Romantyzm

Dodaj do listy

Analizując fragmenty świtezianki, można wywnioskować, że jest ona opowieścią narracyjną, jednowątkową. Występuje w niej narracja trzecioosobowa. Narrator nie jest wszechwiedzący, o czym mówi m. in. fragment „.Kto jest dziewczyna? – ja...

Dodaj do listy

I. Literatura romantyzmu „Romantyzm jest sztuką prezentowania ludom takich dzieł literackich, jakie w danym stanie nawyków i przekonań mogłyby im sprawić możliwie najwięcej przyjemności. Klasycyzm, przeciwnie, prezentował ludom taką literaturę,...

Dodaj do listy

„Widok gór ze stepów Kozłowa” to publikacja obrazująca kontrast pomiędzy świadomością romantyków, a  paradygmatem racjonalistów.  Poemat zawiera się na szereg „Sonetów krymskich”  Adama Mickiewicza i jest  pokłosiem...