Często rozumiemy wolność jako brak ograniczeń ze strony władz, wolność słowa i zgromadzeń, wolność przemieszczania się, wolność religii i poglądów politycznych, wolność osobista i gospodarcza, ale czy to oznacza że wszystko nam wolno?

Omówmy co to jest wolność osobista, ale czy on powinna być nieograniczona? Swoboda działania jednostki nie powinna być absolutna bo inaczej zapanował by chaos. Nie wolno nam naruszać czyjejś wolności w cywilizowanym świecie np.przez uwięzienie kogoś. Poza tym państwo nie powinno pozwolić, by jednostki mogły robić to co by chciały np.nie można posiadać narkotyków, tak samo jak rozbierać się w miejscach publicznych, popełniać samobójstwa (w tym przypadku kończy się pobytem w szpitalu psychiatrycznym), bo nad naszą wolnością stoją zasady moralne i społeczne, których musimy przestrzegać, bo inaczej ciągle będziemy stanowić dla siebie i innych. Tak samo jest z wolnością słowa nie wolno nam wyzywać i zniesławiać osób, ponieważ to u ofiary zostawia ślady psychiczne np.depresję (jest to choroba, która źle wpływa na wolność w relacjach interpersonalnych, prowadzi też do stanów lękowych i myśli samobójczych). Wolność od strony władz i wolność zgromadzeń nie może obejmować tego, by podatki były dobrowolne, bo wtedy by nikt ich nie płacił. Jeśli chodzi o poglądy polityczne w Polsce nie można publicznie wychwalać totalitaryzmów i głosić dyskryminacji. Nasza wolność jest ograniczona wolnością drugiego człowieka i zasadami moralnymi. Nie jest wolny ten co się buntuje, tnie po rękach i bierze narkotyki, a to dlatego że jego same zachowanie już narusza jego wolność i zdrowie. Wolność gospodarcza nie może być też absolutna, ale są nowoczesne ruchy ideologiczne, które się opowiadają za brakiem podatków, a nawet brakiem państwa i jego pomocy społecznej. Gdyby nie było świadczeń socjalnych ludzie co wypadli przez chorobę lub inną niezdolność do pracy to możemy dosadnie powiedzieć straciły by prawo do życia, gdyż by umarli z głodu. Wbrew powszechnej opinii osób, które opowiadają się za absolutną wolnością gospodarczą osoby, które biorą np.renty socjalne lub zasiłek dla bezrobotnych nie są leniwi, tylko maszynizacja tworzy bezrobocie, coraz mniej ludzi potrzebnych jest na rynku, a rentę może brać osoba z chorobą psychiczną, która aktualnie musi być wyizolowana od ludzi i musi tą chorobę może nie wyleczyć, ale zaleczyć tak, aby mogła funkcjonować w pracy. Jeśli chodzi o wolność religijną, wolno nam nawet czcić demony piekielne, ale nie wolno nam składać ofiar z ludzi, robić zamachów terrorystycznych itd. Wolność przemieszczania się jest tylko ograniczona, wtedy gdy włamujemy się do czyjegoś domu.

A w jaki sposób rząd może łamać nasze prawo do wolności?

Rząd może łamać prawa wolnościowe człowieka, narzucając nam jakąś religię, jakieś poglądy polityczne, wprowadzając gospodarkę komunistyczną (ogranicza wtedy wolność gospodarczą), moim zdaniem ryzyko ograniczenia wolności niesie też religia w szkołach, gdyż nie chcący możemy w ten sposób nauczyć dzieci fundamentalizmu religijnego i wrogości do ateistów. Wolność zgromadzeń jest naruszana za to w Korei Północnej i w państwach totalitarnych. Wolność słowa rząd może naruszyć karząc drukować prasie propagandę lub przez tzw."zamykanie ust" czy cenzurę. Ograniczenia ze strony władzy mogą być też zbyt duże, gdy rząd zaczyna wprowadzać państwo policyjne i kontrolować każdy aspekt życia obywatelskiego. Wolność osobista jest wtedy naruszana, gdy rząd patrzy z kim śpimy lub z kim się przyjaźnimi i wprowadza do tego ograniczenia, przykładami takiego naruszenia praw może być np.Handicapizm w Nazistowskich Niemczech podczas II Wojny światowej, Fundamentalizm religijny, Antysemityzm.