Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik wyrazów obcych

Słownik wyrazów obcych

Słownik Wyrazów Obcych jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy słownika skoncentrowali się na słowach obcego pochodzenia, które pojawiają się na lekcjach praktycznie wszystkich przedmiotów. Hasła zostały skonstruowane tak, aby Czytelnik poznał wszystkie znaczenia danego słowa oraz dowiedział się, skąd słowo pochodzi oraz jakiej dziedziny wiedzy dotyczy.

SYMETRIA [z łac. symmetria] Dodaj do listy

  1. podzielność przedmiotu na odpowiadające sobie jednakowe lub analogiczne części,
  2. biol. jedna z podstawowych cech budowy ciała ludzkiego oraz większości zwierząt, a także niektórych organów roślin, np. liści,
  3. harmonia, proporcjonalność.