Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

system kastowy Dodaj do listy

system społeczny ukształtowany jeszcze w starożytnych Indiach i sankcjonujący podział społeczeństwa na liczne zamknięte grupy (kasty) strzegące swej tradycyjnej odrębności. Przynależność do kasty jest dziedziczna i nie można jej zmienić, gdyż każda kasta zajmuje określoną pozycję w hierarchii społecznej i czerpie z tego określone przywileje, które dodatkowo są określone i zatwierdzone przepisami prawnymi i religijnymi. Każda kasta broni interesów swoich członków i walczy o lepszą pozycję w hierarchii. W XX w. kast w Indiach było ok. 3 tys. i pomimo oficjalnego ich zniesienia (po II wojnie światowej) podział ten nadal bardzo silnie tkwi w mentalności Hindusów.