Dowiedz się więcej na ten temat!
Zapraszamy do serwisu opracowania.pl

okładka Słownik historyczny

Słownik historyczny

Słownik Historia powstał z myślą o uczniach zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą musieli opanować informacje nie tylko dotyczące terminów historycznych, jak np., KONSTYTUCJA, AGORA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ale także zawrzeć znajomość z postaciami historycznymi, zapoznać się z faktami, datami i umieć je zreferować, opisać, opowiedzieć. Autorzy słownika wprowadzili trzy rodzaje haseł: terminy i pojęcia, postacie historyczne, zagadnienia historyczne.

DOBRAWA (ok. 940-977) Dodaj do listy

księżniczka czeska, żona Mieszka I, córka księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Mieszko ożenił się z nią w 965 r. ze względów politycznych, gdyż chciał w ten sposób rozbić niebezpieczny dla swojego państwa sojusz czesko-wielecki. Ponieważ Dobrawa była chrześcijanką i wraz z nią na dwór Mieszka przybyli jej kapelani, ułatwiło to tylko przeprowadzenie chrystianizacji państwa polskiego, gdyż sama decyzja księcia o chrzcie zapadła zapewne wcześniej. Dobrawa (Dąbrówka) prawdopodobnie nie była zbyt ładna, gdyż przychylny Czechom Thietmar pisał, iż "piękniejsza była przymiotami ducha". Z małżeństwa tego przyszło na świat dwoje dzieci: Bolesław Chrobry i Świętosława Sygryda zwana Storrada, czyli dumna (królowa Szwecji i Danii, matka Kanuta Wielkiego, zdobywcy Anglii). Za życia Dobrawy pomiędzy Polską a Czechami panował pokój, ale po jej śmierci odnowiły się spory o Śląsk i ziemię krakowską.