Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

poezja apokalipsy spełnionej Dodaj do listy

twórczość poetów, dla których przełomowym wydarzeniem pokoleniowym była II wojna światowa. Oznaczała ona spełnienie katastroficznych wizji, totalną zagładę dotychczasowego świata i powszechnie uznawanych wartości humanistycznych. Dlatego na określenie tych czasów użyto terminu apokalipsa spełniona, oznaczającego, że biblijna wizja końca świata dopełniła się. Poetów apokalipsy spełnionej nazywa się też pokoleniem Kolumbów.