Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: nie ma żadnych niepotrzebnych wiadomości, definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

tytuł Dodaj do listy

nazwa dzieła literackiego nadana mu przez autora, będąca integralną częścią dzieła. Jest jednym z podstawowych czynników pozwalających na identyfikację tekstu. Współczesne tytuły umieszcza się na okładce i karcie tytułowej (winiecie). Tytuły dzieł starożytnych zapisywanych na zwojach papirusu umieszczano pod tekstem. W rękopisach średniowiecznych tytuł pojawia się na dolnym cięciu księgi.