielą się na produkty pracy -... Czytaj dalej Słownik geograficzny eksportowy w Dani. Dania Dania Królestwo Danii. Członek Unii Europejskiej (od 1973 r.). Państwo położone w północnej części Europy na Półwyspie Jutlandzkim pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. W skład państwa wchodzi... Czytaj dalej Słownik geograficzny jest uważana za wiatrakowa potęgę.

Liczba wiatraków w Dani jest równa około 4000 sztuk . Są one używane głównie do produkowania energii elektrycznej.

Jeżeli chodzi o energie z wiatru to w czasie jej powstawania nie spala się paliwo dlatego stanowi ona ekologicznie czysty produkt. W celu pozyskania 1MW średnica wirnika turbiny wiatraka winna posiadać średnicę o długości 50 metrów. Dlatego w elektrowniach pozyskującej energie wiatru należałoby ustawić wiele takich wiatraków, wiedząc że moc jednej elektrowni jest rzędu 1000MW.

Jednak należy tu nadmienić że opinia społeczeństwa jest niestety nie przychylna tego typu elektrownia z racji faktu że niszczą one widoki i szpecą krajobraz. Bowiem budowane są one z wielu, blisko siebie ustawionych turbin.

W pewnych miejscach, oddalonych od centrów cywilizacji gdzie brakuje połączeń z krajowa siecią , takie pojedyncze niezbyt duże turbiny są bardzo dobrą alternatywą dla energii elektrycznej.

W Aystrali albo w USA używa się wiatraków od lat. Stawiają je głównie rolnicy i hodowcy dużych stad zwierząt np. bydła i trzody chlewnej. Mowi się ze wiatraki w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu bogactwa tych krajów.

W dzisiejszych czasach używa się około miliona urządzeń typu wiatraków w różnych częściach ziemi. O tak częstym ich wykorzystywaniu zadecydowały następujące czynniki:

1.. niewielkie koszty użycia

2.. sprzyjająca środowisku technika eksploatacji

3.. małe koszty porównując inne źródła wytwarzające energie

Jak jest zbudowany dzisiejszy wiatrak?

Otóż na pewno jest ono wiele prostszy w obsłudze ponieważ działa w pełni automatycznie. Jedynym czynnikiem napędzającym jest tutaj wiatr Wiatr postępowy, strumieniowy ruch powietrza w troposferze wywołany różnicą ciśnienia atmosferycznego. Wiatr zawsze wieje od wyżu do niżu. Na poruszające się powietrze ma również wpływ siła Coriolisa. Powoduje... Czytaj dalej Słownik geograficzny wiejący z prędkością około 3 do 5 m/s a największa prędkość wiatraka wynosi 15''20m/s.

Pierwsza wiatrowa elektrownia została wybudowana w roku 1991 niedaleko Lisewa tj. na południu kraju . Kolejna w pobliżu Darłowa. Należy wspomnieć że są to elektrownie największe i najlepiej działające w naszym kraju.

Wykorzystywanie energii słońca:

Już 400 lat p.n.e. w Grecji zaczęto wykorzystywać energię promieni słonecznych, które skupiano w wypełnionej wodą kuli ze szkła . Ten sposób wykorzystywali do rozniecania ognia. Widzimy więc że już bardzo dawno dostrzeżono możliwości praktycznego wykorzystania energii pochodzącej ze słońca.

Dziś wiemy, ze 30% energii słonecznej, która dociera do kuli ziemskiej, odbija nasza atmosfera. Natomiast 20% atmosfera pochłania a do ziemi dociera jedynie 50%czyli 27*1.000.000.000 MW promieniowania. Ponadto wiemy że ta energia słoneczna jest niewyczerpalna, przykładowo ilość energii potrzebnej do życia dla całej ludzkości wynosi 0,01* 1.000.000.000 MW i zawiera się tutaj nie tylko energia elektryczna ale również cieplna i mechaniczna.

Ponadto przetwarzanie tego rodzaju promieniowania nie jest niebezpieczne dla środowiska.

Jednak istnieją również mankamenty jeżeli chodzi o sposób jej wykorzystania. Własciwie nie jest możliwe zaopatrzenie naszego globu w tego rodzaju energię, gdyż trzeba by było do tego celu pokryć powierzchnię ziemi liczącą około 745.000 km2 tzw. panelami fotowoltaicznymi. Oczywiście można uzyskać jakaś cześć energii słonecznej poprzez zastosowanie tychże paneli jako dachówki na budynkach. Wtedy zaopatrują one w energię wnętrze pokrytych nimi domów.

Alternatywa jest tutaj również użycie energii słońca poprzez odpowiednia architekturę budynków np. domu. Chodzi o wpuszczenie do wnętrza maksymalnej ilości tego promieniowania (w postaci światła lub ciepła). Wtedy nie są konieczne kosztowne i bardzo skomplikowane systemy , które przetwarzają ten rodzaj promieniowania w energie elektryczną bądź w energię cieplna. T tutaj w przypadku odpowiednio zaprojektowanych budynków mieszkalnych, hodowlanych, czy przemysłowych mówimy o pasywnym sposobie wykorzystywania energii słonecznej.

Wykorzystywanie energii geotermalnej:

Czym jest energia geotermalna?

Otóż jest to energia wnętrza ziemi innymi słowy jest to ciepło pochodzące z serca kuli ziemskiej i zwykle jest ono zgromadzone w skałach bądź wodach wypełniających te skały.

Opisywana metoda jest młoda , sposób wykorzystania jej został po raz pierwszy zastosowany w produkowaniu prądu elektrycznego w roku 1904. Miało to miejsce w Larderello we Włoszech. Następnie w roku 1958 w Nowej Zelandii uruchomiono siłownie geotermalną, która osiągnęła moc 50MW.

Obecne studnie geotermalne zostały założone w latach 70 oraz 80. Najintensywniej wykorzystywano energię cieplną ziemi w Los Alamos(USA), gdzie utworzono zbiornik geologiczny w skałach. Skały posiadały temperaturę rzędu 200 0C i znajdowały się na głębokości 2000 m. W dzisiejszych czasach używa się pomp cieplnych, umożliwiają one wykorzystywanie niskotemperaturowej energii ziemi - geotermalnej.

W naszym kraju są dwa miejsca gdzie eksploatuje się geotermalne wody. Jednym z nich jest Banska Nizna niedaleko Zakopanego oraz kolejnym miejscem są Pyrzyce niedaleko Szczecina. Obliczenia pokazują że w Polsce gdyby wykorzystywana była tego rodzaju energia można by pokryć 15% potrzeb energetycznych kraju.

Wykorzystywanie energii ciepła ziemi łączy się z niebanalnymi problemami ekologicznymi. Głównym z nich jest emisja szkodliwych gazów, które są uwalniane z tzw. geopłynu. Tymi gazami są siarkowodór, oraz radon. Radon jest produktem rozpadu uranu- pierwiastka radioaktywnego, który wydostaje się do środowiska wraz z parą ze studni. Dotąd nie wyjaśniono kwestii jak ograniczyć szkodliwe działanie tego gazu na nasze naturalne środowisko. Natomiast do pochłaniania siarkowodoru powinny być budowane specjalne instalacje ale taka instalacja podnosi koszt produkcji prądu.

Wszystkie opisane powyżej procesy świadczą o tym że pozyskiwanie energii ciepła ziemi nie jest jednak sposobem ekologicznym.

Wykorzystywanie energii atomowej:

Również ten rodzaj energii jest zaliczany do rodzaju energii alternatywnej i jest przedmiotem licznych dyskusji miedzy naukowcami ekologami . Dlaczego? Ponieważ produkcja tego rodzaju energii często jest wykorzystywana do wytwarzania broni masowego rażenia oraz dostarcza ubocznych produktów tzw. odpadów radioaktywnych, które są przechowywane.

Awaria reaktora atomowego w elektrowni w Czarnobylu(Ukraina), która miała miejsce 26 kwietnia 1986 roku spowodowała duże zainteresowanie wśród krytyków tego źródła energii.

Obecnie wiemy jak doszło do awarii. Otóż błąd popełnił tutaj człowiek tracąc kontrole nad reaktorem. Powodem było wyłączenie systemów awaryjnych podczas przeprowadzania eksperymentu, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa pracy opisywanego reaktora.

W wyniku awarii zginęło bardzo dużo osób w wyniku chorób popromiennych. Ponadto osoby dotknięte dużymi dawkami zaczęły po kilkunastu latach chorować na nowotwory a matki rodziły niepełnosprawne dzieci.

Pozatym duże połacie terenów uległy skażeniu, promieniotwórcza substancja skaziła Białoruś, Ukrainę, Rosję, terytoria Europy Środkowej i Wschodniej, kraje skandynawskie.

Z powyższych powodów istnieje wiele przeciwników używania promieniowania atomowego jako źródła energii.

Natomiast zwolennicy przedstawiają następujące argumenty za stosowaniem energii promieniowania atomowego. Otóż obliczenia ukazują ze z około jednej tony Uranu 235 uzyskuje się większa ilość energii niż z 12 milionów baryłek ropy. Tutaj dodajmy ze złoża uranu 238 są bardzo duże i jeżeli rozwinęłoby się jego wykorzystywanie to zasobów tych wystarczyłoby na wiele tysięcy lat. Ntomiast zasoby ropy naftowej ulegają stopniowo wykończeniu. Naukowcy twierdzą również że elektrownia która jest wykorzystywana prawidłowo nie może być szkodliwa dla środowiska.

Jednak w dzisiejszych czasach odchodzi się od wykorzystywania energii opisywanym powyżej sposobem ponieważ opinia publiczna stwarza wiele protestów, postulując wykorzystywanie energii z innych źródeł alternatywnych jak np. z wody, z wiatru słońca.

Na czym polega recycling:

Terminem tym nazywamy wtórne przetwarzanie substancji i materiałów, które są zawarte w odpadach. Inaczej jest to produkcja oparta na materiałach wtórnego użytku. Chodzi o pozyskanie substancji oraz materiałów nadających się do kolejnego użytku. Ponieważ pewne materiały są bardzo niebezpieczne wręcz destrukcyjne dla środowiska naturalnego, zachodzi potrzeba ich segregowania i ponownej przeróbki. Takie postępowanie zabezpiecza przed ich rozkładem w środowisku i przenikaniem szkodliwych substancji do gleb, wód, powietrz, roślin, zwierząt. Są więc to działania proekologiczne i zgodne z postulatami ochrony środowiska jakie głosi polityka ekologiczna.

Do bardzo groźnych odpadów należą: złom kolorowych metali jak miedź i aluminium, aluminiowe puszki, kable energetyczne, opony, przewody elektryczne, opakowania z plastiku, opakowania z folii, oraz z tektury, wiązki elektrycznych kabli.

Selektywna zbiórka odpadów oraz ich segregacja na potrzeby recyclingu jest bardzo ważna. W naszym kraju rocznie tworzy się 130 000 000 ton odpadów, z których zaledwie niewielki odsetek jest segregowany i przetwarzany wtórnie. W Polsce jest więc bardzo słabo rozwinięty proces segregacji odpadów.

Natomiast oszczędności z wykorzystywana wtórnego odpadów są duże:

Metale- wyprodukowanie jednej tony metalu ze złomu powoduje zmniejszenie zużycia pierwotnych surowców o 90%. I tak 113 kg rudy żelaza, 18kg wapienia, 453,5kg węgla, oraz o 97% odpadów górniczych, energii zaś o 74%.

Dla aluminium oszczędność taj jest rzędu 95%,

Dla miedzi 85%

Dla cynku 60%

Dla ołowiu 65%

Jeżeli chodzi o zużycie wody to jest ono mniejsze o 40%, a przemysłowych ścieków o 76%, natomiast zanieczyszczenia powietrza spadają o 86%.

Papier - przetwarzanie ok. 1 tony papieru powoduje oszczędność około 2,3 nawet do 7 m3 powierzchni składowiska oraz 26500 litrów wody, 4200kWh energii i 1476 litrów ropy. Zaoszczędzona energia wystarczy do ogrzania średniego pomieszczenia przez pół roku.

Kiedy produkujemy papier z makulatury chronimy około 17 drzew , zmniejszamy o 75% zużycie energii, o 74% spada zanieczyszczenie powietrza, oraz o 35% spada liczba przemysłowych ścieków.

Szkło - w tym wypadku może ono być przetwarzane bardzo wiele razy. Tutaj zaoszczędzamy przy odzysku 1 tony szakla około 603kg piasku,196 kg oczyszczonej sody wapienia 68,5kg . Wszystko to oczywiście powoduje zmniejszenie dewastacji krajobrazu naturalnego oraz przyczynia się do oszczędności energii o około 25-32%, wody o 50% oraz zanieczyszczeń powietrza o 97%.

Tworzywa sztuczne - określone procesy chemiczne zużywają określone tworzywa sztuczne. Tworzywa nie ulegają łatwo degradacji ale są tez trudne do przetworzenia. Zaśmiecaja one krajobraz i dlatego ich wykorzystywanie ma na celu jedynie ochronę środowiska.