Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich

Słownik Terminów Literackich przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są tu zgromadzone definicje wszystkich terminów, do znajomości których zobowiązują programy nauczania języka polskiego w tych szkołach oraz zalecane podręczniki. Hasła zostały tak opracowane, by nie nastręczało trudności ich zrozumienie: definicje zostały napisane językiem bliskim uczniowi, zadbano, by były spójne, zwięzłe.

Arkadia (gr.) Dodaj do listy

Mitologiczna kraina, której rzeczywisty pierwowzór znajdował się w Grecji na Półwyspie Peloponeskim, symbolizująca idealny świat pełen spokoju, ładu i harmonii, zamieszkany przez żyjących w zgodzie z naturą pasterzy. Obraz Arkadii po raz pierwszy pojawił się w literaturze w twórczości rzymskiego poety starożytnego Wergiliusza. Mit Arkadii stanowił wyraz tęsknoty za idealnym światem, wolnym od konfliktów i problemów cywilizacyjnych, opartym na porządku natury.
Arkadia - miejsce niczym niezmąconego szczęścia, spokoju. Arkadyjska wizja szczególnie popularna była w literaturze antyku, renesansu, klasycyzmu i sentymentalizmu, przede wszystkim w takich gatunkach jak sielanka czy romans pasterski (np. Laura i Filon F. Karpińskiego). W XIX i XX wieku motywy arkadyjskie pojawiają się głównie w nurtach związanych z neoklasycyzmem.