Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

powieść tendencyjna Dodaj do listy

odmiana powieści, w której świat przedstawiony służy zilustrowaniu określonej tezy autora. Porusza aktualną problematykę społeczną i obyczajową, podporządkowana jest celom politycznym i ideowym. Bohaterowie, wyraźnie podzieleni na dobrych i złych, schematyczni i nieskomplikowani, wypowiadają teksty o charakterze publicystycznym, którymi także nasycona jest narracja. Powieść tendencyjna, podporządkowując dzieło literackie aktualnym celom, zbliżała się do literatury dydaktycznej. Uprawiano ją we wczesnej fazie rozwoju pozytywizmu (m.in. Marta E. Orzeszkowej) oraz w okresie realizmu socjalistycznego.