Informatyka

Dodaj do listy

Pakietowe transmitowanie danych GPRS bardzo szybko zyskało sobie popularność pośród abonentów telefonów komórkowych. Dzięki stosunkowo szybkim transferom i innowacyjnej metodzie naliczania opłat, technologia GPRS może w pewnych sytuacjach...

298 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zapewne każdy uczeń choć raz zastanawiał się, jak będzie wyglądała szkoła za kilkadziesiąt czy też kilkaset lat. Można przyjąć, iż w jej końcowym stadium rozwoju będzie ona stanowić miejsce, w którym każdy jednorazowo będzie miał...

434 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Komputery osobiste zdobyły w ostatnich latach ogromną popularność, znajdując zastosowanie zarówno w domach jak i we wszelkich dziedzinach aktywności zawodowej. Komputerem jest zestaw urządzeń elektronicznych, automatyzujących procesy informacyjne....

316 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Strony WWW(witryny internetowe, z ang. "web page") - są to dokumenty hipertekstowe lub hipermedialne, opracowane w języku HTML, które są udostępnione publicznie w Internecie przez usługę WWW w jakimś celu, np. informacyjnym,...

336 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Switch - nazywany czasami przełącznikiem bądź hubem przełączającym. Urządzeń tych używa się głównie w sieciach, które okablowane są tzw. skrętką. Są urządzeniami służącymi do podłączania stacji sieciowych głównie w topologii...

771 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

System plików jest to sposób organizowania przez komputer danych zapisywanych na twardym dysku, który związany jest głównie z wielkością jednostek alokacji i z metodami odnajdywania przez komputer zapisanych plików. Do najpopularniejszych systemów...

411 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Jeszcze do niedawna większość operatorów usługi GSM umożliwiała transmisję danych z prędkością nie przekraczającą 9600 b/s. Później Nokia zaprezentowała sposób na zwiększenie tej prędkości do poziomu 14400 b/s przez modernizację...

370 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Obecnie jednym z poważniejszych problemów sieci Internet są coraz szybciej kurczące się zasoby wolnych adresów IP. Problem ten częściowo jest rozwiązywany przez stosowanie translacji adresów (ang. NAT). Globalne rozwiązanie tego problemu...

373 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Terminal - to urządzenie elektroniczne złożone z monitora oraz klawiatury. Terminale nie posiadają oprogramowania, nie mogą więc pracować w sposób samodzielny, ani łączyć się do innych terminali. System wielodostępny - to zbiór terminali...

437 osób poleca.

Szkoła: Liceum